Самостійна робота. ОБЧИСЛЕННЯ  МАСИ ЗА ВІДОМОЮ КІЛЬКІСТЮ РЕЧОВИНИ.

Завдання 1. Заповніть таблиці з огляду на задане число молекул речовин.

І рівень

Дано: Mr M

Маса заданої

порції речовини

1

у(Zn) = 0,2

моль

Mr(Zn) = 65

M(Zn) =65

г/моль

 13 г
2

у(N2) = 10

моль

Mr(N2) =28

M(N2) =28

 г/моль

 280 г
3

у(H2) = 0,3

моль

Mr(H2) =2

M(H2) =2 

г/моль

 0,6 г

Дано: 1.γ(Zn)=0,2 моль; 2.γ(N2)=10 моль; 3.γ(H2)=0,3 моль Знайти: m-?

Розв’язання:
Обчислюємо молекулярну масу Мr.
1.Мr(Zn)=Ar(Zn)=65;
2.Мr(N2)=2•Ar(N)=214=28;
3. Мr(H2)=2•Ar(H)=21=2.
Обчислюємо молярну масу  M г/моль = Mr
1. М(Zn)=65 г/моль;   2. М(N2)=28 г/моль;   3. М(H2)=2 г/моль.
Обчислюємо масу заданої порції речовини:
з формули γ= m/М знаходимо m=γ•М.
1. m(Zn)=0,2 моль•65 г/моль=13 г; 
2. m(N2)=10 моль•28 г/моль=280 г. 
3. m(H2)=0,3 моль•2 г/моль=0,6 г. 

ІI рівень

Дано: Mr M

Маса заданої

порції речовини

1 у(СО) = 0,4 моль Mr(СО)=28

M(СО)=28

г/моль

11,2 г
2

у(Мg0) = 7 моль

Mr(Мg0)=40

M(Мg0)=40

 г/моль

 280 г
3

у(NаСl) = 3 моль

Mr(NаСl)=58

M(NаСl)=58

 г/моль

174 г

Дано: 1.γ(СО)=0,4 моль; 2.γ(Мg0)=7 моль; 3.γ(NаСl)=3 моль Знайти: m-?

Розв’язання:
Обчислюємо молекулярну масу Мr
1. Мr(СО)=Ar(C)+Ar(O)=12+16=28;
2. Мr(Мg0)=Ar(Mg)+Ar(O)=24+16=40;
3. Мr(NаСl)=Ar(Na)+Ar(Cl)=23+35=58
Обчислюємо молярну масу  M г/моль = Mr
1.М(СО)=28 г/моль;  2.М(Мg0)=40 г/моль;  3. М(NаСl)=58 г/моль;
Обчислюємо масу заданої порції речовини:
з формули γ= m/М знаходимо m=γ•М.
1. m(СО)=0,4 моль•28 г/моль=11,2 г;
2. m(Мg0)=7 моль•40 г/моль=280 г;
3. m(NаСl)=3 моль•58 г/моль=174 г. 

ІІІ рівень

Дано: Mr M

Маса

1 моль (m)

Маса заданої

порції (m)

 1 у(Nа2O ) = 0,3 моль Mr(2O)=62

M(2O) = 62

г/моль

 62 г  18,6 г
 2 у(Н2S) = 4 моль Mr(Н2S)=34

M(Н2S) = 34 

г/моль

 34 г  136 г
 3 у(Аl2O3) = 0,5 моль Mr(Аl2O3)=102

M(Аl2O3) =102 

г/моль

 102 г  51 г

Дано: 1.γ(2O)=0,3 моль; 2.γ(Н2S)=4 моль; 3.γ(Аl2O3)=0,5 моль Знайти: m-?

Розв’язання:
Обчислюємо молекулярну масу Мr
1. Мr(2O)=2•Ar(Na)+Ar(O)=223+16=62;
2. Мr(Н2S)=2•Ar(H)+Ar(S)=21+32=34;
3. Мr(Аl2O3)=2•Ar(Al)+3•Ar(O)=227+316=102
Обчислюємо молярну масу  M г/моль = Mr
1. М(2O)=62 г/моль;  2.М(Н2S)=34 г/моль;  3. М(Аl2O3)=102 г/моль;
Обчислюємо масу заданої порції речовини:
з формули γ= m/М знаходимо m=γ•М.
1. m(2O)=0,3 моль•62 г/моль=18,6 г;
2. m(Н2S)=4 моль•34 г/моль=136 г; 
3. m(Аl2O3)=0,5 моль•102 г/моль=51 г. 

 

ІV рівень

Дано: Mr M

Маса

1 моль (m)

Маса заданої

порції (m)

  у(Nа2SO4) = 0,2 моль Mr(Nа2SO4)=142

M(Nа2SO4) = 142

г/моль

 142 г  28,4 г
  у2CO3) = 6 моль Mr(Н2CO3) =62 

M(Н2CO3) = 62

 г/моль

 62 г
 372 г
  у(K2SiO3 = 0,4 моль Mr(K2SiO3)=154

M(K2SiO3) =154

 г/моль

 154 г  61,6 г

Дано: 1.γ(Nа2SO4)=0,2 моль; 2.γ(Н2CO3)=6 моль; 3.γ(K2SiO3)=0,4 моль  Знайти: m-?

Розв’язання:
Обчислюємо молекулярну масу Мr
1. Мr(Nа2SO4)=2•Ar(Na)+Ar(S)+4•Ar(O)=223+32+416=142;
2. Мr(Н2CO3)=2•Ar(H)+Ar(C)+3•Ar(O)=21+12+316=62;
3. Мr(K2SiO3)=2•Ar(K)+Ar(Si)+3•Ar(O)=239+28+316=154.
Обчислюємо молярну масу  M г/моль = Mr
1.М(Nа2SO4)=142 г/моль; 2.М(Н2CO3)=62 г/моль; 3. М(K2SiO3)=154 г/моль;
Обчислюємо масу заданої порції речовини:
з формули γ= m/М знаходимо m=γ•М.
1. m(Nа2SO4)=0,2 моль•142 г/моль=28,4 г;
2. m(Н2CO3)=6 моль•62 г/моль=372 г; 
3. m(K2SiO3)=0,4 моль•154 г/моль=61,6 г.