Домашнє завдання. ОБЧИСЛЕННЯ КІЛЬКОСТІ РЕЧОВИНИ ЗА МАСОЮ.

Завдання 1. Відомо:у(Н2SO4)=3 моль. Знайти m2SO4)-? Відповідь. 294 г.

Розв’язання:

З формули γ= m/М знаходимо m=γ•М.
Мr(Н2SO4)=2•Ar(Н)+Ar(S)+4•Ar(O)=21+32+416=98; Mг/моль=Mr; 
М(Н2SO4)=98 г/моль;  m(Н2SO4)= 3 моль•98 г/моль = 294 г.

 

Завдання 1. Відомо:m(MgCO3)=34,4 г. Знайти у(MgCO3)-? Відповідь. 0,4 моль.

Розв’язання:

γ= m/М. 
Мr(MgCO3)=Ar(Mg)+Ar(C)+3Ar(O)=24+12+316=84; Mг/моль=Mr;
М(MgCO3)=84 г/моль;  m(MgCO3)= 34,4 г:84 г/моль = 0,4 моль.