Самостійна робота. КІЛЬКІСТЬ РЕЧОВИНИ. МОЛЬ - ОДИНИЦЯ КІЛЬКОСТІ РЕЧОВИНИ. ЧИСЛО АВОГАДРО.

Завдання 1. Заповніть таблицю з огляду на задану порцію речовини.

І та II рівні

   Задано  Mr  M  Маса 1 моль  Число молекул
 1  у(НСl)= 7 моль  36,5  36,5 г/моль  36,5 г  42 ● 1023
 2  у(N2)= 0,5 моль  28  28 г/моль  28 г  3●1023

Розв’язання:

Обчислюємо молекулярну масу Мr.

1.  Мг(НСl)=Ar(H)+Ar(Cl)=1+35,5=36,5;     2.  Мг(N2)=2●Ar(N)=214=28

Обчислюємо молярну масу  M г/моль = Mr

1. М(НСl)=36,5 г/моль;     2. М(N2)=28 г/моль

Обчислюємо число молекул:

1. НСl       1 моль – 6●1023 молекул 

               7 моль – х молекул  

               Складаємо пропорцію та розв'язуємо її.

               1моль/7моль=6●1023молекул/x молекул,

               1● х =7 ●6●1023, звідси  х=(7●6●1023):1=42●1023 

2. N2                1 моль – 6●1023 молекул

                 0,5 моль – х молекул

                 Складаємо пропорцію та розв'язуємо її.

                 1моль/0,5моль=6●1023молекул/x молекул;

                 1● х=0,5●6●1023, звідси х=(0,5●6●1023):1=3●1023

 III рівень


   Задано  Mr  M  Маса

1 молекули
  маса

1 моль

Число

молекул 

Число

атомів 

 1  у(H2S) = 5 моль  34
 34 г/моль 5,6(6)●10-26кг 
 34 г  30● 1023  90●1023
 2  у(H2O) = 0,2 моль  18  18 г/моль 3●10-26кг 
 18 г  1,2●1023  3,6●1023

Розв’язання:

Обчислюємо молекулярну масу Мr.

1.  Мг(H2S)=2●Ar(H)+Ar(S)=21+32=34;

2.  Мг(H2O)= 2●Ar(H)+Ar(O)=21+16=18

Обчислюємо молярну масу  M г/моль = Mr

1.  М(H2S)=34 г/моль;  2. М(H2O)=18 г/моль

Обчислюємо масу 1 молекули (m0).

m0=M/Na, де Na - стала Авогадро і дорівнює 6●1023моль-1

1.  m0=34г/моль: 6●1023моль-1=5,6(6)●10-23г=5,6(6)●10-26кг

2. m0=18г/моль: 6●1023моль-1=3●10-23г=3●10-26кг.

Обчислюємо число молекул:

1.    1 моль – 6●1023 молекул

       5 моль – х молекул

         Складаємо пропорцію та розв'язуємо її.

         1моль/5моль=6●1023молекул/x молекул;

        1● х=5●6●1023, звідси х=(5●6●1023):1=30●1023 молекул H2S;

       Обчислюємо число атомів.

       Молекула H2S складається з двох атомів Гідрогену і одного атома Сульфуру, разом з трьох атомів. Знайдене вище

число молекул H2S множимо на кількість атомів:  30●1023●3=90●1023 атомів Гідрогену та Сульфуру.

2.    1 моль – 6●1023 молекул

        0,2 моль – х молекул

        Складаємо пропорцію та розв'язуємо її.

        1моль/0,2моль=6●1023молекул/x молекул;

        1● х=0,2●6●1023, звідси х=(0,2●6●1023):1=1,2●1023 молекул H2O

       Обчислюємо число атомів.

       Молекула H2O складається з двох атомів Гідрогену і  одного атома Оксигену, разом з  трьох атомів. Знайдене вище число молекул H2O множимо на кількість атомів:   1,2●1023●3=3,6●1023 атомів Гідрогену та Оксигену.

 

IV рівень

   Задано  Mr  M  Маса 

1 молекули
  маса 

1 моль

Число

молекул 

Число

атомів 

 1  у(P2O5) =

3 моль
 142

 142 

г/моль

2,37●10-25кг 
142 г  181023 1261023
 2  у(НNO3) =

0,1 моль
 63

 63

 г/моль

1,05 ●10-25 кг 
 63 г  0,61023  31023

Розв’язання:

Обчислюємо молекулярну масу Мr.

1. Мг(P2O5)=2●Ar(P)+5●Ar(O)=231+516=142;

2. Мг(НNO3)=1●Ar(H)+Ar(N)+3●Ar(O)=1+14+316=63

Обчислюємо молярну масу  M г/моль = Mr

1. М(P2O5)=142 г/моль2. М(НNO3)=63 г/моль

Обчислюємо масу 1 молекули (m0).

m0=M/Na, де Na - стала Авогадро і дорівнює 6●1023моль-1

1. m0=142г/моль: 6●1023моль-1=23,6(6)●10-23г=2,37●10-25кг.

2. m0=63г/моль: 6●1023моль-1=10,5 ●10-23 г=1,05 ●10-25 кг.

Обчислюємо число молекул.

1.    1 моль - 6●1023 молекул

      3 моль – х молекул

       Складаємо пропорцію та розв'язуємо її.

      1моль/3моль=6●1023молекул/x молекул;

      1● х=3●6●1023, звідси х=(3●6●1023):1=18●1023 молекул P2O5

      Обчислюємо число атомів.

      Молекула P2O5 складається з двох атомів Фосфору  і п’яти атомів Оксигену, разом із семи атомів. Знайдене вище число молекул P2O5 множимо на кількість атомів: 18●1023●7=126●1023 атомів Фосфору та Оксигену.

2.     1 моль - 6●1023 молекул

       0,1 моль – х молекул

        Складаємо пропорцію та розв'язуємо її.

       1моль/0,1моль=6●1023молекул/x молекул;

       1● х=0,1●6●1023, звідси х=(0,1●6●1023):1=0,6●1023 молекул НNO3

       Обчислюємо число атомів.

       Молекула НNO3 складається з одного атому Гідрогену, одного атому Нітрогену і трьох атомів Оксигену, разом з п’яти атомів. Знайдене вище число молекул НNO3 множимо на кількість атомів0,6●1023●5=3●1023 атомів Гідрогену, Нітрогену та Оксигену.