Домашнє завдання. СОЛІ. ЇХ СКЛАД ТА НАЗВИ.

І рівень

1. Підкресліть формули солей серед даного переліку формул хімічних сполук: 

HCl, NaCl, К2СO3, Р2O5, MgSO4, H2SO4, NaOH, Fe(NO3)3, Ва3(РO4)2, СаСO3.

2. Напишіть за формулами солей їхні назви.

І варіант

a) K2SO4- калій сульфат

б) Pb(NO3)2 - плюмбум (ІІ) нітрат

в) FeCl3 - ферум (ІІІ) хлорид

г) CaCO3 - кальцій карбонат

II варіант

а) CuSО4 - купрум (ІІ) сульфат

б) ZnСl2 - цинк хлорид

в) ВаSiО3 - барій силікат

г) Са(NO3) - кальцій нітрат

3. Обчисліть молярні маси солей, підкреслених вами у завданні 1.

Mr(NaCl)=Ar(Na)+Ar(Cl)=23+35,5=58,5

Mr(К2СO3)=2•Ar(K)+Ar(C)+3•Ar(O)=2•40+12+3•16=140

Mr(MgSO4)=Ar(Mg)+Ar(S)+4•Ar(O)=24+32+4•16=120

Mr(Fe(NO3)3)=Ar(Fe)+3•Ar(N)+9•Ar(O)=56+3•14+9•16=242

Mr(Ва3(РO4)2)=3Ar(Ba)+2•Ar(P)+8Ar(O)=3•37+2•31+8•16=301

Mr(СаСO3)=Ar(Ca)+Ar(C)+3•Ar(O)=40+12+3•16=100

ІІ рівень

4. Складіть формули солей, враховуючи валентність атомів металічних елемен­тів та кислотних залишків: хСO3, МgСlx, Аl(NO3)х, KxРO4, СаFх.

2СO3, МgСl2, Аl(NO3)3, K3РO4, СаF2.

5. Напишіть формули солей за їх назвами: барій силікат, магній сульфат, ферум(ІІІ) хлорид, плюмбум(ІІ) нітрат, кальцій сульфід, калій фторид, цинк кар­бонат, натрій ортофосфат.

 BaSiO3, MgSO4, FeCl3, Pb(NO3)2, CaS, KF, ZnCO3, Na3PO4

6. Обчисліть масову частку Карбону в Кальцій карбонаті.

Дано: CaCO3  Знайти: w(C)-?

 Розв'язання:

 Обчислюємо молекулярну масу.

 Mr(CaCO3)=Ar(Ca)+Ar(C)+3Ar(O)=40+12+3•16=100

Обчислюємо масову частку.

 w(C)=Ar(C)/Mr(CaCO3)=12/100=0,12 

або, помноживши знайдене число на 100%, одержимо 12% 

 Відповідь:  w(C)=0,12 або 12%.

III рівень

7. Класифікуйте речовини, подані формулами, на чотири класи: H23, ZnCl2

Са(ОН)2, СO2, АlРO4, HCl, NaOH, HNO3, CaO, NaNO3, P2O5, Cr(OH)3, H2SO4, CuSO3

NO2, Zn(OH)2.

Оксиди Оксиди Кислоти Кислоти Основи Основи Солі Солі
Формула Назва Формула Назва Формула Назва Формула Назва
 СO2

 карбон

(IV)

оксид 

 H2SO3  сульфітна  Са(ОН)2

 Кальцій 

гідроксид

 ZnCl2

 цинк

хлорид

  CaO

 кальцій

оксид

 HCl  хлоридна  NaOH

 натрій

гідроксид

 АlРO4

 алюміній

ортофосфат

P2O5

 фосфор

(V)

оксид

 HNO3

 нітратна

 Cr(OH)3

 хром

(III)

гідроксид

 NaNO3

натрій

нітрат 

 NO2

 нітроген 

(IV)

оксид

 H2SO4  сульфатна  Zn(OH)2

 цинк

гідроксид

 CuSO3

купрум

(II)

сульфат 

8. Складіть формули солей, до складу яких входять: а) атоми Калію та кислот­ний залишок сульфідної кислоти; б) атоми Алюмінію та кислотний залишок суль­фітної кислоти; в) атоми Натрію та кислотний залишок ортофосфатної кислоти; г) атоми Магнію та кислотний залишок нітратної кислоти; ґ) атоми Аргентуму та кислотний залишок сульфатної кислоти.

K2S; Al2(SO3)3; Na3PO4; Mg(NO3)2; Ag2SO4.

9. Обчисліть масові частки елементів у магній карбонаті.

 Дано: MgCO3  Знайти: w(Mg)-? w(C)-? w(O)-?

 Розв'язання:

 Обчислюємо молекулярну масу.

 Mr(MgCO3)=Ar(Mg)+Ar(C)+3Ar(O)=24+12+3•16=84

Обчислюємо масові частки.

w(Mg)=Ar(Mg)/Mr(MgCO3)=24/84=0,29

або, помноживши знайдене число на 100%, одержимо 29% 

w(С)=Ar(С)/Mr(MgCO3)=12/84=0,14 

або, помноживши знайдене число на 100%, одержимо 14% 

Масову частку Оксигену знаходимо:

    w(O)=1-(w(Mg)+w(С))=1-(0,29+0,14)=0,57

або 

    w(O)=100%-(w(Mg)+w(С))=100%-(29%+14%)=57%

Відповідь: Магнію - 0,29 або 29%, Карбону - 0,14 або 14%,

Оксигену - 0,57 або 57%.

IV рівень

10. Установіть відповідність між формулами солей, їх молярною масою та ма­сою, що відповідає кількості речовини 0,85 моль:

 

Формула Молярна маса Маса 0,85 моль 
A Mgз(РO4)2. 1.144 г/моль.  I . 122,4 г.
Б. СuSОз. 2. 226 г/моль. II. 222,7 г.
B. Аl2(5O4)3.   3. 262 г/моль. III. 290,7 г.
  4. 342 г/моль.  IV. 192,1 г.

 

A ІІ 
Б  1 І 
В  4  ІІІ

Обчислюємо молярну масу.

A. Mr(Mg3(РO4)2)=3•Ar(Mg)+2•Ar(P)+8•Ar(O)=3•24+2•31+8•16=262

Б. Mr(СuSОз)=Ar(Сu)+Ar(S)+3•Ar(O)=64+32+3•16=144 

B. Mr(Аl2(SO4)3)=2Ar(Аl)+3Ar(S)+12•Ar(O)=2•27+3•32+12•16=342 

Обчислюємо масу.

Дано:  γ=0,85 моль. Знайти: m - ?
Розв’язання: З формули γ= m/М  знаходимо m=γ•М, де Мг/моль=Mr
А. Mr(Mgз(РO4)2)=262 г/моль; 
    m(Mgз(РO4)2)=0,85 моль•262г/моль=222,7 г
Б. Mr(СuSОз)=144 г/моль; 
    m(СuSОз)=0,85 моль•144г/моль=122,4 г
В. Mr(Аl2(5O4)3)=342 г/моль; 
    m(Аl2(5O4)3)=0,85 моль•342г/моль=290,7 г 

11. Обчисліть масові частки елементів у складі кальцій ортофосфату

Дано: Ca3(PO4)2  Знайти: w(Ca)-? w(P)-? w(O)-?

Розв'язання:

Обчислюємо молекулярну масу.

Mr(Ca3(PO4)2)=3Ar(Ca)+2Ar(P)+8Ar(O)=340+2•31+8•16=310

Обчислюємо масові частки.

w(Ca)=3Ar(Ca)/Mr(Ca3(PO4)2)=120/310=0,39

або, помноживши знайдене число на 100%, одержимо 39% 

w(P)=2Ar(P)/Mr(Ca3(PO4)2)=62/310=0,2 

або, помноживши знайдене число на 100%, одержимо 20% 

Масову частку Оксигену знаходимо:

  w(O)=1-(w(Ca)+w(P))=1-(0,39+0,2)=0,41

або

   w(O)=100%-(w(Ca)+w(P))=100%-(39%+20%)=41%

Відповідь: кальцію - 0,39 або 39%, фосфору- 0,2 або 20%, оксигену - 0,41 або 41%.

 • 1211
  Спасибки ОЧЕНЬ помогло
  1 лютого 2016 14:04
 • YouTuber
  Cynep дуже помогло
  29 лютого 2016 16:06
 • Аня
  Спасибо вам большое , это очень помогло ...
  28 листопада 2016 17:57