Домашнє завдання. Фізичні та хімічні властивості кислот.

І та II рівні

1. Допишіть праві частини рівнянь. Поставте коефіцієнти:

а) ZnO+2HNO3=Zn(NO3)2+H2O;

б) ВаО + 2HCl=BaCl2+H2O;

в) Fe+H2SO4=FeSO4+H2;

г) 3Na2O+2H3PO4=2Na3PO4+3H2O.

2. У реакцію з калій оксидом вступила нітратна кислота кількістю речовини 0,1 моль. Яка маса кислоти витратилася?

Дано: y(HNO3)=0,1 моль. Знайти  m(HNO3)-?  

Розв'язання.

З формули y=m/M, де М г/моль =Mr, знаходимо m=y•M.

Mr(HNO3)=Ar(H)+Ar(N)+3•Ar(O)=1+14+3•16=63;   M(HNO3)=63 г/моль

m(HNO3)=0,1моль63 г/моль=6,3 г

Відповідь: m(HNO3)=6,3 г.

 

III рівень

3. Допишіть праві частини рівнянь. Поставте коефіцієнти:

а) ZnO+2HCl=ZnCl2+H2O;

б) Al2O3+6HNO3=2Al(NO3)3+3H2O;

в) Ca+H2SO4=CaSO4+H2O;

г) BaO+2HCl=BaCl2+H2O.

4. На алюміній оксид кількістю речовини 0,2 моль подіяли надлишком розчину сульфатної кислоти. Яка маса та кількість речовини сульфатної кислоти прореа­гували?

Дано: y(Al2O3)=0,2 моль. Знайти  m(H2SO4)-? y(H2SO4)-? 

Розв'язання.

І спосіб.

Складаємо рівняння реакції:

  0,2 моль         x г

   Al2O3     +   3H2SO4    =Al2(SO4)3+3H2O

   1 моль          294 г

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 1 моль алюміній оксиду з 3 моль сульфатної кислоти. 

Обчислюємо молярну масу (М г/моль = Mr.) сульфатної кислоти й , відповідно, масу 3 моль.

Mr(H2SO4)=2Ar(H)+Ar(S)+4Ar(O)=2•1+32+416=98,  

M(H2SO4)= 98 г/моль. Маса 1 моль=98г  Маса 3 моль=294г

Записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

Складаємо пропорцію і розв'язуємо її.

0,2моль/1моль=х г/294 г, звідси х=0,2моль•294г/1моль=58,8г.

Обчислюємо кількість речовини сульфатної кислоти масою 58,8 г за формулою y=m/M

y(H2SO4)=58,8г : 98г/моль = 0,6 моль.

Відповідь:  m(H2SO4))=58,8г; y(H2SO4))=0,6моль.

ІІ спосіб.

Складаємо рівняння реакції: Al2O3+3H2SO4=Al2(SO4)3+3H2O

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 1 моль алюміній оксиду з 3 моль сульфатної кислоти, тобто кількість речовини сульфатної кислоти є у 3 рази більшою, тому y(H2SO4)=0,6 моль. 

Обчислюємо масу сульфатної кислоти кількістю речовини 0,6 моль.

З формули y=m/M знаходимо m=yM, де М г/моль = Mr.

Mr(H2SO4)=2Ar(H)+Ar(S)+4Ar(O)=2•1+32+416=98,  M(H2SO4)=98 г/моль. 

m(H2SO4)=0,6 моль98 г/моль=58,8 г.

Відповідь:  m(H2SO4))=58,8г; y(H2SO4))=0,6моль.

IV рівень

5. Напишіть рівняння реакцій між речовинами:а) літій оксидом і ортофосфат­ною кислотою; б) хром(ІІІ) оксидом і хлоридною кислотою; в) кальцій оксидом і нітратною кислотою. Властивості яких речовин характеризують ці рівняння?

a) 3Li2O+2H3PO4=2Li3PO4+3H2O;

б) Cr2O3+6HCl=2CrCl3+3H2O;

в) CaO+2HNO3=Ca(NO3)2+H2O.

Ці рівняння характеризують хімічні властивості кислот і основних оксидів.

6. На магній оксид кількістю речовини 0,8 моль подіяли надлишком нітратної кислоти. Яка маса і кількість речовини кислоти витратилися? Обчисліть число структурних частинок у даній порції магній оксиду.

Дано: y(MgO)=0,8 моль. Знайти  m(HNO3)-? y(HNO3)-? m(HNO3)-?

Розв'язання.

І спосіб.

Складаємо рівняння реакції:

  0,8 моль         x г

   MgO       +   2HNO3 =Mg(NO3)2+H2O

   1 моль          126 г

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 1 моль магній оксиду з 2 моль нітратної кислоти. 

Обчислюємо молярну масу (М г/моль = Mr.) нітратної кислоти й , відповідно, масу 2 моль.

Mr(HNO3)=Ar(H)+Ar(N)+3Ar(O)=1+14+316=63,  

M(HNO3)= 63 г/моль. Маса 1 моль=63 г  Маса 3 моль=126г

Записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

Складаємо пропорцію і розв'язуємо її.

0,8моль / 1моль=х г/ 126 г, звідси х=0,8моль•126г/1моль=100,8г.

Обчислюємо кількість речовини сульфатної кислоти масою 100,8 г за формулою y=m/M

y(HNO3)=100,8г : 63г/моль=1,6моль.

Обчислюємо число структурних частинок сульфатної кислоти кількістю речовини 1,6моль.

З формули y=N/Na, де Na-стала Авогадро і дорівнює 6,02•1023моль-1 (н.у.), знаходимо N=yNa

N(HNO3)=1,6 моль6,02•1023моль-1 =9,632•1023

Відповідь:  m(HNO3))=100,8г; y(HNO3))=1,6моль; N(HNO3)=9,632•1023

 ІІ спосіб.

Складаємо рівняння реакції: MgO+2HNO3=Mg(NO3)2+H2O

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 1 моль магній оксиду з 2 моль нітратної кислоти, тобто кількість речовини нітратної кислоти є у 2 рази більшою, тому y(HNO3)=1,6 моль. 

Обчислюємо масу нітратної кислоти кількістю речовини 1,6 моль.

З формули y=m/M знаходимо  m=yM, М г/моль = Mr.

Mr(HNO3)=Ar(H)+Ar(N)+3Ar(O)=1+14+316=63,  M(HNO3)= 63 г/моль. 

m(HNO3)=1,6 моль•63=100,8 г.

Обчислюємо число структурних частинок сульфатної кислоти кількістю речовини 1,6моль.

З формули y=N/Na, де Na-стала Авогадро і дорівнює 6,02•1023моль-1 (н.у.), знаходимо N=yNa

N(HNO3)=1,6 моль6,02•1023моль-1 =9,632•1023

Відповідь:  m(HNO3))=100,8г; y(HNO3))=1,6моль; N(HNO3)=9,632•1023