Домашнє завдання. ОБЧИСЛЕННЯ, ПОВ'ЯЗАНІ З ВИКОРИСТАННЯМ ПОНЯТТЯ "МОЛЯРНИЙ ОБ'ЄМ"

І рівень

Задача 1. Обчисліть об’єм азоту (н.у.) масою 7 г. 

Дано:  m(N2)=7 г. Знайти: V(N2)- ?

Розв’язання:

1 крок. γ=m/М; 

Мr(N2)=2•Ar(N)=214=28; г/моль=Mr;  М( N2)=28 г/моль;

γ(N2)=7г:28г/моль=0,25 моль.

2 крок. З формули γ= V/VМ, де VМ - постійна величина і дорівнює

22,4л/моль (н.у.), знаходимо V=γVМ .  

 V(N2)=0,25моль•22,4л/моль=5,6 л.

Відповідь:V(N2)=5,6 л.

Задача 2. Обчисліть об’єм карбон (ІІ) оксиду (н.у.) кількістю речовини 0,3 моль. 

Дано:  γ(СO)=0,3 моль. Знайти: V(CО) - ?

Розв’язання:

з формули γ= V/VМ, де VМ - постійна величина і дорівнює 22,4л/моль (н.у.), знаходимо V=γ•VМ;

V(СО)=0,3моль•22,4 л/моль=6,72 л.

Відповідь:V(СО)=6,72 л.

Задача 3. Обчисліть об’єм водню (н.у.), що містить 6,02 • 1023 молекул. 

Дано:  N(H2)=6,02 • 1023 молекул. Знайти: V(H2) - ?

Розв’язання.

Знаємо, що за н.у. 6,02 • 1023 молекул міститься в 1 молі і 1 моль займає об’єм 22,4л,

тому V(H2)=22,4 л.

Відповідь:V(H2)=22,4 л.

II рівень

Задача 4. Який об’єм водню (н.у.) масою 6 г? Яке число молекул міститься в такому об’ємі? 

Дано:  m(H2)=6 г. Знайти: V(H2) - ? N(H2) - ? 

Розв’язання:
Обчислюємо об’єм водню.
1 крок. γ= m/М; Мr(H2)=2•1=2; Mг/моль=Mr; М(H2)=2г/моль;
γ(H2)=6г:2г/моль=3моль.
2 крок. З формули γ= V/VМ, де VМ - постійна величина і дорівнює
22,4л/моль (н.у.), знаходимо V=γVм .  
V(H2)=3моль•22,4л/моль=67,2л
Обчислюємо число молекул.
І. спосіб.
З формули γ= N/Na, де Na – стала Авогадро і дорівнює 6,02•1023моль-1≈ 6•1023моль-1знаходимо N=γ•Na; 
N(H2)=3•6•1023 = 18  1023 молекул
ІІ. спосіб.
1 моль   – 6•1023молекул
3 моль   – х молекул

Складаємо пропорцію та розв'язуємо її.

1 моль / 3 моль=61023молекул / x молекул;

1• х = 3 • 6•1023; звідси х = (3 • 6•1023):1 =181023 молекул.
Відповідь: V(H2)=67,2л; N(H2)=181023

Задача 5. Обчисліть об’єм карбон (ІV) оксиду (СО2) (н.у.) кількістю речовини 0,7 моль. Якій масі це відповідає?

Дано:  γ(СO2)=0,7 моль. Знайти: V(CО2) - ? m(CО2) - ? 
Обчислюємо об’єм.
І спосіб.
З формули γ= V/VМ, де VМ - постійна величина і дорівнює 22,4л/моль (н.у.), знаходимо  V=γ•VМ ;

V(СО2)=0,7моль•22,4 л/моль=15,68 л. 

ІІ. спосіб.

1 моль – 22,4 л
0,7 моль – х л

Складаємо пропорцію та розв'язуємо її.

1моль : 0,7моль=22,4 л : x л;

х • 1= 22,4 • 0,7, звідси  х = (22,4• 0,7): 1 = 15,68 л.

Обчислюємо масу.

З формули γ= m/М знаходимо m=γ•М.

Мr(СО2)=Ar(C)+2•Ar(O)=12+216=44; Mг/моль=Mr;

М(СО2)=44г/моль;    m(СО2)=0,7моль•44г/моль=30,8 г.

Відповідь: V(СО2)=15,68 л; m(СО2)=30,8 г.

III рівень

Задача 6. Обчисліть об’єм нітроген(ІV) оксиду (н.у.) масою 23 г. Яке число молекул міститься в ньому?

Дано:  m(2)=23 г. Знайти: V(2)-? N(2)-?

Обчислюємо об’єм.

1 крок. γ= m/М; Мr(NО2)=Ar(N)+2•Ar(O)=14+216=46; 

 Mг/моль=Mr;  М(NО2)=46г/моль;   γ(NО2)=23г:46г/моль=0,5моль.

2 крок. З формули γ=V/VМ, де VМ - постійна величина і дорівнює 22,4л/моль (н.у.), знаходимо V=γ .  

V(NО2)=0,5моль•22,4л/моль=11,2л

Обчислюємо число молекул.

І. спосіб.

З формули γ= N/Na, де Na – стала Авогадро і дорівнює 6,02•1023моль-1≈ 6•1023моль-1знаходимо N=γ•Na; 
N(NО2)=0,5•6•1023 = 3 • 1023 молекул
ІІ. спосіб.
1 моль   – 6•1023молекул
0,5 моль – х молекул

Складаємо пропорцію та розв'язуємо її.

1моль : 0,5моль=61023молекул : x молекул;

1• х = 0,5 • 6•1023; звідси х = (0,5 • 6•1023):1 =3•1023 молекул.
Відповідь: V(NО2)=11,2 л; N(NО2)=3•1023молекул.

Задача 7. Обчисліть об’єм (н.у.), який займуть 24,08 • 1023 молекул гідроген хлориду. Якій кількості речовини це відповідає? 

Дано:  N(HCl)=24,08 • 1023. Знайти: V(HCl) - ? γ(HCl) - ? 

Обчислюємо об’єм.

Оскільки 1 моль містить 6,02•1023 молекул і займає об’єм (за н.у.) 22,4 л,

то в об’ємі 22,4 л міститься 6,02• 1023 молекул.

22,4 л 6,02• 1023молекул

х л    - 24,08 • 1023молекул

Складаємо пропорцію та розв'язуємо її.

22,4 л : х л=6,021023молекул : 24,08•1023 молекул;

х6,02• 1023=22,424,08•1023,

звідси х=(22,424,08•1023):6,02• 1023=89,6 л

Обчислюємо кількість речовини.

І спосіб
γ= N/Na, де Na – стала Авогадро і дорівнює 6,02•1023моль-1
γ(HCl)=24,08•1023/6,02•1023= 4 моль.
ІІ спосіб.
1 моль   – 6,02•1023молекул
x моль – 24,08•1023молекул

Складаємо пропорцію та розв'язуємо її.

1моль : х моль=6,02●1023молекул : 24,08•1023молекул;

x • 6,02•1023=1• 24,08•1023 ,

звідси х= (1 • 24,08•1023):6,02•1023= моль.

Відповідь: V(HCl)=89,6 л; y(HCl)=4 моль.

IV рівень

Задача 8. Обчисліть об’єм хлору (н.у.) масою 14,2 г? Якій кількості речовини це відповідає? Яке число молекул міститься в ньому?

Дано:  m(Сl2)=14,2 г. Знайти: V(Сl2) - ? γ(Сl2) - ? N(Сl2) - ?

Обчислюємо кількість речовини.

γ=m/М; Мr(Сl2)=2•Ar(Cl)=235,5=71;  Mг/моль=Mr;

М(Сl2)=71г/моль;γ(Сl2)=14,2г:71г/моль = 0,2 моль.

Обчислюємо об’єм.

І спосіб.

З формули γ=V/VМ, де VМ - постійна величина і дорівнює 22,4л/моль (н.у.), знаходимо V=γVМ .  

V(Сl2)=0, 2моль•22,4л/моль=4,48 л

ІІ спосіб.

1 моль - 22,4 л

0,2 моль - х л

Складаємо пропорцію та розв'язуємо її.

1моль : 0,2 моль=22,4 л : х л;

х•1=22,4•0,2, звідси х=(22,4•0,2):1=4,48 л

Обчислюємо число молекул.

І спосіб.

З формули γ= N/Na, де Na – стала Авогадро і дорівнює 6,02•1023моль-1≈ 6•1023моль-1знаходимо N=γ•Na.

N(Сl2)=0,2• 6•1023= 1,2 • 1023 молекул.

ІІ спосіб.

1 моль - 6•1023молекул

0,2 моль - х молекул

Складаємо пропорцію та розв'язуємо її.

1моль : 0,2 моль=61023молекул : х  молекул;

х•1=0,26•1023, звідси х=(0,26•1023):1=1,2 • 1023 молекул.

ІІІ спосіб.

Оскільки 1 моль містить 6,02•1023 ≈ 6•1023моль-1 молекул і займає об’єм  22,4л (н.у.),

то в об’ємі 22,4л міститься 6•1023 молекул.

22,4 л  • 1023молекул

4,48 л - х молекул

Складаємо пропорцію та розв'язуємо її.

22,4 л : 4,48 л =6•1023 молекул : х молекул;

22,4 •х = 4,486•1023 , звідси х=(4,486•1023):22,4=1,2•1023 молекул. 

Відповідь: V(Сl2)=4,48 л; γ(Сl2) =0,2 моль; N(Сl2)=1,2 • 1023 молекул.

Задача 9. Обчисліть об’єм (н.у.), який займуть 3,01 • 1024молекул сульфур (VІ) оксиду. Якій кількості речовини це відповідає? Обчисліть масу такої порції речовини. 

Дано:  N(SO2)=3,01 • 1024=30,1 • 1023. Знайти: γ(SO2) - ? m(SO2) - ? 

Обчислюємо кількість речовини.

І спосіб.

γ= N/Na, де Na – стала Авогадро і дорівнює 6,02•1023моль-1

γ(SO2)=30,1•1023/6,02•10235 моль.

ІІ спосіб.

1 моль   – 6,02•1023молекул

x моль – 30,1•1023молекул

Складаємо пропорцію та розв'язуємо її.

1моль : х моль=6,02●1023молекул : 30,1•1023молекул;

x • 6,02•1023=1• 30,1•1023 , звідси х= (1 • 30,1•1023):6,02•1023моль

Обчислюємо масу.

З формули γ= m/М знаходимо m=γ•М.

Мr(SO2)=Ar(S)+2•Ar(O)=32+216=64; Mг/моль=Mr;
М(SO2)=64г/моль;  m(SO2)=5моль64 г/моль=320 г.

Відповідь: γ(SO2)=5 моль; m(SO2)=320 г.

 

 • Вiталiк
  Спасибо большое очень помогли smile
  3 травня 2015 15:41
 • Святослав
  Дуже вам дякую, що ви маєте відповіді для цього зошита .
  17 вересня 2015 19:35
 • Настя
  Дуже дякую,як би не ви,то зошит б був пустий** wink tongue
  29 жовтня 2015 16:10