Самостійна робота. ОКСИДИ. СКЛАД, НАЗВИ, КЛАСИФІКАЦІЯ ОКСИДІВ.

Завдання 1. Впишіть у таблицю формули оксидів та їхні назви. Прочитайте формули.

І варіант

Елементи K Ca Ag P(V) N(IV) Cr(II)

Формули

оксидів

K2O CaO Ag2O P2O5 NO2 CrO

Назви

оксидів

калій

оксид

кальцій

оксид

аргентум

оксид

фосфор

(V)

оксид

нітроген

(IV)

оксид

хром

(ІІ)

оксид

 

 II варіант

Елементи Na Al Mg Cr(III) S(IV) Hg

Формули 

оксидів

Na2O Al2O3 MgO Cr2O3 SO2 HgO

Назви

оксидів

натрій

оксид

алюміній

оксид

магній

оксид

Хром (III)

оксид

Сульфур (IV)

оксид

меркурій (ІІ)

оксид

 

Завдання 2. Напишіть формули оксидів, яким відповідають такі гідроксиди:

 І варіант                            II варіант 

а) Аl(ОН)3     Аl2О3                     а) Сг(ОН)2     CrO

б) LiОН        Li2O                 б) NаОН       Na2O

в) Мg(ОН)2   MgO                 в)Fe(ОН)3      Fe2O3