Лабораторні досліди 10. Розв’язування експериментальних задач

Речовини: розчини хлоридної, сульфатної кислот, аргентум нітрату, барій хлориду, цинк сульфату, лакмусу універсального, фенолфталеїну, натрій гідроксиду.

Обладнання: пробірки, штатив для пробірок.

ХІД РОБОТИ

1. Доведіть експериментально якісний склад кислот:

Дослід 1.  І варіант - хлоридної;

Що робили? До розчину аргентум нітрату долили хлоридну кислоту.

Що спостерігали? Спостерігали утворення білого сирнистого осаду аргентум хлориду AgCl.

Рівняння реакції: HCl+AgNO3=AgCl+2HNO3

Висновок. Наявність хлоридної кислоти можна виявити за допомогою розчину аргентум нітрату. Утворюється нерозчинний у воді та кислотах білий сирнистий осад аргентум хлорид.

Дослід 2.  II варіант - сульфатної.

Що робили? До розчину барій хлориду долили сульфатну кислоту.

Що спостерігали? Спостерігали утворення білого осаду барій сульфату BaSO4.

Рівняння реакції: H2SO4+BaCl2=BaSO4+2HCl

Висновок. Наявність сульфатної кислоти можна виявити за допомогою розчину барій хлориду. Утворюється нерозчинний у воді та кислотах білий осад барій сульфат.

2. Добудьте реакцією обміну цинк гідроксид та доведіть його амфотерний характер.

Дослід 1.

Що робили? У пробірку наливаємо трохи розчину цинк сульфату.  Додаємо розчин натрій гідроксиду.

Що спостерігали? Випадає білий драглистий осад.

Рівняння реакцій: ZnSO4+2NaOH=Na2SO4+Zn(OH)2↓ 

Висновок. В результаті реакції обміну цинк сульфату з натрій гідроксидом добули сіль натрій сульфат і цинк гідроксид- білий драглистий осад. 

Дослід 2.

Що робили? Цинк гідроксид помістили у чотири пробірки. В перші дві долили розчину сульфатної кислоти, в інші дві - розчину натрій гідроксиду. Додали індикатори. В пробірці з кислотою лакмус став червоним, в пробірці з лугом - синім, а по завершенню реакції фіолетовим у воді.  В пробірці з кислотою фенолфталеїн не змінив забарвлення, ним не можна виявити кислоту, в пробірці з лугом став малиновимим.

Що спостерігали? Спостерігали розчинення осаду. Реакції відбулися. 

Рівняння реакцій: Zn(OH)2+H2SO4=ZnSO4+2H2O 

                         Zn(OH)2+2NaOH=Na2ZnO2+2H2O

Висновок. Основи реагують з кислотами з утворенням солі і води - реакція нейтралізації. Цинк гідроксид проявив подвійні хімічні властивості: основні у реакції з кислотою і кислотні у реакції з лугом. Підтвердженням цього є зміна кольору індикаторів.  (Зверніть увагу, що цинк гідроксид - нерозчинна у воді основа і колір індикаторів змінюють тільки кислоти і луги, а проведені реакції - це реакції між основою і кислотою, тому мова йде про здатність цієї основи проявляти основні і кислотні властивості!!)  

Загальний висновок з досліджень:

1. За допомогою якісних реакцій можна розпізнати хлоридну і сульфатну кислоти. Хлоридну - дією аргентум нітратом, а сульфатну - барій хлоридом.

2. Розчини солей реагують з розчинами лугів з утворенням нової солі і нової основи (якщо один з продуктів випадає в осад). Добули цинк гідроксид - білий драглистий осад.

3. Довели, що цинк гідроксид є амфотерним гідроксидом, бо здатний проявляти подвійні хімічні властивості: основні та кислотні.