Самостійна робота. ВІДНОСНА ГУСТИНА ГАЗІВ.

ОБЧИСЛЕННЯ ВІДНОСНОЇ ГУСТИНИ І ВІДНОСНОЇ МОЛЕКУЛЯРНОЇ МАСИ ГАЗУ

Завдання 1. Обчисліть та заповніть таблицю з огляду на задану кількість речовини кожного газу

 
Формули газів Кількість речовини

Молярна

маса

Об'єм

газу

Число

молекул

Відносна

густина за Н2

Відносна

густина за О2

І

NO2

0,5

моль

46

г/моль 

11,2

л 

3•1023
23  1,44 

І

 

NH3

2

моль

17

 г/моль 

44,8

л

12•1023  8,5  0,53 
ІІ H2S 0,4 моль

34

 г/моль 

8,96

л 

2,4•1023  17  1,06 
ІІ Cl2 0,8 моль 71 г/моль 

17,92

л 

4,8•1023  35  2,18 

Дано: I. γ(NO2)=0,5 моль;    γ(NH3)=2 моль;

        II. γ(H2S)=0,4 моль;    γ(Cl2)=0,8 моль

Розв’язання:

Обчислюємо молекулярну масу Мr.

I. Мг(NO2)=Ar(N)+2•Ar(O)=14+216=46;

   Мг(NH3)=Ar(N)+3•Ar(H)=14+1•3=17;

II. Мг(H2S)=2•Ar(H)+Ar(S)=21+32=34;

    Мг(Cl2)=2•Ar(Cl)=235,5=71

Обчислюємо молярну масу  M г/моль = Mr

I. М(NO3)=46 г/моль;

   М(NH3)=17 г/моль;

II. М(H2S)=34 г/моль;

    М(Cl2)=71 г/моль

Обчислюємо об'єм (V). 

З формули γ= V/VМ, де VМ - постійна величина і дорівнює 22,4л/моль (н.у.), знаходимо V=γVМ .  
І. V(NO3)=0,5моль•22,4л/моль=11,2л;
   V(NH3)=2моль•22,4л/моль=44,8л
ІІ. V(H2S)=0,4моль•22,4л/моль=8,96л;
   V(Cl2)=0,8моль•22,4л/моль=17,92л;
Обчислюємо число молекул..
1 спосіб.
З формули γ= N/Na, де Na – стала Авогадро і дорівнює 6,02•1023моль-1≈ 6•1023моль-1знаходимо N=γ•Na; 
І. N(NO3)=0,5 моль•6•1023моль-1=3 •1023
   N(NH3)=2 моль•6•1023моль-1= 12 • 1023
ІІ. N(H2S)=0,4 моль•6•1023моль-1= 2,4 • 1023
    N(Cl2)=0,8 моль•6•1023моль-1= 4,8 • 1023
2 спосіб.
І. NO3               1 моль   – 6•1023молекул
                   0,5 моль – х молекул

                  Складаємо пропорцію та розв'язуємо її.

               1моль : 0,5 моль=61023молекул : х молекул;

                  1• х = 0,5 • 6•1023; звідси х = 0,5 • 6•1023:1=3 • 1023 
   NH3       1 моль   – 6•1023молекул
               2 моль – х молекул
               Складаємо пропорцію та розв'язуємо її.

                   1моль : 2 моль=61023молекул : х молекул;

                1• х = 2 • 6•1023; звідси х = 2 • 6•1023:1=12 • 1023 
ІІ. H2S  1 моль   – 6•1023молекул
             0,4 моль – х молекул

               Складаємо пропорцію та розв'язуємо її.

               1моль : 0,4 моль=61023молекул : х молекул;

             1• х = 0,4 • 6•1023; звідси х = 0,4 • 6•1023:1=2,4 • 1023 
    Cl2    1 моль   – 6•1023молекул
             0,8 моль – х молекул

               Складаємо пропорцію та розв'язуємо її.

               1 моль : 0,8 моль=61023молекул : х молекул;

             1• х = 0,8 • 6•1023; звідси х = 0,8 • 6•1023:1=4,8 • 1023 
Обчислюємо відносну густину за воднем.
D=Mr(газу)/Mr(H2), де Mr(H2)=2•Ar(H)=2•1=2
І. D(NO3)=Mr(NO3)/Mr(H2)=46:2=23;
  D(NH3)=Mr(NH3)/Mr(H2)=17:2=8,5.
ІІ. D(H2S)=Mr(H2S)/Mr(H2)=34:2=17;
   D(Cl2)=Mr(Cl2)/Mr(H2)=70:2=35.
Обчислюємо відносну густину за киснем.
D=Mr(газу)/Mr(О2), де Mr(О2)=2•Ar(O)=2•16=32
І. D(NO3)=Mr(NO3)/Mr(О2)=46:32=1,44;    
   D(NH3)=Mr(NH3)/Mr(О2)=17:32=0,53.
ІІ. D(H2S)=Mr(H2S)/Mr(О2)=34:32=1,06;      
   D(Cl2)=Mr(Cl2)/Mr(О2)=70:32=2,18.