Лабораторні досліди 5. Взаємодія нерозчинних основ з кислотами.

Речовини: розчини натрій гідроксиду, купрум(ІІ) сульфату, ферум(ІII) хлориду, хлоридної і сульфатної кислот.

Обладнання: пробірки або планшетка, скляна паличка.

ХІД РОБОТИ

1. Добування нерозчинних у воді основ.

У пробірки або заглибини планшетки налийте по черзі купрум(ІІ) сульфату і ферум(ІІІ) хлориду об’ємом по 1,5 мл та долийте по 1 мл розчину натрій гідроксиду.

Що спостерігаєте? Cпостерігаємо утворення осаду. Осад купрум (ІІ) гідроксиду блакитного кольору, а ферум (ІІІ) гідроксиду бурого кольору. 

Допишіть рівняння реакцій, поставте коефіцієнти:

CuSO4 + 2NaOН = Na2SO4+Cu(OH)2

FeCl3+3NaOH=3NaCl+Fe(OH)3

2. Розлийте добуті осади у дві пробірки та поставте їх попарно у штатив. До першої пари долийте хлоридної кислоти. Що спостерігаєте? Cпостерігаємо розчинення гідроксиду та утворення розчинів. Розчин з купрум хлоридом блакитний, а з ферум хлоридом жовтий. Ознака цієї хімічної реакції - розчинення осаду.

Допишіть рівняння реакцій, поставте коефіцієнти:

Cu(ОН)2+2НСl=CuCl2+2H2O;

Fе(ОН)3+3НСl=FeCl3+3H2O.

3. До двох пробірок, що залишилися, долийте розчину сульфатної кислоти. Що спостерігаєте?Cпостерігаємо розчинення гідроксидів та утворення розчинів. Розчин з купрум (II) сульфатом блакитний, а з ферум (ІІІ) сульфатом прозорий. Ознака цієї хімічної реакції - розчинення осаду.

Cu(ОН)22SO4=CuSO4+2H2O;

2Fе(ОН)3+3Н2SO4=Fe2(SO4)3+6H2O.

ВИСНОВОК: нерозчинні у воді основи реагують з кислотами з утворенням солі та води.