Самостійна робота. ОБЧИСЛЕННЯ КІЛЬКОСТІ РЕЧОВИНИ ЗА ПЕВНИМ ЧИСЛОМ МОЛЕКУЛ

Завдання 1. Заповніть таблиці з огляду на задане число молекул речовин.

І т а II рівні 

Задано N γ Mr M маса 1 моль
1 12 • 1023 атомів срібла (Ag)  2 моль Мг( Аg) =108

М( Аg) =108

г/моль

 108 г
2 0,6 • 1023 молекул хлору (Сl2)  0,1 моль МГ(Сl2) =71

М(Сl2) =71

 г/моль

 71 г
3 2,4 • 1023 молекул кисню (02)  0,4 моль М(O2) = 32

М(O2) = 32

г/моль

 32 г

Дано: 1. N(Ag)=12 • 1023; 2. N(Сl2)=0,6 • 1023; 3. N(02)=2,4 • 1023

Розв’язання:

Обчислюємо молекулярну масу Мr.

1.  Мг(Ag)=Ar(Ag)=108;

2.  Мг(Сl2)=2•Ar(Cl)=235,5=71;

3.  Мг(O2)=2•Ar(O)=216=32.

Обчислюємо молярну масу  M г/моль = Mr

1.  М(Ag)=108 г/моль;  2.  М(Сl2)=71 г/моль 3.  М(O2)=32 г/моль.

Обчислюємо кількість речовини (γ)

γ= N/Na, де Na – стала Авогадро і дорівнює 6•1023моль-1

1. γ(Ag)=12•10236•1023=2 моль;  

2. γ(Сl2)=0,6•10236•1023=0,1 моль;

3. γ(O2)=2,4•10236•1023=0,4 моль.

III рівень

Задано N γ Mr M

маса

1 моль

маса заданої

 кількості молекул

1

0,3•1023 молекул

метану (СН4)

0,05 моль  Мr(СН4)=16

М(СН4)=16

 г/моль

 

 16 г  0,8 г

2

24•1023 молекул

карбон(ІV) оксиду (С02)

 4 моль Mr(С02)=44 

M(С02)=44 

г/моль

 44 г  176 г
3

31023 молекул

води (Н20)

 0,5 моль Mr(Н20)=18

M(Н20)=18 

г/моль

 18 г  9 г

Дано: 1. N(СН4)=0,3 • 1023N(С02)=24 • 1023; N(Н20)= 1023

Розв’язання:

Обчислюємо молекулярну масу Мr.

1. Мг(СН4)=Ar(C)+4•Ar(H)=12+41=16;

2. Мг(С02)=Ar(C)+2Ar(O)=12+216=44;

3. Мг(Н20)=2•Ar(H)+Ar(O)=21+16=18

Обчислюємо молярну масу  M г/моль = Mr

1.  М(СН4)=16 г/моль;  2. М(С02)=44 г/моль;   3.М(Н20)=18 г/моль

Обчислюємо кількість речовини (γ):

γ= N/Na, де Na – стала Авогадро і дорівнює 6•1023моль-1;

1. γ(СН4)=0,3•1023:6•1023=0,05 моль

2. γ(С02)=24•1023:6•1023=4 моль;

3. γ(Н20)=3•1023:6•1023=0,5 моль.

Обчислюємо масу заданої кількості молекул.

Треба масу однієї молекули m0 (обчислюється за формулою m0=M/Na, де Na-це стала Авогадро і дорівнює 6•1023моль-1 (за н.у.)) помножити на число молекул N, отримаємо: m0N=(M/Na)N=Mγ, де γ=N/Na. Бачимо, що  m0N=m речовини, тому для знаходження маси заданої кількості молекул потрібно знайти масу заданої порції речовини за формулою m=Mγ. 

1. m(СН4)=16г/моль0,05моль=0,8 г;

2. m(С02)=44г/моль4моль=176 г;  

3. m(Н20)=18г/моль0,5моль=9 г.

IV рівень

Задано N γ Mr M

маса

1 моль

маса

заданої кількості молекул

1

4,8•1023 молекул сульфатної кислоти (Н2S04)

0,8

моль 

Мr(Н2S04)=98

М(Н2S04)=98 

г/моль

 98 г  78,4 г

2

0,6•1023 молекул борної кислоти (Н3В03)

 0,1

моль

Mr(Н3В03)=62

M(Н3В03)=62

 г/моль

 62 г  6,2 г
3

1,2•1023 молекул силікатної кислоти (Н2Si03)

 0,2

моль

Mr(Н2Si03)=78

M(Н2Si03)=78 

г/моль

 78 г  15,6 г

Дано: 1. N(Н2S04)=4,8 • 1023N(Н3В03)=0,6 • 1023; N(Н2Si03)=1,2  1023

Розв’язання:

Обчислюємо молекулярну масу.

1. Мг(Н2S04)=2•Ar(H)+Ar(S)+ 4•Ar(O)=21+32+416=98;

2. Мг(Н3В03)=3•Ar(H)+Ar(B)+3•Ar(O)=31+11+316=62; 

3.Мг(Н2Si03)=2•Ar(H)+Ar(Si)+3Ar(O)=21+28+316=78

Обчислюємо молярну масу  M г/моль = Mr

1.  М(Н2S04)=98 г/моль;   2. М(Н3В03)=62 г/моль;   3. М(Н2Si03)=78 г/моль

Обчислюємо кількість речовини (γ):

γ= N/Na, де Na – стала Авогадро і дорівнює 6•1023моль-1;

1. γ(Н2S04)= 4,8 • 10236•1023=0,8 моль;

2. γ(Н3В03)=0,6•10236•1023=0,1 моль;

3. γ(Н2Si03)=1,2•1023:6•1023=0,2 моль.

Обчислюємо масу заданої кількості молекул.

Треба масу однієї молекули m0 (обчислюється за формулою m0=M/Na, де Na-це стала Авогадро і дорівнює 6•1023моль-1 (за н.у.)) помножити на число молекул N, отримаємо: m0N=(M/Na)N=Mγ, де γ=N/Na. Бачимо, що  m0N=m речовини, тому для знаходження маси заданої кількості молекул потрібно знайти масу заданої порції речовини за формулою m=Mγ. 

1. m(Н2S04)=98г/моль0,8моль=78,4 г;  

2. m(Н3В03)=62г/моль0,1моль= 6,2 г;

3.m(Н2Si03)=78г/моль0,2моль= 15,6 г.