Лабораторні досліди 7. Взаємодія солей з металами.

Речовини: розчин купрум(ІІ) сульфату, розчин ферум(ІІ) сульфату, залізний предмет (скріпка, цвях, прив’язані до нитки), мідна пластинка або дротина.

Обладнання: пробірки або планшетка, пінцет.

ХІД РОБОТИ

1. Налийте у дві пробірки або заглибини планшетки розчинів солей об’ємом по 1 мл. У розчин купрум(ІІ) сульфату опустіть скріпку чи цвях, а у розчин ферум(ІІ) сульфату - мідну пластинку. Що спостерігаєте? 

Cпостерігаємо, що скріпка чи цвях покрилися червоним шаром міді, а з мідною пластинкою ніяких змін не відбулося.

2. Напишіть рівняння реакцій, де це можливо:

CuSO4+Fe=FeSO4+Cu

Висновок: розчини солей реагують з металами, розташованими у ряді активності металів до того металу, атоми якого входять до складу солі, з утворенням нової солі і нового металу.