Тренувальні вправи. Генетичний зв'язок між класами неорганічних сполук.

1. Напишіть рівняння реакцій, що лежать в основі схем:

а) мідь —> купрум(ІІ) сульфат —> купрум(ІІ) гідроксид —> купрум(ІІ) оксид —> мідь;

Cu—>CuSO4—>Cu(OH)2—>CuO—>Cu

Cu+HgSO4=Hg+CuSO4

CuSO4+2NaOH=Cu(OH)2↓ +Na2SO4

Cu(OH)2=CuO+H2O   

2CuO=2Cu+O2

б) фосфор —> фосфор(У) оксид —> калій ортофосфат —> ортофосфатна кислота —> кальцій ортофосфат;

P—>P2O5—>K3PO4—>H3PO4—>Ca3(PO4)2

4P+5O2=2P2O5

P2O5+3K2O=2K3PO4

K3PO4+3HCl=H3PO4+3KCl

2H3PO4+3Ca(NO3)2=Ca3(PO4)2↓+6HNO3

в) залізо —> ферум(ІІ) оксид -> ферум(ІІ) хлорид -» ферум(ІІ) гідроксид —> ферум(ІІ) оксид -> залізо;

Fe—>FeO—>FeCl2—>Fe(OH)2—>FeO—>Fe

2Fe+O2=2FeO

FeO+2HCl=FeCl2+H2O

FeCl2+2NaOH=Fe(OH)2+2NaCl

Fe(OH)2=FeO+H2O

г) магній -> магній оксид -> магній карбонат —> карбон(ІV) оксид> кальцій карбонат —> кальцій оксид.

Mg—>MgO—>MgCO3—>CO2—>CaCO3—>CaO

2Mg+O2=2MgO

MgO+H2CO3=MgCO3+H2O

MgCO3=MgO+CO2

CO2+CaO=CaCO3

CaCO3=CaO+CO2