Самостійна робота. Фізичні та хімічні властивості кислот.

Завдання 1. Напишіть рівняння реакцій взаємодії хлоридної кислоти з металами, залронованими у схемі. Укажіть тип реакцій. 

Кислоти (крім нітратної HNO3 та концентрованої сульфатної H2SO4) взаємодіють із металами, які стоять у ряді активності металів до водню Н2.

а) Ni+2HCl=NiCl2+H2 ;

б) Ba+2HCl=BaCl2+H2 ;

в) Fe+2HCl=FeCl2+H2 ;

г) Pb+2HCl=PbCl2+H2 ;

г) Mg+2HCl=MgCl2+H2 ;

д) 2Al+6HCl=2AlCl3+3H2 ;

е) Ca+2HCl=CaCl2+H2 ;

є) Sn+2HCl=SnCl2+H2 .

Тип реакцій - заміщення. 

Реакції, що відбуваються між простою і складною речовиною, внаслідок чого атоми простої речовини заміщають атоми в складній, називаються реакціями заміщення.