Домашнє завдання. Хімічні властивості кислот: взаємодія з основами та солями. Реакції обміну.

1. Напишіть рівняння взаємодії хлоридної кислоти з речовинами (де це можливо), запропонованими в схемі.

KOH+HCl=KCl+H2O

Mg(OH)2+2HCl=MgCl2+2H2O

HgO+2HCl=HgCl2+H2O

Mg+2HCL=MgCl2+H2

NaOH+HCl=NaCl+H2O

Fe2O3+6HCl=2FeCl3+3H2O

З Hg і SO2 хлоридна кислота не взаємодіє.

 

І та ІІ рівні.

2. На кальцій оксид подіяли хлоридною кислотою масою 3,65 г. Яка маса кальцій оксиду витратилася?

Дано: m(HCl)=3,65 г. Знайти: m(CaO)-?

Розв'язання.

І спосіб.

Записуємо рівняння реакції:

       x г      3,65 г

     CaO  +   2HCl = CaCl2+H2

      56 г      72 г

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 1 моль кальцій оксиду з 2 моль хлоридної кислотиОбчислюємо молярні маси (г/моль = Mr) речовин й, відповідно, масу 1 моль CaO і масу 2 моль HCl:

Mr(CaO)=Ar(Ca)+Ar(O)=40+16=56,  M(CaO)=56 г /моль. Маса 1 моль=56 г

Mr(HCl)=Ar(H)+Ar(Cl)=1+35=36,  M(HCl)=36 г/моль.

Маса 1 моль=36 г, а маса 2 моль=72 г.

Записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

Складаємо пропорцію і розв'язуємо її.

х г / 56г= 3,65г / 72г, звідси х=3,65г•56г/72г=2,8 г.

Відповідь. m(CaO)=2,8 г.

ІІ спосіб.

Записуємо рівняння реакції:  CaO+2HCl=CaCl2+H2O  

Обчислюємо молярні маси (г/моль = Mr) кальцій оксиду і хлоридної кислоти.

Mr(CaO)=Ar(Ca)+Ar(O)=40+16=56,  M(CaO)=56 г /моль. 

Mr(HCl)=Ar(H)+Ar(Cl)=1+35=36,  M(HCl)=36 г/моль. 

Обчислюємо кількість речовини  HCl масою 3,65 г за формулою y=m/M.

y(HCl)=3,65г : 36г/моль=0,1 моль.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Кількість речовини кальцій оксиду прорегувало у два рази меньше, тому y(CaO)=0,05 моль. Знаходимо масу кальцій оксиду кількістю речовини 0,05 моль за формулою m=y•M.

m(CaO)=0,05 моль•56 г/моль=2,8 г.

Відповідь. m(CaO)=2,8 г.

ІІІ рівень 

3. На залізо подіяли хлоридною кислотою кількістю речовини 0,6 моль. Обчисліть кількість речовини та масу заліза, що прореагували.

Дано: y(HCl)=0,6 моль. Знайти  y(Fe)-?  m(Fe)-?

І спосіб.

Розв'язання.

Записуємо рівняння реакції:

  x моль      0,6 моль

   Fe     +    2HCl   = FeCl2+H2 

 1 моль       2 моль

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 1 моль заліза з 2 моль хлоридної кислоти. Зазначені кількості речовин записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

Складаємо пропорцію і розв'язуємо її.

х моль / 1моль = 0,6моль / 2моль, звідси х=0,6моль•1моль/2моль=0,3моль.

Обчислюємо масу заліза кількістю речовини 0,3 моль. 

З формули y=m/M знаходимо m=y•M, де М г/моль = Mr.

Mr(Fe)=Ar(Fe)=56,  M(Fe)=56 г/моль

m(Fe)=0,3 моль • 56 г/моль = 16,8 г.

Відповідь: y(Fe)=0,3 моль; m(Fe)=16,8 г. 

ІІ спосіб.

Розв'язання.

Записуємо рівняння реакції: Fe+2HCl=FeCl2+H2 

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 1 моль заліза з 2 моль хлоридної кислоти, тобто кількість речовини заліза є у 2 рази меншою, тому y(Fe)=0,3 моль.

Обчислюємо масу заліза кількістю речовини 0,3 моль. 

З формули y=m/M знаходимо m=y•M, де М г/моль = Mr.

Mr(Fe)=Ar(Fe)=56,  M(Fe)=56 г/моль

m(Fe)=0,3 моль • 56 г/моль = 16,8 г.

Відповідь: y(Fe)=0,3 моль; m(Fe)=16,8 г.  

ІV рівень 

3. На ферум (ІІІ) оксид кількістю речовини 3 моль подіяли нітратною кислотою в надлишку. Обчисліть маси та кількості речовин продуктів реакції (правильно: речовин, що прореагували або реагентів).

Дано: y(Fe2O3)=3 моль. Знайти    y(HNO3)-?  m(HNO3)-? m(Fe2O3)-?

І спосіб.

Записуємо рівняння реакції:

  3 моль      x моль

   Fe2O3  + 6HNO3  = 2Fe(NO3)3+3H2O

  1 моль     6 моль

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 1 моль ферум (ІІІ) оксиду Fe2O3  з 6 моль нітратної кислоти HNO3. Зазначені кількості речовин записуємо під формулами речовин  у рівнянні реакціїі.

Складаємо пропорцію і розв'язуємо її.

3моль / 1моль = х моль / 6моль, звідси х=3моль•6моль/1моль=18 моль.

Обчислюємо масу нітратної кислоти кількістю речовини 18 моль. 

З формули y=m/M знаходимо масу речовини m=y•M, де М г/моль = Mr.

Mr(HNO3)=Ar(H)+Ar(N)+3•Ar(O)=1+34+3•16=83,  M(HNO3)=83 г/моль

m(HNO3)=18 моль • 83г/моль = 1494 г.

Обчислюємо масу ферум (ІІІ) оксиду  кількістю речовини 3 моль. 

Mr(Fe2O3)=2•Ar(Fe)+3•Ar(O)=2•56+3•16=160, M(Fe2O3)=160г/моль

m(Fe2O3)=3 моль • 160г/моль = 480 г.

Відповідь: y(HNO3)=18 моль;  m(HNO3)=1494 г; m(Fe2O3)=480 г.

 ІІ спосіб.

Записуємо рівняння реакції:  Fe2O3+6HNO3=2Fe(NO3)3+3H2O

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 1 моль ферум (ІІІ) оксиду Fe2O3  з 6 моль нітратної кислоти HNO3, тобто кількість речовини нітратної кислоти є у 6 раз більшою, тому y(HNO3)=18 моль.

Обчислюємо масу нітратної кислоти кількістю речовини 18 моль. 

З формули y=m/M знаходимо масу речовини m=y•M, де М г/моль = Mr.

Mr(HNO3)=Ar(H)+Ar(N)+3•Ar(O)=1+34+3•16=83,  M(HNO3)=83 г/моль

m(HNO3)=18 моль • 83г/моль = 1494 г.

Обчислюємо масу ферум (ІІІ) оксиду  кількістю речовини 3 моль. 

Mr(Fe2O3)=2•Ar(Fe)+3•Ar(O)=2•56+3•16=160, M(Fe2O3)=160г/моль

m(Fe2O3)=3 моль • 160г/моль = 480 г.

Відповідь: y(HNO3)=18 моль;  m(HNO3)=1494 г; m(Fe2O3)=480 г.