Самостійна робота (фронтальна). Генетичні зв'язки між класами неорганічних сполук.

Завдання 1. Напишіть формули речовин за їх назвами. Розподіліть за класами: кальцій сульфат, магній гідроксид, карбон(ІІ) оксид, станум(ІІ) хлорид, сульфур(VІ) оксид, сульфатна кислота, аргентум хлорид, купрум(І) оксид, купрум(ІІ) оксид, купрум(ІІ) сульфат, алюміній гідроксид, ортофосфатна кислота, ферум(ІІІ) нітрат, ферум(ІІ) гідроксид, ферум(ІІІ) гідроксид, нітратна кислота, кальцій нітрат, натрій гідроксид, карбонатна кислота, алюміній оксид.

Оксиди Кислоти Основи Солі
CO H2SO4 Mg(OH)2 CaSO4
SO3 H3PO4 Al(OH)3 SnCl2
Cu2O HNO3 Fe(OH)2 AgCl
CuO H2CO3 Fe(OH)3 CuSO4
Al2O3   NaOH Fe(NO3)3
      Ca(NO3)2

 

Завдання 2. Напишіть рівняння реакцій, що лежать в основі схем. Укажіть тип реакцій.

 І варіант 

 

                                          ZnCl2

а) Zn -> ZпО -> Zn(NO3)2->Zn(OH)2;

                                          Na2ZnO2

2Zn+O2=2ZnO - реакція сполучення

ZnO+2HNO3=Zn(NO3)2+H2O - реакція обміну

Zn(NO3)2+2NaOH=Zn(OH)2+2NaNO3 - реакція обміну

Zn(OH)2+2HCl=ZnCl2+2H2O - реакція обміну

Zn(OH)2+2NaOH=Na2ZnO2+2H2O - реакція обміну

б) N2+NO->NO2->HNO3->Cu(NO3)2;

N2+O2=2NO - реакція сполучення

2NO+O2=2NO2 - реакція сполучення

4NO2+O2+2H2O=4HNO- реакція сполучення

2HNO3+Cu(OH)2=Cu(NO3)2+2H2O - реакція обміну

 

II варіант

                                    AlCl3

а) Al->Al2O3->Al2(SO4)3->Al(OH)3;

                                    NaH2AlO3

4Al+3O2=2Al2O3 - реакція сполучення

Al2O3+3H2SO4=Al2(SO4)3+3H2O - реакція обміну

Al2(SO4)3+6KOH=2Al(OH)3+3K2SO4 - реакція обміну

Al(OH)3+3HCl=AlCl3+3H2O - реакція обміну

Al(OH)3+NaOH=NaH2AlO3+H2O - реакція обміну

6) Р ->Р2O5->Н3РO4 -> Мg3(РO4)2.

4P+5O2=2P2O5 - реакція сполучення

P2O5+3H2O=2H3PO4 - реакція сполучення

2H3PO4+3Mg=Mg3(PO4)2+3H2реакція заміщення

ТИПИ реакцій:

Сполучення - це реакція під час якої з двох або кількох речовин утворюється одна нова речовина.

Розкладу - це реакція під час якої з однієї речовини утворюються дві або декілька нових речовин.

Заміщення - це рекція між простою і складною речовинами, в процесі якої атоми простої речовини заміщують атоми одного з елементів у складній речовині, внаслідок чого утворюються нова проста і нова складна речовини.

Обміну - це реакція, у процесі якої дві складні речовини обмінюються своїми складовими частинами.