Самостійна робота. ОБЧИСЛЕННЯ ЗА ХІМІЧНИМИ РІВНЯННЯМИ КІЛЬКОСТІ РЕЧОВИНИ, МАСИ ТА ОБ’ЄМУ, ЩО УТВОРИЛИСЬ ПІСЛЯ РЕАКЦІЇ ЗА ВІДОМОЮ КІЛЬКІСТЮ РЕЧОВИНИ, МАСОЮ ТА ОБ’ЄМОМ ОДНІЄЇ З РЕАГУЮЧИХ РЕЧОВИН.

І рівень

1. На цинк масою 3,25 г подіяли хлоридною кислотою до повного його розчинення. Обчисліть об’єм водню (н.у.), що виділився.

Дано: m(Zn)=3,25 г. Знайти: V(H2)-?

Розв'язання.

I спосіб.

Записуємо рівняння реакції:

    3,25 г                        х л

     Zn  +  2HCl = ZnCl2 + H2

     65 г                         22,4 л

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагував 1 моль цинку Zn з утворенням 1 моль водню H(об'єм 1 моль газів за н.у. рівний 22,4 л).

Обчислюємо молярну масу (г/моль = Mr) цинку й відповідно, масу 1 моль цинку.

Mr(Zn)=Ar(Zn)=65;    M(Zn)=65 г /моль.  Маса 1 моль=65 г.

Записуємо під формулами речовин у рівнянні реакцій.

Складаємо пропорцію і розв'язуємо її.

3,25г/ 65г=х л / 22,4л, звідси х=(3,25г•22,4л)/65г=1,12л

Відповідь: V(H2)=1,12 л.

ІІ спосіб.

Записуємо рівняння реакції:  Zn+2HCl=ZnCl2+H2

Обчислюємо кількість речовини цинку масою 3,25 г  за формулою y=m/M, де г/моль=Mr .

Mr(Zn)=Ar(Zn)=65;    M(Zn)=65 г /моль.  

y(Zn)=3,25 г : 65 г/моль = 0,05 моль

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагував 1 моль цинку Zn з утворенням 1 моль водню H, кількість речовин є однаковою, тому y(H2)=0,05 моль. Обчислюємо об'єм водню кількістю речовини 0,05 моль за формулою V=YVм, де - Vм постійна величина і дорівнює 22,4 л/моль за н.у.

V(H2)=0,05 моль22,4 л/моль=1,12л.

Відповідь: V(H2)=1,12 л.

2. Під час взаємодії магній оксиду з сульфатною кислотою утворився магній сульфат масою 2,4 г. Обчисліть масу магній оксиду, що прореагував.

Дано: m(MgSO4)=2,4 г. Знайти: m(MgO)-?

Розв'язання.

І спосіб.

Записуємо рівняння реакції:

       x г                    2,4 г

     MgO  +  H2SO4 = MgSO4     +  H2

      40 г                    120 г

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 1 моль магній оксиду MgO з утворенням 1 моль магній сульфату MgSO4. Обчислюємо молярні маси (г/моль = Mr) речовин й, відповідно, масу 1 моль:

Mr(MgO)=Ar(Mg)+Ar(O)=24+16=40,  M(MgO)=40 г /моль. Маса 1 моль=40 г

Mr(MgSO4)=Ar(Mg)+Ar(S)+4Ar(O)=24+32+416=120,  

M(MgSO4)=120 г/моль.  Маса 1 моль=120 г.

Записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

Складаємо пропорцію і розв'язуємо її.

х г / 40г= 2,4г / 120г, звідси х=2,4г•40г/120г=0,8 г.

Відповідь. m(MgO)=0,8 г.

ІІ спосіб. 

Записуємо рівняння реакції:  MgO+H2SO4 = MgSO4+H2O 

Обчислюємо молярні маси (г/моль = Mr) магній оксиду і магній сульфату.

Mr(MgO)=Ar(Mg)+Ar(O)=24+16=40,  M(MgO)=40 г /моль.

Mr(MgSO4)=Ar(Mg)+Ar(S)+4Ar(O)=24+32+416=120,  M(MgSO4)=120 г/моль.

Обчислюємо кількість речовини  магній сульфату масою 2,4 г за формулою y=m/M.

y(MgSO4)=2,4г : 120г/моль=0,02 моль.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагував 1 моль магній оксиду MgO з утворенням 1 моль магній сульфату MgSO4кількість речовин є однаковою, тому  y(MgO)=0,02 моль. Обчислюємо масу магній оксиду кількістю речовини 0,02 моль за формулою m=y•M.

m(MgO)=0,02 моль•40 г/моль=0,8 г.

Відповідь. m(MgO)=0,8 г.

3. На згоряння вуглецю витратився кисень об’ємом 6,72 л (н.у.). Обчисліть об’єм утвореного вуглекислого газу.

Дано: V(O2 )=2,4 г. Знайти: V(СО2)-?

Розв'язання.

Записуємо рівняння реакції:

           6,72 л       х л       

     С  +  O2      =  СО2

           22,4 л      22,4 л      

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагував 1 моль кисню з утворенням 1 моль вуглекислого газу. Об'єм 1 моль газу за н.у. рівний 22,4 л.

Записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

Складаємо пропорцію і розв'язуємо її.

6,72 л / 22,4 л= х л / 22,4 л, звідси х=6,72 л•22,4 л/22,4 л=6,72 л.

Відповідь. m(СО2)=6,72 л.

 

ІІ рівень

4. На розчин аргентум(І) нітрату, що містив сіль масою 3,4 г, подіяли хлоридною кислотою. Обчисліть масу нової солі, що випала в осад. Назвіть її.

Дано: m(AgNO3)=3,4 г. Знайти: m(AgCl)-?

Розв'язання.

І спосіб.

Записуємо рівняння реакції:

      3,4 г                  x г

     AgNO3  +  HCl = AgCl↓ +HNO3 

      170 г                 143 г

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 1 моль аргентум (І) нітрату AgNOз утворенням 1 моль аргентум хлориду AgClОбчислюємо молярні маси (г/моль = Mr) речовин й, відповідно, масу 1 моль:

Mr(AgNO3)=Ar(Ag)+Ar(N)+3Ar(O)=108+14+416=170,

M(AgNO3)=170 г /моль. Маса 1 моль=170 г

Mr(AgCl)=Ar(Ag)+Ar(Cl)=108+35=143,  

M(AgCl)=143 г/моль.  Маса 1 моль=143 г.

Записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

Складаємо пропорцію і розв'язуємо її.

3,4 г / 170г= x г / 143г, звідси х=3,4г•143г/170г=2,86 г.

Відповідь. m(AgCl)=2,86 г; аргентум хлорид.

ІІ спосіб.

Записуємо рівняння реакції:  AgNO3+HCl=AgCl↓ +HNO3 

Обчислюємо молярні маси (г/моль = Mr) аргентум (І) нітрату AgNO3 і аргентум хлориду AgCl.

Mr(AgNO3)=Ar(Ag)+Ar(N)+3Ar(O)=108+14+416=170.  M(AgNO3)=170 г /моль.

Mr(AgCl)=Ar(Ag)+Ar(Cl)=108+35=143.  M(AgCl)=143 г/моль. 

Обчислюємо кількість речовини  аргентум (І) нітрату масою 2,4 г за формулою y=m/M.

y(AgNO3)=3,4г : 170г/моль=0,02 моль.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагував 1 моль аргентум (І) нітрат AgNOз утворенням 1 моль аргентум хлориду AgClкількість речовин є однаковою, тому  y(AgCl)=0,02 моль. Обчислюємо масу  магній оксиду кількістю речовини 0,02 моль за формулою m=y•M.

m(AgCl)=0,02 моль•143 г/моль=2,86 г.

Відповідь. m(AgCl)=2,86 г; аргентум хлорид.

5. На кальцій оксид кількістю речовини 0,7 моль подіяли розчином нітратної кислоти в надлишку. Обчисліть масу солі, що утворилася. Назвіть сіль.

Дано: y(CaO)=0,7 моль. Знайти   m(Ca(NO3)2)-? 

Розв'язання.

І спосіб.

Записуємо рівняння реакції:

 0,7 моль                     х г

  CaO      +  2HNO3 = Ca(NO3)2  + H2O

  1 моль                      164 г

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 1 моль кальцій оксиду CaO з утворенням 1 моль кальцій нітрату Ca(NO3)2

Обчислюємо молярну масу (г/моль = Mr) кальцій нітрату й, відповідно, масу 1 моль.

Mr(Ca(NO3)2)=Ar()+2Ar(N)+6Ar(O)=40+2•14+616=164,

M(Ca(NO3)2)=164г/моль. Маса 1 моль=164 г.

Записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції. Складаємо пропорцію і розв'язуємо її.

 0,7 моль / 1 моль = х г / 164г, звідси х=0,7моль•164 г/1моль=114,8 г.

Відповідь:  m(Ca(NO3)2)=114,8 г; кальцій нітрат.

ІІ спосіб.

Записуємо рівняння реакції:  CaO+2HNO3=Ca(NO3)2+H2O

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 1 моль кальцій оксиду CaO з 1 утворенням 1 моль кальцій нітрату Ca(NO3)2, кількість речовин однакова, тому y(Ca(NO3)2)=0,7 моль.

Обчислюємо масу кальцій нітрату кількістю речовини 0,7 моль.

З формули y=m/M, де М г/моль = Mr, знаходимо m=y•M.

Mr(Ca(NO3)2)=Ar()+2Ar(N)+6Ar(O)=40+2•14+616=164,

M(Ca(NO3)2)=164г/моль.

m(Ca(NO3)2)=0,7 моль •16г/моль=114,8 г.

Відповідь:  m(Ca(NO3)2)=114,8 г; кальцій нітрат.

6. Через розчин калій гідроксиду пропустили сульфур(VІ) оксид об’ємом 3,36 л (н.у.) до повної їх взаємодії. Обчисліть масу утвореної солі. Назвіть ЇЇ.

Дано: V(SO2)=3,36 л. Знайти: m(K2SO3)-?

Розв'язання.

І спосіб.

Записуємо рівняння реакції:

                3,36 л        х г

     2KOH + SO2↑ =  K2SO3       +  H2O

                 22,4 л      158 г

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагував 1 моль сульфур (IV) оксид з утворенням 1 моль калій сульфіту K2SO3. Об'єм 1 моль газу за н.у. рівний 22,4 л.

Обчислюємо молярну масу (г/моль = Mr) калій сульфіту й, відповідно, масу 1 моль.

Mr(K2SO3)=2•Ar(K)+Ar(S)+3•Ar(O)=2•39+32+3•16=158,

M(K2SO3)=158 г/моль. Маса 1 моль=158 г.

Записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

Складаємо пропорцію і розв'язуємо її.

3,36 л/ 22,4 л = х г / 158 г, звідси х=3,36 л • 158 г / 22,4 л = 23,7 г.

Відповідь. m(K2SO3)=23,7 г; калій сульфіт.

ІІ спосіб.

Записуємо рівняння реакції: 2KOH + SO2↑ = K2SO3+H2O

Обчислюємо кількість сульфур (IV) оксиду об'ємом 3,36 л за формулою y=V/Vм, де Vм - постійна величина і за н.у. рівна 22,4 л/моль.

y(SO2)=3,36 л : 22,4 л/моль=0,15 моль.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагував 1 моль сульфур (IV) оксид з утворенням 1 моль калій сульфіту K2SO3, кількість речовин є однаковою, тому  y(K2SO3)=0,15 моль. 

Обчислюємо масу калій сульфату кількістю речовини 0,15 моль.

З формули y=m/M знаходимо m=yM, де г/моль = Mr.

Mr(K2SO3)=2•Ar(K)+Ar(S)+3•Ar(O)=2•39+32+3•16=158M(K2SO3)=158 г/моль. 

m(K2SO3)=0,15 моль•158г/моль=23,7 г.

Відповідь. m(K2SO3)=23,7 г; калій сульфіт.

III рівень

7. За повної взаємодії нітратної кислоти кількістю речовини 1,5 моль з кальцій гідроксидом, утворилася сіль і вода. Обчисліть кількість речовини та масу солі.

Дано: y( HNO3 )=1,5 моль. Знайти   y(Ca(NO3)2)-? m(Ca(NO3)2)-? 

Розв'язання.

І спосіб.
Записуємо рівняння реакції:

 1,5 моль                     х моль

  2HNO3   + Ca(OH)2 = Ca(NO3)2+ 2H2O

  2 моль                      1 моль

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 2 моль нітратної кислоти HNO3    з утворенням 1 моль кальцій нітрату Ca(NO3)2. Зазначені кількості речовин записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

Складаємо пропорцію і розв'язуємо її.

 1,5 моль / 2 моль = х моль / 1моль, звідси х=1,5 моль•1моль/ 2моль=0,75 моль.

Обчислюємо масу кальцій нітрату кількістю речовини 0,75 моль.

З формули y=m/M знаходимо  m=y M, де  г/моль = Mr.

Mr(Ca(NO3)2)=Ar()+2Ar(N)+6Ar(O)=40+2•14+616=164,

M(Ca(NO3)2)=164г/моль. 

m(Ca(NO3)2)=0,75 моль• 164г/моль=123г.

Відповідь:  m(Ca(NO3)2)=123 г; кальцій нітрат.

ІІ спосіб.

Записуємо рівняння реакції:   2HNO3+Ca(OH)2=Ca(NO3)2+2H2O

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 2 моль нітратної кислоти  з утворенням 1 моль кальцій нітрату Ca(NO3)2, тобто кількість речовини кальцій нітрату є у 2 рази меншою, тому y(Ca(NO3)2)=0,75 моль.

Обчислюємо масу кальцій нітрату кількістю речовини 0,75 моль.

З формули y=m/M, де М г/моль = Mr, знаходимо m=y•M.

Mr(Ca(NO3)2)=Ar()+2Ar(N)+6Ar(O)=40+2•14+616=164,

M(Ca(NO3)2)=164г/моль.

m(Ca(NO3)2)=0,7 моль •16г/моль=114,8 г.

Відповідь:  m(Ca(NO3)2)=114,8 г; кальцій нітрат.

8. Внаслідок взаємодії натрій силікату з хлоридною кислотою» утворився драглистий осад кількістю речовини 1,7 моль. Обчисліть маси вихідних речовин.

Дано: y(H2SiO3)=1,7 моль. Знайти   m(Na2SiO3)-?  m(HCl)-? 

Розв'язання.

І спосіб.

Записуємо рівняння реакції:

  х г             у г                   1,7 моль

  Na2SiO3  + 2HCl = 2NaCl+  H2SiO3↓ (драглистий осад)

  122 г          72 г                  1 моль

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 1 моль натрій силікату Na2SiO3  з 2 моль хлоридної кислоти HCl  з утворенням 1 моль силікатної кислоти  H2SiO3  . Обчислюємо молярні маси й, відповідно, масу 1 моль Na2SiO3  і масу 2 моль HCl.

Mr(Na2SiO3)= 2 Ar(Na)+Ar(Si)+3Ar(O)= 223+28+316=122,

M(Na2SiO3)=122г/моль.  Маса 1 моль=122 г.

Mr(HCl)= Ar( H )+Ar(Cl )=1+35=36,   M( HCl)=36 г/моль.

Маса 1 моль=36 г/моль, а маса 2 моль=72  г/моль.

Записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції. На основі цих даних можна скласти дві пропорції для знаходження маси вихідних речовин.

Складаємо пропорцію для знаходження маси Na2SiO3  і розв'язуємо її.

 х г / 122 г = 1,7 моль / 1моль, звідси х=1,7 моль•122 г / 1моль=207,4 г.

Складаємо пропорцію для знаходження маси HCl і розв'язуємо її.

 у г / 72 г = 1,7 моль / 1моль, звідси у=1,7 моль•72 г / 1моль=122,4 г.

Відповідь: m(Na2SiO3)=207,4 г;  m(HCl)=122,4 г.

ІІ спосіб.

Записуємо рівняння реакції: Na2SiO3+2HCl=2NaCl+H2SiO3↓ (драглистий осад)

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 1 моль натрій силікату Na2SiO3  з 2 моль хлоридної кислоти HCl  з утворенням 1 моль силікатної кислоти  H2SiO3, кількість речовини силікатної кислоти H2SiO3 і натрій силікату Na2SiO3 однакова, а кількість речовини хлоридної кислоти є у два рази більшою, тому у(Na2SiO3)=1,7 моль і у(HCl)=3,4 моль.

Обчислюємо молярні маси (М г/моль = Mr) речовин.

Mr(Na2SiO3)=2 Ar(Na)+Ar(Si)+3Ar(O)= 223+28+316=122, M(Na2SiO3)=122г/моль. 

Mr(HCl)=Ar(H)+Ar(Cl )=1+35=36, M(HCl)=36 г/моль. 

З формули у=m/M знаходимо m=yM.

Обчислюємо масу натрій силікату кількістю речовини 1,7 моль.

m(Na2SiO3)=1,7 моль122 г/моль=207,4 г.

Обчислюємо масу хлоридної кислоти кількістю речовини 3,4 моль.

 

m(HCl)=3,4 моль36 г/моль=122,4 г.

Відповідь: m( Na2SiO3 )=207,4 г;  m( HCl)=122,4 г.

IV рівень

9. На натрій сульфіт масою 2,52 г подіяли розчином нітратної кислоти до повної їх взаємодії. Обчисліть масу та кількість речовини утвореної солі й об’єм газу (н.у.), що виділився. Назвіть газ.

Дано: m(Na2SO3)=2,4 г. Знайти: m(NaNO3)-? y(NaNO3)-V(SO2)-?

Розв'язання.

І спосіб.

Записуємо рівняння реакції:

      2,52 г                    x г                     y л

     Na2SO3 +2HNO3 =2NaNO3   + H2O + SO2 

      126 г                    170 г                 22,4 л 

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 1 моль натрій сульфіту Na2SO3  з утворенням 2 моль натрій нітрату NaNO3  і виділенням 1 моль сульфур (IV) оксиду SO2.

На основі цих даних,  можна скласти дві пропорції та обчислити масу натрій нітрату і об'єм сульфур (IV) оксиду (за н.у. об'єм газу 1 моль рівний 22,4 л).

Обчислюємо молярні маси (г/моль = Mr) речовин й, відповідно, масу 1 моль Na2SOі масу 2 моль NaNO3.

Mr(Na2SO3)=2Ar(Na)+Ar(S)+3•Ar(O)=2•23+32+3•16=126,

M(Na2SO3)=126 г /моль. Маса 1 моль=126 г.

Mr(NaNO3)=Ar(Na)+Ar(N)+3Ar(O)=23+14+3•16=85,  

M(NaNO3)=85 г/моль.  Маса 1 моль=85 г, а маса 2 моль=170 г..

Записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

Складаємо пропорцію для обчислення маси натрій нітрату і розв'язуємо її.

2,52г / 126г= х г / 170г, звідси х=2,52г•170г/126г=3,4 г.

Обчислоюємо кількість речовини за формулою y=m/M.

y(NaNO3)=3,4 г/85=0,04 моль.

Для обчислення об'єму газу, що виділився, складаємо пропорцію і розв'язуємо її.

2,52г / 126г=у л / 33,4 л, звідси у=2,52г•22,4 л /126 г=0,448 л.

Відповідь. m(NaNO3)=3,4 г; y(NaNO3)=0,04 моль; V(SO2)=0,448 л. Сульфур (IV) оксид.

ІІ спосіб. 

Розв'язання.

Записуємо рівняння реакції:

      2,52 г                 x моль                  y л

     Na2SO3 +2HNO3 =2NaNO+   H2O + SO2 

      126 г                  2 моль                  22,4 л 

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 1 моль натрій сульфіту Na2SO3  з утворенням 2 моль натрій нітрату NaNO3  і виділенням 1 моль сульфур (IV) оксиду SO2.

На основі цих даних,  можна скласти дві пропорції та обчислити кількість речовини натрій нітрату і об'єм сульфур (IV) оксиду (за н.у. об'єм газу 1 моль рівний 22,4 л).

Обчислюємо молярну масу (г/моль = Mr) й, відповідно, масу 1 моль Na2SO3. Mr(Na2SO3)=2Ar(Na)+Ar(S)+3•Ar(O)=2•23+32+3•16=126,

M(Na2SO3)=126 г /моль. Маса 1 моль=126 г.

Записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

Складаємо пропорцію для обчислення кількості речовини натрій нітрату і розв'язуємо її.

2,52г / 126г= х моль / 2 моль, звідси х=2,52г•2 моль/126г=0,04 моль.

Обчислоюємо масу натрій нітрогену кількістю речовини 0,04 моль.

З формули y=m/M знаходимо m=yM, де М г/моль=Mr.

Mr(NaNO3)=Ar(Na)+Ar(N)+3Ar(O)=23+14+3•16=85,  

M(NaNO3)=85 г/моль.  

m(NaNO3)=0,04•85=3,4 г.

Для обчислення об'єму газу, що виділився, складаємо пропорцію і розв'язуємо її.

2,52г / 126г=у л / 33,4 л, звідси у=2,52г•22,4л/126г=0,448 л.

Відповідь: m(NaNO3)=3,4 г; y(NaNO3)=0,04 моль; V(SO2)=0,448 лСульфур (IV) оксид.

ІІІ спосіб.

Записуємо рівняння реакції: Na2SO3 +2HNO3=2NaNO3+H2O+SO2 

Обчислюємо молярні маси (г/моль = Mr) речовин.

Mr(Na2SO3)=2Ar(Na)+Ar(S)+3•Ar(O)=2•23+32+3•16=126M(Na2SO3)=126 г/моль. 

Mr(NaNO3)=Ar(Na)+Ar(N)+3Ar(O)=23+14+3•16=85, M(NaNO3)=85 г/моль. 

Обчислюємо кількість речовини Na2SO3  масою 2,52 г за формулою y=m/M.

y(Na2SO3)=2,52 г : 126 г/моль=0,02 моль.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 1 моль натрій сульфіту Na2SO3  з утворенням 2 моль натрій нітрату NaNO3  і виділенням 1 моль сульфур (IV) оксиду SO2.

Таким чином, кількість речовини NaNO3  є у 2 рази більшою за Na2SO3, тому y(NaNO3)=0,04 моль.

Обчислюємо масу натрій нітрату кількістю речовини 0,04 моль за формулою m=yM.

m(NaNO3)=0,04 моль85 г/моль=3,4 г.

Обчислюємо об'єм сульфур (IV) оксиду кількістю речовини 1 моль за формулою y=VVм, де Vм- постійна величина і дорівнює 22,4 л/моль.

y(SO2)=0,02моль•22,4 л/моль=0,448 л.

Відповідь. m(NaNO3)=3,4 г; y(NaNO3)=0,04 моль; V(SO2)=0,448 л. Сульфур (IV) оксид.

10. За повної взаємодії барій хлориду з сульфатною кислотою, утворився білий, нерозчинний у кислотах осад масою 6,69 г. Обчисліть маси та кількості речовин реагентів.

Дано: m(BaSO4)=6,69 г. Знайти: m(BaCl2)-? m(H2SO4)-? y(BaCl2)-y(H2SO4)-?

І спосіб.

Розв'язання.

Записуємо рівняння реакції:

      x г         у г         6,69 г          

     BaCl2  + H2SO4 = BaSO4    + 2HCl 

     207 г       98 г        233 г   

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 1 моль барій хлориду BaCl2 і 1 моль сульфатної кислоти H2SO4 з утворенням 1 моль барій сульфату BaSO4  і 2 моль хлоридної кислоти HClНа основі цих даних,  можна скласти дві пропорції та обчислити масу барій хлориду і масу сульфатної кислоти..

Обчислюємо молярні маси (г/моль = Mr) речовин й, відповідно, масу 1 моль..

Mr(BaCl2)=Ar(Ba)+2•Ar(Cl)=137+2•16=207,

M(BaCl2)=207 г/моль. Маса 1 моль=207 г.

Mr(H2SO4)=2Ar(H)+Ar(S)+4Ar(O)=2•1+32+4•16=98,  

M(H2SO4)=98 г/моль.  Маса 1 моль=98 г.

Mr(BaSO4)=Ar(Ba)+Ar(S)+4Ar(O)=137+32+4•16=233,  

M(BaSO4)=233 г/моль.  Маса 1 моль=233 г.

Записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

Складаємо пропорцію для обчислення барій хлориду і розв'язуємо її.

х г / 207г= 6,69 г / 233 г, звідси х=6,69г•207г/233г5,943 г.

Обчислоюємо кількість речовини за формулою y=m/M.

y(BaCl2)=5,943 г: 207 г/моль0,028 моль.

Складаємо пропорцію для обчислення маси сульфатної кислоти і розв'язуємо її.

у г / 98 г=6,69 г / 233 г, звідси у=6,69г•98г /233г2,813 г.

Обчислоюємо кількість речовини за формулою y=m/M.

y(H2SO4)=2,813 г: 98г/моль0,028 моль.

Відповідь: m(BaCl2)5,943 г; m(H2SO4)≈1,091 г; y(BaCl2)0,028 моль; y(H2SO4)0,028 моль.

Дано: m(BaSO4)=6,69 г. Знайти: m(BaCl2)-? m(H2SO4)-? y(BaCl2)-y(H2SO4)-?

ІІ спосіб.

Розв'язання.

Записуємо рівняння реакції:

    x моль    у моль      6,69 г          

     BaCl2  + H2SO4 = BaSO4     + 2HCl 

    1 моль    1 моль      233 г   

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 1 моль барій хлориду BaCl2 і 1 моль сульфатної кислоти H2SO4 з утворенням 1 моль барій сульфату BaSO4  і 2 моль хлоридної кислоти HClНа основі цих даних,  можна скласти дві пропорції та обчислити кількість речовини барій хлориду і кількість речовини сульфатної кислоти..

Обчислюємо молярну маси (г/моль = Mr) барій сульфату й, відповідно, масу 1 моль..

Mr(BaSO4)=Ar(Ba)+Ar(S)+4Ar(O)=137+32+4•16=233,  

M(BaSO4)=233 г/моль.  Маса 1 моль=233 г.

Записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

Складаємо пропорцію для обчислення кількості речовини барій хлориду і розв'язуємо її.

х моль / 1 моль = 6,69 г / 233 г, звідси х=6,69г•1 моль/233г 0,028 моль.

Обчислоюємо масу барій хлориду кількість речовини 0,028 моль.

З формули y=m/M. знаходимо m=y•M, де М г/моль=Mr.

Mr(BaCl2)=Ar(Ba)+2•Ar(Cl)=137+2•16=207M(BaCl2)=207 г /моль. 

m(BaCl2)=0,0282075,9 г. 

Складаємо пропорцію для обчислення кількості речовини сульфатної кислоти і розв'язуємо її.

у моль / 1 моль = 6,69 г / 233 г, звідси у=6,69г•1 моль /233г0,028 моль.

Обчислоюємо масу сульфатної кислоти кількістю речовини 0,028 моль.

З формули y=m/M. знаходимо m=y•M, де М г/моль=Mr.

Mr(H2SO4)=2Ar(H)+Ar(S)+4Ar(O)=2•1+32+4•16=98,   M(H2SO4)=98 г/моль.

m(H2SO4)=0,028 моль98 г/моль2,8 г.

Відповідь: m(BaCl2)5,9 г; m(H2SO4)≈2,8 г; y(BaCl2)0,028 моль; y(H2SO4)0,028 моль.

ІІІ спосіб.

Записуємо рівняння реакції: BaCl2+H2SO4=BaSO4+2HCl

Обчислюємо молярну масу (г/моль = Mr) речовин.

Mr(BaCl2)=Ar(Ba)+2•Ar(Cl)=137+2•16=207M(BaCl2)=207 г/моль.

Mr(H2SO4)=2Ar(H)+Ar(S)+4Ar(O)=2•1+32+4•16=98, M(H2SO4)=98 г/моль.  

Mr(BaSO4)=Ar(Ba)+Ar(S)+4Ar(O)=137+32+4•16=233, M(BaSO4)=233 г/моль.

Обчислюємо кількість речовини барій сульфату масою 6,69 г за формулою y=m/M.

y(BaSO4)=6,69г:233 г/моль0,028 моль.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 1 моль барій хлориду BaCl2 і 1 моль сульфатної кислоти H2SO4 з утворенням 1 моль барій сульфату BaSO4. Таким чином, прореагували речовини однакової кількісної порції, тому  y(BaCl2)=0,028 моль і y(H2SO4)=0,28 моль.

Обчислюємо масу барій хлориду кількістю речовини 0,028 моль за формулою m=yM.

m(BaCl2)=0,028 моль•207г/моль5,9 г.

Обчислюємо масу сульфатної кислоти кількістю речовини 0,028 моль за формулою m=yM.

m(H2SO4)=0,028 моль•98г/моль2,8 г.

Відповідь: m(BaCl2)5,9 г; m(H2SO4)≈2,8 г; y(BaCl2)0,028 моль; y(H2SO4)0,028 моль.