Самостійна робота. МОЛЯРНИЙ ОБ’ЄМ ГАЗІВ. ЗАКОН АВОГАДРО

1. Обчисліть молярну масу, кількість речовини, об’єм, число молекул у запропонованих масах газів. Дані запишіть у таблицю, вказуючи розмірності. 

 І рівень

маса газів M Y V N
m(O2) = 64 г 32 г/моль   2 моль  44,8 л 12,04 • 1023 
m(CN4) = 1 г  68 г/моль  0,01 моль  0,224 л.  0,06 • 1023

Дано: 1.m(O2)=64 г; 2.m(CN4)=1 г.

Розв’язання:
Обчислюємо молекулярну масу Мr.
1.Мr(O2)=2•Ar(O)=216=32;    
2.Мr(CN4)=Ar(C)+4•Ar(N)=12+414=68.
Обчислюємо молярну масу  M г/моль = Mr
1. М(O2)=32 г/моль;  
2. М(CN4)=68 г/моль.
Обчислюємо кількість речовини γ= m/М
1. γ(O2)=64 г:32 г/моль=2 моль; 
2. γ(CN4)=1 г:68 г/моль=0,01 моль.
Обчислюємо об'єм.
З формули γ= V/VМ, де VМ - постійна величина і дорівнює 22,4л/моль (н.у.), знаходимо  об'єм V=γ•VМ;
1. V(O2)=2моль•22,4 л/моль=44,8 л.  
2. V(CN4)=0,01моль•22,4 л/моль=0,224 л.
Обчислюємо число молекул.
З формули γ= N/Na, де Na – стала Авогадро і дорівнює 6,02•1023моль-1знаходимо N=γ•Na; 
1. N(O2)=2 моль •6,02•1023 моль-1= 12,04 • 1023   
2. N(CN4)=0,01 моль •6,02•1023 моль-1= 0,06 • 1023 
 

ІІ рівень

 

маса газів M Y V N
m(H2) = 60 г 2 г/моль  30 моль  672 л   180 • 1023
m(CO2) = 132 г  44 г/моль  3 моль  67,2 л  18 • 1023

Дано: 1.m(H2)=60 г; 2.m(CO2)=132 г.

Розв’язання:
Обчислюємо молекулярну масу Мr.
1.Мr(H2)=2•Ar(H)=21=2;              
2.Мr(CO2)=Ar(C)+2•Ar(O)=12+216=44.
Обчислюємо молярну масу  M г/моль = Mr
1. М(H2)=2 г/моль;
2. М(CO2)=44 г/моль.
Обчислюємо кількість речовини γ= m/М
1. γ(H2)=60 г:2 г/моль=30 моль; 
2. γ(CO2)=132 г:44 г/моль=3 моль.
Обчислюємо об'єм.
З формули γ= V/VМ, де VМ - постійна величина і дорівнює 22,4л/моль (н.у.), знаходимо  об'єм V=γ•VМ ;
1. V(H2)=30 моль•22,4 л/моль=672 л.  
2. V(CO2)=3 моль•22,4 л/моль=67,2 л.
Обчислюємо число молекул.
З формули γ= N/Na, де Na – стала Авогадро і дорівнює 6•1023моль-1знаходимо N=γ•Na; 
1. N(H2)=30 моль • 6•1023 моль-1180 • 1023 
2. N(CO2)=3 моль • 6•1023 моль-118 • 1023