Самостійна робота. СОЛІ. ЇХ СКЛАД І НАЗВИ.

Завдання 1. Заповніть вільні клітинки формулами солей, утворених запропоно­ваними металічними елементами та кислотними залишками.

І варіант

 

  =Cl =SO4 =PO4
K KCl K2SO4 K3PO4
Ca Ca(Cl)2 CaSO4 Ca3(PO4)2
Al Al(Cl)3 Al2(SO4)3 AlPO4

 

II варіант

  =NO3 =S =PO4
Na Na(NO3)2 NaS Na3(PO4)2
Mg Mg(NO3)2 MgS Mg3(PO4)2
Fe (III) Fe(NO3)3 Fe2S3 FePO4

 

Завдання 2. Назвіть солі, формули яких ви склали у завданні 1. 

І варіант                       

1. Калій хлорид, кальцій хлорид, алюміній хлорид.

   Калій сульфат, кальцій сульфат, алюміній скльфат.

   Калій ортофосфат, кальцій ортофосфат, алюміній ортофосфат.

 II варіант

   Натрій нітрат, натрій сульфід, натрій ортофосфат.

   Магній нітрат, магній сульфід, магній ортофосфат.

   Ферум (ІІІ) нітрат, ферум (ІІІ) сульфіт, ферум (ІІІ) ортофосфат. 

   

Завдання 3. Напишіть за назвами солей їх формули.

І варіант                                       II варіант

а) магній хлорид - MgCl              a) барій нітрат - Ba(NO3)2

б) калій сульфат - K2SO4               б) натрій сульфід - Na2S

в) кальцій нітрат - Ca(NO3)2           в) натрій ортофосфат - Na3PO4

г) кальцій карбонат - CaCO3           г) калій силікат - K2SiO3

 

Завдання 4. Обчисліть масову частку Калію у калій броміді.

Дано: KBr  Знайти: w(K)-?

Розв'язання:

Обчислюємо молекулярну масу.

Mr(KBr)=Ar(K)+Ar(Br)=39+80=119

Обчислюємо масову частку.

w(K)=Ar(K)/Mr(Br)=39/119=0,328 або 32,8% 

Відповідь. 0,328 або 32,8%.

 

  • наталя
    Дякую дуже вам вдячна за все велике спасибі!!!!!!!
    3 листопада 2015 18:54
  • Mark
    Нормально так, помогло
    3 квітня 2016 14:55