Самостійна робота (фронтальна). Хімічні властивості солей: взаємодія з металами, сильними кислотами, лугами.

Завдання 1. Напишіть рівняння реакцій, що лежать в основі схем:

І варіант 

а) Mg->MgO->MgCl2->Mg(OH)2

2Mg+O2=2MgO

MgO+2HCl=MgCl2+H2O

MgCl2+2NaOH=Mg(OH)2+2NaCl

б) SO2->SO3->H2SO4->Na2SO4.

2SO2+O2=2SO3  (при t°)

SO3+H2O=H2SO4

H2SO4+2NaOH=Na2SO4+2H2O

II варіант

а) Zn->ZnO->ZnSO4->Zn(OH)2;

2Zn+O2=2ZnO

ZnO+H2SO4=ZnSO4+H2O

ZnSO4+2KOH=Zn(OH)2↓+K2SO4

б) P->P2O5->H2PO4->K3PO4.

4P+5O2=2P2O5

P2O5+3H2O=2H3PO4  (при t°)

H3PO4+3KOH=K3PO4+3H2O

 

Завдання 2. Напишіть рівняння реакцій, де це можливо:

а) Fe+CuCl2=FeCl2+Cu        ;   а) Cu+Hg(NO3)2=Cu(NO3)2+Hg;

б) Zn+Mg(NO3)2=__________;   б) Sn+CuSO4=SnSO4+Cu       ;

в) Ni+2AgNO3=Ni(NO3)2+2Ag;    в) Ag+MgCl2=______________;