Лабораторні досліди 8. Взаємодія солей з лугами в розчині

Речовини: розчини натрій і калій гідроксидів; розчини купрум(ІІ) хлориду, алюміній сульфату, ферум(ІІІ) нітрату.

Обладнання: 6 пробірок або планшетка, штатив для пробірок.

ХІД РОБОТИ

1. Налийте по черзі у три пробірки, позначені 1, 2, З, розчинів солей: купрум(ІІ) хлориду, алюміній сульфату, ферум(ІІІ) нітрату об’ємом по 1 мл. Обережно в кожну з них долийте таку ж порцію розчину натрій гідроксиду. Що спостерігаєте в кожній з пробірок?

а) утворення блакитного осаду купрум (ІІ) гідроксиду;

б) утворення драглистого осаду алюміній гідроксиду;

в) утворення осаду бурого кольору ферум (ІІІ) гідроксиду.

2. Допишіть рівняння реакцій, поставте коефіцієнти:

а) CuCl2+2NaOH = 2NaCl+Cu(OH)2 ;

б) Al2(SO4)3+6NaOH=3Na2SO4+2Al(OH)3↓ ;

в) Fe(NO3)3+3NaOH=3NaNO3+Fe(OH)3↓.

3. Налийте по черзі у три пробірки, позначені 1а, 2а, За, розчинів солей: купрум(ІІ) хлориду, алюміній сульфату, ферум(ІІІ) нітрату об’ємом по 1 мл. Обережно в кожну з них долийте таку ж порцію розчину калій гідроксиду. Що спостерігаєте в кожній з пробірок?

утворення блакитного осаду купрум (ІІ) гідроксиду;

- утворення драглистого осаду алюміній гідроксиду;

За - утворення осаду бурого кольору ферум (ІІІ) гідроксиду.

4. Допишіть рівняння реакцій, поставте коефіцієнти:

а) CuCl2+2КОН=2KCl+Cu(OH)2 ;

б) Аl2(SO4)3+КОН=K2SO4+Al(OH)3↓ ;

в) Fe(NO3)3+КОН=KNO3+Fe(OH)3↓ .

5. Підкресліть пари сполук, між якими реакції не відбудуться до кінця. Поясніть чому:

а) KNO3 і Ва(ОН)2; б) Mg(NO3)2 і КОН; в) Na2SiO3 і КОН; г) Na2SiO3, і Ва(ОН)2. Помилка:  г) не Na2SiO4 , а  Na2SiO3 чи Na4SiO4, бо Н2SiO3 метасилікатна і H4SіO4 ортосилікатна кислоти. 

a) KNO3+Ba(OH)2 - реакції не відбудуться, бо KOH i Ba(NO3)2 розчинні у воді.

б) Mg(NO3)2+2KOH=2KNO3+Mg(OH)2

в) Na2SiO3 і КОН - реакції не відбудуться, бо NaOH i K2SiO3 розчинні у воді.

г) Na4SiO4+2Ва(ОН)2=Ba2SiO4+4NaOH

   Na2SiO3+Ва(ОН)2=BaSiO3+2NaOH

Висновок: Розчини солей реагують з розчинами лугів з утворенням нової солі і нової основи, якщо один із продуктів випадає в осад.