Тренувальні вправи. Хімічні властивості основ: взаємодія з солями, взаємодія нерозчинних у воді основ з кислотами, розкладання нерозчинних основ за нагрівання.

Напиишіть рівняння реакцій взаємодії:

а) плюмбум(ІІ) гідроксиду з нітратною кислотою;

б) ферум(ІІ) гідроксиду з хлоридною кислотою;

в) купрум(ІІ) гідроксиду з бромідною кислотою;

г) хром(ІІІ) гідроксиду з сульфатною кислотою.

а) Pb(OH)2+2HNO3=Pb(NO3)2+2H2O;

б) Fe(OH)2+2HCl=FeCl2+2H2O;

в) Cu(OH)2+2HBr=CuBr2+2H2O;

г) 2Cr(OH)3+3H2SO4=Cr2(SO4)3+6H2O