Лабораторні досліди 9. Реакції обміну між двома солями в розчині

Речовини: розчини барій хлориду й натрій сульфату, натрій хлориду й аргентум(І) нітрату, плюмбум нітрату та натрій сульфіду.

Обладнання: З пробірки або планшетка, штатив для пробірок.

ХІД РОБОТИ

1. Налийте у пробірку розчину барій хлориду об’ємом 1 мл і долийте таку ж порцію розчину натрій сульфату. Що спостерігаєте? Спостерігаємо утворення білого осаду.

Пригадайте, де ви зустрічалися з подібним осадом. Під час проведення якісної реакції на сульфатну кислоту.

Напишіть рівняння реакцій:

а) ВаСl2 + Na2SO4 = BaSO4+2NaCl;

б) ВаСl2 + H2SO4BaSO4+2HCl;

Порівняйте результати досліджень, укажіть тип реакцій:  у двох випадках утворюється білий осад BaSO4, нерозчинний у кислотах. Тип реакції: реакція обміну.

Висновок: якісною реакцією на сульфати є взаємодія цих солей з розчином барій хлориду. 

2. Налийте у пробірку розчину натрій хлориду об’ємом 1 мл і долийте таку ж порцію розчину аргентум нітрату. Що спостерігаєте? Спостерігаємо утворення білого сирнистого осаду.

Пригадайте, де ви зустрічалися з подібним осадом.Під час проведення якісної реакції на хлоридну кислоту.

Напишіть рівняння реакцій:

а) NаСl + AgNO3=AgCl↓+NaNO3;

б) НСl + AgNO3 =AgCl+HNO3.

Порівняйте результати досліджень:  у двох випадках утворюється білий сирнистий осад AgCl, нерозчинний у кислотах.

Висновок: якісною реакцією на хлориди є взаємодія цих солей з розчином аргентум (І) нітрату.

3. Налийте у пробірку розчину натрій сульфіду об’ємом 1 мл і долийте таку ж порцію розчину плюмбум(ІІ) нітрату. Що спостерігаєте? Спостерігаємо утворення чорного осаду.

Напишіть рівняння реакцій:

а) Na2S + Рb(NO3)2 = PbS+NaNO3;

б) Н2S + Рb(NO3)2 = PbS+2HNO3.

Порівняйте результати досліджень:  у двох випадках утворюється чорний осад плюмбум (ІІ) сульфід, нерозчинний у кислотах.

Висновок: якісною реакцією на сульфіди є взаємодія цих солей з розчином плюмбум (ІІ) нітрату.

Загальний висновок: У водних розчинах солі взаємодіють між собою у випадку, якщо одна з новоутворених солей випадає в осад. Якісною реакцією на сульфатну кислоту та сульфати є взаємодія цієї кислоти та її солей з розчином барій хлориду. Якісною реакцією на хлоридну кислоту та хлориди є взаємодія цієї кислоти та її солей з розчином аргентум(І) нітрату.  Якісною реакцією на сульфідну кислоту та сульфіди є взаємодія цієї кислоти та її солей з розчином плюмбум (ІІ) нітрату.