Самостійна робота. ОСНОВИ. ЇХ СКЛАД, НАЗВИ, КЛАСИФІКАЦІЯ.

Завдання 1. Назвіть основи за їх формулами. Визначте валентність металічного елемента

І варіант.

формули Назви Валентність
Ba(OH)2

барій

гідроксид

2
KOH

калій 

гідроксид

1
Al(OH)3

алюміній

гідроксид

3
CuOH

купрум (І)

гідроксид

1
Cu(OH)2

купрум (ІІ)

гідроксид

2
Pb(OH)2

плюмбум

гідроксид 

2

ІІ Варіант.

Формули Назви Валентність
Sr(OH)2

 стронцій

гідроксид

2
Cr(OH)3

 хром (ІІІ)

гідроксид

3
Cr(OH)2

хром (ІІ)

гідроксид 

2
LiOH

 літій

гідроксид

1
Ng(OH)2

меркурій (ІІ)

гідроксид 

2
NaOH

натрій

гідроксид 

1

Завдання 2. Випишіть окремо формули оксидів, кислот та основ з даного пере­ліку: CrSО4, NaOH, SО2, H2S, Ca(OH)2, ZnO, HNО3, KNО3, H24, CaO, CО2, Ba(OH)2HCl, LiOH, ZnCl2, Nal та дайте їм назви.

Оксиди

(формули)

Назви

оксидів

Кислоти

(формули)

Назва

кислот

Основи

(формули)

Назва

основи

1 2

сульфур

(IV) оксид

H2S сульфідна NaOH

натрій

гідроксид

2 ZnO

цинк

оксид

HN03 нітратна Ca(OH)2,

кальцій

гідроксид

3 CaO

кальцій

оксид

H2S04 сульфатна Ba(OH)2

барій

гідроксид

4 C02

карбон

(IV) оксид

HCl хлоридна LiOH

літій

гідроксид

 Завдання 3. Обчисліть масову частку Оксигену в:

І варіант. плюмбум(ІІ) гідроксиді: 

Дано: Pb(OH)2  Знайти: w(O)-?

Розв'язання:

Обчислюємо молекулярну масу.

Mr(Pb(OH)2)=Ar(Pb)+2Ar(O)+2Ar(H)=207+216+21=241

Обчислюємо масову частку.

w(O)=2Ar(O)/Mr(Pb(OH)2)=2•16/241=32/241=0,133 або 13,3%

Відповідь. 0,133 або 13,3%.

II варіант. хром(ІІІ) гідроксиді:

Дано: Cr(OH)3.  Знайти: w(O)-?

Розв'язання:

Обчислюємо молекулярну масу.

Mr(Cr(OH)3)=Ar(Cr)+3Ar(O)+3Ar(H)=52+316+31=103

Обчислюємо масову частку.

w(O)=3Ar(O)/Mr(Cr(OH)3)=3•16/103=48/103=0,466 або 46,6%

Відповідь. 0,466 або 46,6%.