Самостійна робота. КИСЛОТИ. ЇХ СКЛАД, НАЗВИ, КЛАСИФІКАЦІЯ.

Завдання 1. Продиктуйте один одному, використовуючи таблицю «Склад і назви кислот»:

а) формули кислот і самостійно впишіть назви;

б) назви й навпроти впишіть формули.

Назви кислот Формули Формули Назви кислот
1 Нітратна HNO3 1 H2CO3 Карбонатна
2 Сульфатна H2SO4 2 HCl Хлоридна
3 Сульфітна H2SO3 3 H2SiO3 Силікатна
4 Хлоридна HCl 4 H2S Сульфідна
5 Ортофосфатна H3PO4 5 HPO3 Метафосфатна

Завдання 2. Наведіть приклади кислот: а)одноосновних оксигеновмісних; б)одноосновних безоксигенових; в)двоосновних оксигеновмісних; г)двоосновних безоксигенових.

а) HNO3, HPO3

б) HCl

в) H2SO4,  H2SO3,  H2CO3 

г) H2S

Завдання 3. Випишіть формули кислот з переліку формул речовин та вкажіть валентність кислотного залишку: NaNO3, HCl, CaCl2, H2SO4, HNO3, MgSiO3, HI, ZnBr2, H2SiO3, H3PO4.

HCl валентність кислотного залишку 

H2SO4 валентність кислотного залишку 

HNO3 валентність кислотного залишку 

HI валентність кислотного залишку 1

H2SiO3 валентність кислотного залишку 

H3PO4 валентність кислотного залишку 

Завдання  4. Обчисліть масові частки Оксигену в кислотах

а) силікатній: 

Дано: H2SiO3;   Знайти: w(O)-?

Розв'язання:

Обчислюємо молекулярну масу.

Mr(H2SiO3)=2•Ar(H)+Ar(Si)+3•Ar(O)=21+28+316= 78

Обчислюємо масову частку.

w(O)=3•Ar(O)/Mr(H2SiO3)=3•16/78=48/78=0,615 або 61,5%

Відповідь. 0,615 або 61,5%

б) ортофосфатній:

Дано: H3PO4 ;   Знайти: w(O)-?

Розв'язання:

Обчислюємо молекулярну масу.

Mr(H3PO4)=3•Ar(H)+Ar(P)+4•Ar(O)=31+31+416= 98

Обчислюємо масову частку.

w(O)=4•Ar(O)/Mr(H3PO4)=4•16/98=64/98=0,653 або 65,3%

Відповідь. 0,653 або 65,3%