Домашнє завдання. Генетичні зв'язки між класами неорганічних сполук.

1. Узагальніть знання про класифікацію та хімічні властивості оксидів. Впишіть у таблицю приклади рівнянь реакцій.

ОСНОВНІ оксиди. 

1. Взаємодія з водою: 

   1) K2O+2H2O=2KOH+H2O     1) CaO+H2O=Ca(OH)2

2. Взаємодія з кислотами з утворенням солі та води.

   2) K2O+2HCl=2KCl+H2O        2) CaO+H2SO4=CaSO4+H2O

3. Взаємодія основних оксидів з кислотними.

   3) K2O+CO2=K2CO3              3) CaO+CO2=CaCO3

КИСЛОТНІ оксиди.

1. Взаємодія з водою:

   1) SO3+H2O=H2SO4              1) N2O5+H2O=2HNO3

2. Взаємодія з лугами з утворенням солі та води:

   2) CO2+2NaOH=Na2CO3+H2O   2) SO3+2KOH=K2SO4+H2O

3. Взаємодія кислотних оксидів з основними:

    3) N2O5+MgO=Mg(NO3)2        3) SiO2+CaO=CaSiO3

АМФОТЕРНІ оксиди

1. Взаємодія з кислотами:

   1) ZnO+2HCl=ZnCl2+H2O      1) Al2O3+6HCl=2AlCl3+3H2O

2. Взаємодія з лугами:

   2) ZnO+2KOH=K2ZnO2+H2O     2) Al2O3+2NaOH=2NaAlO2+H2O

2. Напишіть рівняння реакцій, що лежать в основі схем:

І варіант

      Si->SiO2->Na2SiO3->SiO2

Si+O2=SiO2

SiO2+2NaOH=Na2SiO3 + H2O

Na2SiO3->SiO2+H2O

 

II варіант

        Ba->BaО->Ba(OH)2->BaSO4

                           Ba(NO3)2

2Ba+O2=2BaO

BaO+H2O=Ba(OH)2

Ba(OH)2+H2SO4=BaSO4+2H2O

Ba(OH)2+Cu(NO3)2=Ba(NO3)2+Cu(OH)2

  • Гість
    Люблю це гдз, жаль немає усіх завдань sad sad sad
    4 лютого 2016 17:15