Домашнє завдання. Кількість речовини. Моль - одиниця кількості речовини. Число Авогадро.

І рівень

1. Обчисліть число молекул у водні (Н2) кількістю речовини 0,8 моль. 4,8•1023молекул.

2. Обчисліть число молекул в азоті (N2) кількістю речовини 6 моль. 36•1023молекул.

3. Обчисліть число атомів у міді (Сu) кількістю речовини 0,2 моль. 1,2•1023атомів.

Дано:  1. γ(H2)=0,8 моль, 2.γ(N2)=6 моль, 3(Сu)=0,2 моль.

Розв’язання: 
Обчислюємо число молекул. 
1.  1 моль   – 6•1023 молекул
    0,8 моль – х молекул

     Складаємо пропорцію та розв'язуємо її.

     1моль / 0,8моль=6●1023молекул / x молекул;

    х•1=0,8 •6•1023; х=(0,8 •6•1023):1=4,8 • 1023 молекул.
2. 1 моль   – 6•1023 молекул
    6 моль – х молекул

    Складаємо пропорцію та розв'язуємо її.

    1моль / 6моль=6●1023молекул / x молекул;

    х•1=6 •6•1023; х=(6 •6•1023):1=36•1023 молекул. 

3. 1 моль – 6•1023 атомів (труктурних частинок)

    0,2 моль – х атомів (структурних частинок)

      Складаємо пропорцію та розв'язуємо її.

    1моль / 0,2моль=6●1023атомів / x атомів;

      х•1=0,2 •6•1023; х=(0,2•6•1023):1=1,2•1023 атомів. 

II рівень

4. Обчисліть число молекул у воді (Н20 ) кількістю речовини 0,5 моль. 3•1023молекул.

5. Обчисліть число атомів Кальцію у кальцій оксиді (СаО) кількістю речовини 2 моль.12•1023атомів.

6. Обчисліть число атомів Гідрогену та Оксигену у воді кількістю речовини 0,5 моль. 6•1023атомів, 3•1023атомів. 

Дано:  4. γ(Н20)=0,5 моль, 5.γ(СаО)=2 моль, 6(Н20)=0,5 моль.

Розв’язання: 
Обчислюємо число молекул. 
4.  1 моль   – 6•1023 молекул
    0,5 моль – х молекул

     Складаємо пропорцію та розв'язуємо її.

     1моль / 0,5моль=6●1023молекул / x молекул;

    х•1=0,5 •6•1023; х=(0,5 •6•1023):1=3• 1023 молекул.
5. 1 моль   – 6•1023 молекул
    2 моль – х молекул

    Складаємо пропорцію та розв'язуємо її.

    1моль / 2моль=6●1023молекул / x молекул;

    х•1=2 •6•1023; х=(2 •6•1023):1=12•1023 молекул.

     Обчислюємо число атомів.

     Молекула СаО містить один атом кальцію. Знайдене вище число молекул множимо на кількість атомів, тому  число атомів кальцію рівне 12•1023 • 1=12•1023. 

 6. 1 моль  – 6•1023 молекул 

    0,5 моль – х молекул

      Складаємо пропорцію та розв'язуємо її.

      1 моль / 0,5 моль=6●1023молекул / x молекул;

    х•1=0,5 •6•1023; х=(0,5 •6•1023):1=3•1023 молекул.

     Обчислюємо число атомів.

     Молекула Н20 містить два атоми Гідрогену і один атом Оксигену. Знайдене вище число молекул H2O множимо на кількість атомів, отримаємо число атомів Гідрогену 3•1023•2=6•1023, а число атомів Оксигену 3•1023•1=3•1023.

III рівень

7. Обчисліть число молекул та атомів у сульфур(VІ) оксиді кількістю речовини 0,1 моль. 0,6 • 1023молекул; 1,8•1023атомів.

8. Обчисліть число молекул та атомів у воді кількістю речовини 1,5 моль.  9•1023молекул; 27• 1023атомів.

9. Обчисліть число молекул та атомів у нітроген(ІІІ) оксиді кількістю речовини 5 моль. 30•1023молекул; 150•1023атомів.

Дано:  7. γ(SO2)=0,1 моль, 8.γ(Н20)=1,5 моль, 9(N203)=5 моль.

Розв’язання: 
Обчислюємо число молекул.
7.  1 моль   – 6•1023 молекул
    0,1 моль – х молекул

     Складаємо пропорцію та розв'язуємо її.

     1моль / 0,1моль=6●1023молекул / x молекул;

    х•1=0,1 •6•1023; х=(0,1 •6•1023):1=0,6 • 1023 молекул.

      Обчислюємо число атомів.

      Молекула SO2 містить один атом Сульфуру і два атоми Оксигену, разом три атоми. Знайдене вище число молекул SO2 множимо на кількість атомів:   0,6 • 1023•3=1,8• 1023атомів. 

8.  1 моль   – 6•1023 молекул

    1,5 моль – х молекул

     Складаємо пропорцію та розв'язуємо її.

     1моль / 1,5моль=6●1023молекул / x молекул;

    х•1=1,5 •6•1023; х=(1,5 •6•1023):1=9 • 1023 молекул.
     Обчислюємо число атомів.

    Молекула Н20 містить два атоми Гідрогену і один атом Оксигену, разом три атоми. Знайдене вище число молекул Н20 множимо на кількість атомів:  9•1023•3=27•1023атомів.

9.  1 моль   – 6•1023 молекул
    5 моль – х молекул

     Складаємо пропорцію та розв'язуємо її.

    1моль / 5моль=6●1023молекул / x молекул;

    х•1=5 •6•1023; х=(5 •6•1023):1=30 • 1023 молекул.

    Обчислюємо число атомів.

    Молекула N203 містить два атоми Нітрогену і три атоми Оксигену, разом п'ять атомів. Знайдене вище число молекул N203 множимо на кількість атомів  30•1023•5=150•1023атомів.

IV рівень

10. Обчисліть число молекул та атомів у нітратній кислоті (НNO3) кількістю речовини 0,7 моль. Визначте молярну масу сполуки. 4,2•1023молекул; 21•1023атомів; 63г/моль.

11. Обчисліть число молекул та атомів в ортофосфатній кислоті (Н3Р04) кількістю речовини 4 моль. Визначте молярну масу сполуки. 24•1023молекул; 192•1023атомів; 98г/моль.

Дано:  10. γ(НNO3)=0,7 моль.      11. γ(Н3Р04)=4 моль.

Розв’язання: 

Обчислюємо число молекул.

10. 1 моль  – 6•1023 молекул

     0,7 моль – х молекул

      Складаємо пропорцію та розв'язуємо її.

      1моль / 0,7моль=6●1023молекул / x молекул;

     х•1=0,7 •6•1023; х=(0,7 •6•1023):1=4,2 • 1023 молекул.

     Обчислюємо число атомів.

     Молекула НNO3 містить один атом Гідрогену, один атом Нітрогену і три атоми Оксигену, разом п'ять атомів. Знайдене вище число молекул НNO3 множимо на кількість атомів:  4,2 • 1023• 5=21• 1023 атомів.

     Обчислюємо молярну масу. M г/моль = Mr
     Mr(НNO3)=Ar(H)+Ar(N)+3•Ar(O)=1+14+316=63, M(НNO3)=63г/моль.
11. 1 моль – 6•1023 молекул
     4 моль – х молекул

      Складаємо пропорцію та розв'язуємо її.

      1 моль / 4 моль = 6●1023молекул / x молекул;

     х•1=4 •6•1023; х=(4 •6•1023):1=24•1023 молекул.

     Обчислюємо число атомів.

     Молекула Н3Р04 містить три атоми Гідрогену, один атом Фосфору і чотири атоми Оксигену, разом вісім атомів Знайдене вище число молекул Н3Р04 множимо на кількість атомів: 24 • 1023• 8=192•1023 атомів.

     Обчислюємо молярну масу. M г/моль = Mr  

     Mr(Н3Р04)= 3•Ar(H)+Ar(P)+4•Ar(O)=31+31+416=98, M(Н3Р04)=98г/моль.