Лабораторні досліди 9. Реакції обміну між двома солями в розчині

Речовини: розчини барій хлориду й натрій сульфату, натрій хлориду й аргентум(І) нітрату, плюмбум нітрату та натрій сульфіду.

Обладнання: З пробірки або планшетка, штатив для пробірок.

ХІД РОБОТИ

1. Налийте у пробірку розчину барій хлориду об’ємом 1 мл і долийте таку ж порцію розчину натрій сульфату. Що спостерігаєте? Спостерігаємо утворення білого нерозчинного осаду.

Пригадайте, де ви зустрічалися з подібним осадом. Під час проведення якісної реакції на сульфатну кислоту.

Напишіть рівняння реакцій:

а) ВаСl2 + Na2SO4 = BaSO4+2NaCl;

б) ВаСl2 + H2SO4BaSO4+2HCl;

Порівняйте результати досліджень, укажіть тип реакцій:  в двох випадках утворюється білий нерозчинний осад барій сульфат. Тип реакції: реакція обміну.

Висновок: Сіль реагує з кислотою чи іншою сіллю у випадку, якщо один із продуктів реакції випадає в осад. 

2. Налийте у пробірку розчину натрій хлориду об’ємом 1 мл і долийте таку ж порцію розчину аргентум нітрату. Що спостерігаєте? Спостерігаємо утворення білого сирнистого осаду.

Пригадайте, де ви зустрічалися з подібним осадом.Під час проведення якісної реакції на хлоридну кислоту.

Напишіть рівняння реакцій:

а) NаСl + AgNO3=AgCl↓+NaNO3;

б) НСl + AgNO3 =AgCl+HNO3.

Порівняйте результати досліджень:  в двох випадках утворюється білий сирнистий осад аргентум (І) хлорид.

Висновок: Сіль реагує з кислотою чи іншою сіллю у випадку, якщо один із продуктів реакції випадає в осад.

3. Налийте у пробірку розчину натрій сульфіду об’ємом 1 мл і долийте таку ж порцію розчину плюмбум(ІІ) нітрату. Що спостерігаєте? Спостерігаємо утворення чорного осаду.

Напишіть рівняння реакцій:

а) Na2S + Рb(NO3)2 = PbS+NaNO3;

б) Н2S + Рb(NO3)2 = PbS+2HNO3.

Порівняйте результати досліджень:  в двох випадках утворюється чорний осад плюмбум (ІІ) сульфід.

Висновок:Сіль реагує з кислотою чи іншою сіллю у випадку, якщо один із продуктів реакції випадає в осад.

Загальний висновок: Солі взаємодіють між собою у водних розчинах у випадку, якщо одна з новоутворених солей випадає в осад. Солі взаємодіють з сильними кислотами, якщо випадає осад, або новоутворена кислота нестійка чи слабша, ніж реагуюча.