Лабораторні досліди 6. Розкладання нерозчинних основ під час нагрівання.

Речовини: розчини купрум(ІІ) сульфату, натрій гідроксиду.

Обладнання: пробірки або планшетка, скляна паличка, фільтрувальний папір, предметне скло, спиртівка, тримач.

ХІД РОБОТИ

1. У пробірку або заглибину планшетки налийте розчину купрум(ІІ) сульфату об’ємом 1 мл, долийте краплями розчин натрій гідроксиду до повного випадання осаду. Що спостерігаєте? Спостерігаємо утворення блакитного осаду.

2. Відфільтруйте осад в іншу пробірку або заглиблення планшетки. Що отримали? Отримали блакитний осад.

3. Пробірку з осадом вмонтуйте у тримач і злегка нагрівайте або перенесіть осад з фільтру на предметне скло, вмонтуйте його в тримач і нагрівайте. Що спостерігаєте? Спостерігаємо зміну кольору на чорний та утворення крапель води на стінках.

Напишіть рівняння реакцій добування купрум(ІІ) гідроксиду та розкладання його за нагрівання:

CuSO4+2NaOH=Cu(OH)2+Na2SO4

Cu(OH)2=CuO+H2O (реакція відбувається при при нагріванні)

Висновок: Розчини солей реагують з розчинами лугів з утворенням нової солі і нової основи, якщо один із продуктів випадає в осад. Купрум гідроксид - осад блакитного кольору. Нерозчинні у воді основи розкладаються під час нагрівання з утворенням оксиду металу та води.