Лабораторні досліди 4. Взаємодія розчинів лугів з кислотами.

Речовини: розчини натрій та калій гідроксидів, хлоридної та сульфатної кислот, розчини індикаторів або індикаторний папір.

Обладнання: пробірки або планшетка.

ХІД РОБОТИ

1. У дві пробірки або заглибини планшетки налийте розчину натрій гідроксиду об’ємом по 1 мл. До однієї долийте краплями розчину фенолфталеїну, до другої - лакмусу синього. Що спостерігаєте? Зміну кольору: з лакмусом на синій, з фенолфталеїном на малиновий.

2. До підфарбованих індикаторами лугів долийте розчину хлоридної кислоти об’ємом по 1 мл. Що спостерігаєте? Напишіть рівняння реакції. Спостерігаємо зникнення кольору індикатора в кожній пробірці. Рівняння реакції: NaOH+HCl=NaCl+H2O

3. У дві пробірки або заглибини планшетки налийте розчину калій гідроксиду об’ємом по 1 мл. До однієї долийте краплями розчину фенолфталеїну, до другої - лакмусу. Що спостерігаєте? Спостерігаємо зміну кольору: з фенолфталеїном на малиновий, з лакмусом на синій.

4. До підфарбованих індикаторами лугів долийте розчину сульфатної кислоти об’ємом по 1 мл. Що спостерігаєте? Напишіть рівняння реакції. Спостерігаємо зникнення кольору індикатора в кожній пробірці. Рівняння реакції: 2KOH+H2SO4=K2SO4+2H2O

5. Сформулюйте визначення даного типу хімічних реакцій. Реакція між основою і кислотою з утворенням солі та води називається реакцією нейтралізації.

Висновок: Луги реагують з кислотами з утворенням солі та води.