Самостійна робота. ОБЧИСЛЕННЯ КІЛЬКОСТІ РЕЧОВИНИ ЗА МАСОЮ.

І та II рівні

Завдання 1. Обчисліть, якій кількості речовини відповідають: а) мідь масою  25,6 г;

б) алюміній масою 10,8 г; в) сірка масою 19,2 г. Відповідь.0,4 моль; 0,4 моль; 0,6 моль.

 Дано: а) m(Cu)=25,6 г;  б) m(Al)=10,8 г; в) m(S)=19,2 г моль Знайти: γ-?

Розв’язання:

 γ= m/М.

а) М(Cu)=64г/моль; γ(Cu)=25,6г:64г/моль=0,4 моль;

б) М(Al)=27г/моль;  γ(Cu)=10,8г:27г/моль=0,4 моль;

в) М(S)=32г/моль;   γ(Cu)=19,2г:32г/моль=0,6 моль;

III рівень

Завдання 2. До складу речовин входять:

а) атом Силіцію та два атоми Оксигену. Напишіть формулу речовини. Якій  кількості речовини відповідає її маса 12 г? 0,2 моль

Формула речовини: SiO2  

Обчислюємо кількість речовиниγ= m/М.

Мr(SiO2)=Ar(Si)+2•Ar(O)=28+216=60;  M г/моль=Mr; M(SiO2)=60 г/моль; 

γ(SiO2)=12г:60г/моль=0,2 моль.

б) атом Карбону та два атоми Оксигену. Напишіть формулу сполуки. Якій кіль­кості речовини відповідає маса 17,6 г? 0,4 моль

Формула речовини: СO2  

Обчислюємо кількість речовиниγ= m/М.

Мr(СO2)=Ar(C)+2•Ar(O)=12+216=44 г/моль; M г/моль=Mr; M(СO2)=44 г/моль; 

γ(СO2)=17,6г:44г/моль=0,4 моль.

 в) атом Карбону й чотири атоми Гідрогену. Напишіть формулу. Якій кількості речовини відповідає маса 128г? 8 моль

Формула речовини: СH

Обчислюємо кількість речовиниγ= m/М.

Мr(СH4)=Ar(C)+4•Ar(H)=12+41=16 г/моль; M г/моль=Mr; M(СH4)=16 г/моль; 

γ(СH4)=128г:16г/моль=8 моль. 

IV рівень

Завдання 3. До складу речовини входять: а) атом Купруму, атом Сульфуру та чотири атоми Оксигену. Напишіть її формулу. Якій кількості речовини відповідає маса 32 г?; б) атом Кальцію, атом Карбону та три атоми Оксигену. Напишіть її формулу. Якій кількості речовини відповідає маса 500 г?; в) атом Аргентуму, атом Нітрогену та три атоми Оксигену. Напишіть її формулу. Якій кількості речовини відповідає маса 13,6 г?

Формула речовини:

a) CuSO4    б) CaCO3     в) AgNO3  

Обчислюємо кількість речовиниγ= m/М. 

а) Mr(CuSO4)=Ar(Cu)+Ar(S)+4•Ar(O)=64+32+416=160;  M г/моль=Mr;

   M(CuSO4)=160г/моль;   γ(CuSO4)=32г:160г/моль=0,2 моль.

б) M(CaCO3)=Ar(Ca)+Ar(C)+3•Ar(O)=40+12+316=100;  M г/моль=Mr;

   M(CaCO3)=100г/моль;  γ(CaCO3)=500г:100г/моль=5 моль.

в) M(AgNO3)=Ar(Ag)+Ar(N)+3•Ar(O)=108+14+316=170; M г/моль=Mr;

   M(AgNO3)=170 г/моль;  γ(AgNO3)=13,6г:170 г/моль=0,08 моль.