Тренувальні вправи. Хімічні властивості основ: взаємодія з солями, взаємодія нерозчинних у воді основ з кислотами, розкладання нерозчинних основ за нагрівання.

Завдання 1. Напишіть рівняння реакцій, що лежать в основі даної схеми. Які властивості основ можна пояснити цими рівняннями?

Mg(OH)2+2HNO3=Mg(NO3)2+2H2O

Mg(OH)2=MgO+H2O  (розклад при нагріванні)

3Mg(OH)2+2H3PO4=Mg3(PO4)2+6H2O

Mg(OH)2+2HBr=MgBr2+2H2O

Mg(OH)2+H2SO4=MgSO4+2H2O

Mg(OH)2+2HCl=MgCl2+2H2O

Mg(OH)2+H2SiO3=MgSiO3+2H2O

Mg(OH)2+2HI=MgI2+2H2O

Цими рівняннями можна пояснити хімічні властивості основ: нерозчинні у воді основи взаємодіють з кислотами, розкладання нерозчинних основ за нагрівання.

 

  • Стася
    Спасибо, очень часто выручает
    10 грудня 2015 17:05