Самостійна робота. Хімічні властивості кислот: взаємодія з основами та солями. Реакції обміну. 

І та ІІ рівні

Завдання 1. Пригадайте та назвіть, які типи хімічних ревкцій ви вивчили.

Заміщення, обміну.

Реакція, що відбувається між простою і складною речовинами, внаслідок чого атоми простої речовини заміщають атоми в складній, називаються реакціями заміщення.

Реакція між двома складними речовинами, під час яких вони обмінюються складовими частинами, називаються реакціями обміну.

Завдання 2. Заповніть таблицю рівняннями реакцій між запропонованими речовинами. Назвіть продукти реакцій.

Формули речовини Рівняння реакцій Назви речовин
Fe i H2SO4 Fe+H2SO4=FeSO4+H2 сіль і водень
Pb i HCl PbO+2HCL=PbCl2+H2O сіль і вода
AgNO3 i NaCl AgNO3+NaCl=AgCl+NaNO3 дві солі
Al(OH)3 i HNO3 Al(OH)3+3HNO3=Al(NO3)3+3H2O сіль і вода
Cr2O3 i H2SO4 Cr2O3+3H2SO4=Cr2(SO4)3+3H2O сіль і вода

 ІІІ рівень

Завдання 3. Напиши рівняння реакцій:

І варіант

а) цинком і хлоридною кислотою;

Zn+2HCl=ZnCl2+H2

б) ферум оксидом та нітратною кислотою;

FeO+2HNO3=Fe(NO3)2+H2O

в) аргентум (І) нітратом  та хлоридною кислотою;

AgNO3+HCl=AgCl+HNO3

г) натрій гідроксидом та сульфатною кислотою.

2NaOH+H2SO4=Na2SO4+2H2O

ІІ варіант.

а) хром (ІІІ) оксид та бромідною кислотою;

Cr2O3+6HBr=2CrBr3+3H2O

б) купрум (ІІ) гідроксидом та хлоридною кислотою;

Cu(OH)2+2HCl=CuCl2+2H2O

в) барій нітратом та сульфатною кислотою;

Ba(NO3)2+H2SO4=BaSO4+2HNO3

г) кальцій гідроксидом та нітратною кислотою.

Ca(OH)2+2HNO3=CA(NO3)2+2H2O

Завдання 4. Поясніть властивості кислот на основі рівнянь реакцій, написаних у завданні 3. вкажіть до якого типу вони належать.

І варіант

а) Взаємодіють з металами, які стоять у ряді напруження до водню. Реакція заміщення.

б) Взаємодіють з основними оксидами. Реакція обміну.

в) Взаємодіють з солями. Реакція обміну.

г) Взаємодіють з нерозчинними у воді основами. Реакція обміну.

ІІ варіант

а) Взаємодіють з амфотерними оксидами. Реауція обміну.

б) Взаємодіють з нерозчинними у воді основами. Реакція обміну. 

в) Взаємодіють з солями. Реакція обміну.

г) Взаємодіють з нерозчинними у воді основами. Реакція обміну. 

Завдання 5. Аргентум (І) нітрат кількістю речовини 0,3 моль повністю прореагував з сульфатною кислотою. Обчисліть кількість речовини та масу сульфатної кислоти, що вступила в реакцію.

Дано: y(AgNO3)=0,3 моль. Знайти  y(H2SO4)-?  m(H2SO4)-?

Розв'язання.

І спосіб.

Записуємо рівняння реакції:

  0,3 моль      x моль

   2AgNO3+    H2SO4   = Ag2SO4+2HNO3 

  2 моль        1 моль

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 2 моль аргентум (І) нітрат з 1 моль сульфатної кислоти. Зазначені кількості речовин записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

Складаємо пропорцію і розв'язуємо її.

0,3 моль / 2моль = х моль / 1моль, звідси х=0,3моль•1моль/2моль=0,15моль.

Обчислюємо масу сульфатної кислоти кількістю речовини 0,15 моль. 

З формули y=m/M знаходимо m=y•M, де М г/моль = Mr.

Mr(H2SO4)=2Ar(H)+Ar(S)+4Ar(O)=2•1+32+4•16=98,  M(H2SO4)=98 г/моль

m(H2SO4)=0,3 моль • 98 г/моль = 29,4 г.

Відповідь: y(H2SO4)=0,15 моль; m(H2SO4)=29,4 г.  

ІІ спосіб.

Записуємо рівняння реакції: 2AgNO3+H2SO4=Ag2SO4+2HNO3 

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 2 моль аргентум (І) нітрат з 1 моль сульфатної кислоти, тобто кількість речовини сульфатної кислоти є у 2 рази меншою, тому y(H2SO4)=0,15 моль. Обчислюємо масу сульфатної кислоти кількістю речовини 0,15 моль.

З формули y=m/M знаходимо m=y•M, де М г/моль = Mr.

Mr(H2SO4)=2Ar(H)+Ar(S)+4Ar(O)=2•1+32+4•16=98,  M(H2SO4)=98 г/моль

m(H2SO4)=0,3 моль • 98 г/моль = 29,4 г.

Відповідь: y(H2SO4)=0,15 моль; m(H2SO4)=29,4 г.  

IV рівень

Завдання 6. Напишіть рівняння реакцій між:

а) основним оксидом і кислотою.

Na2O+H2SO4=NaSO4+H2O

K2O+2HCl=2KCl+H2O

б) металом і кислотою.

Zn+2HCl=ZnCl2+H2

2Al+6HCl=2AlCl3+3H2

в) розчинною у воді основою і кислотою.

2NaOH+H2SO4=Na2SO4+2H2O

NaOH+HCl=NaCl+H2O

г) нерозчинною у воді основою і кислотою.

Fe(OH)2+2HCl=FeCl2+2H2O

2Fe(OH)2+2H2SO4=2FeSO4+4H2O

г) сіллю та кислотою.

AgNO3+HCl=AgCl+HNO3

K2CO3+2HNO3=2KNO3+H2CO3

Завдання 7. Напишіть рівняння якісних реакцій для хлоридної та сульфатної кислот. Поясніть, чому ці реакції називають якісними. 

Хлоридна кислота взаємодіє з аргентум нітратом:

HCl+AgNO3=AgCl↓+HNO3. Утворюється білий сирнистий осад AgCl.

Сульфатна кислота взаємодіє з барій хлоридом:

H2SO4+BaCl2=BaSO4↓+2HCl. Утворюється білий нерозчинний у кислотах осад BaSO4.

Ці реакції називаються якісними, бо за допомогою них можна розпізнати хлоридну та сульфатну кислоти.