Домашнє завдання. Кристалічні  ґратки: атомні, молекулярні та йонні кристали. 

1. Випишіть окремо сполуки з: а) ковалентним неполярним, б) ковалентним полярним, в) йонним зв’язками за їхніми формулами: НF, O2, SіС, МgСl2, СO2, N2, К2S, Вг2, NаВг та вкажіть тип кристалічної ґратки.

a) O2N2Вг2молекулярна ґратка.

б) НF, СOмолекулярна ґратка, SіС - атомна ґратка.

в) МgСl2К2S, NаВгйонна ґратка.

2. Назвіть ряд йонів, утворених тільки металічними елементами:

А. А13+, S2-, Рb2+. Б. N3-, Сl-, Сu2+. В. Fе3+, Са2+, Lі+. Г. Mg2+, Sі4-, Н+. Відповідь_B__

Атоми металів віддають електрони зовнішнього енергетичного рівня і перетворюються на позитивно заряджені йони.

3. Охарактеризуйте типи кристалічних ґраток залежно від природи частинок, що їх утворюють, та природи хімічного зв’язку на конкретних прикладах.

Ознаки / тип ґраток Атомна Молекулярна Йонна

Приклади 

речовин

Алмаз,

графіт,

кремнезем,

кварц

 

Хлороводень,

йод, лід, кисень,

вода, фтороводень,

сульфатна кислота,

твердий амоніак,

етиловий спирт

Натрій хлорид,

калій флуорид,

магній оксид

Природа хімічних

елементів

Різні неметали,

однакові атоми

неметалів

Різні неметали,

однакові атоми 

неметалів

Типові метали 

і типові неметали

Вид хімічного

зв'язку між атомами

Ковалентний

полярний,

ковалентний

неполярний

Ковалентний

полярний,

ковалентний

неполярний

Йонний
Фізичні властивості

Тверді,

тугоплавкі,

нелеткі,

не проводять

електричний струм,

не розчиняються у

воді.

Леткі, легкоплавкі,

розчинні або

малорозчинні

у воді

Тверді,

тугоплавкі,

нелеткі,

найчастіше добре

розчиняються у

воді, проводять 

електричний струм.

4. Атом елемента Е має в електронній оболонці на шість атомів (правильно електронів) більше, ніж йон магнію. Назвіть елемент, напишіть електронну формулу його атома та йона.

       атом                             йон

       Mg                              Mg+2

    +13  )))        -2e            [+13  ))]+2

          282                             28

 Йон Магнію має 2+8=10 електронів. Атом шуканого елемента на 6 електронів більше 10+6=16,  тому шуканий елемент S Сульфур.

      атом                               йон

        S                                  S-2

  +16  )))           +2е             [+16   )))]-2

        286                                   288