Самостійна робота. Розчинність. Залежність розчинності речовин від природи розчиненої речовини, температури і тиску.

1. Позначте назву речовини, добре розчинної у воді:

А. Кальцій фторид.                      Б. Аргентум (І) нітрат.

В. Купрум (ІІ) гідроксид.               Г. Аргентум (І) хлорид.

Відповідь:    Б  .

Дивись таблицю розчинності основ, кислот, амфотерних гідроксидів і солей у воді, що є на форзаці ІІ підручника.

2. Визначте за кривою розчинності та позначте розчинність калій сульфату за температури 800С:

А.  18 г.     Б. 19 г.      В. 21 г.           Г. 20 г.

Відповідь: __Г__.

3. Установіть відповідність між речовиною, позначеною формулою, та її розчинністю:

А. MgSO4                1. Малорозчинна.

Б. Cа(OH)2              2. Добре розчинна.

В. Ba3(PO4)2            3. Нерозчинна.

Відповідь: А2, Б1, В3.

Дивись таблицю розчинності основ, кислот, амфотерних гідроксидів і солей у воді, що є на форзаці ІІ підручника.

4. Обчисліть та позначте розчинність барій нітрату за температури 450С, якщо у воді масою 60 г розчинено сіль масою 65г.

А. 9,8 г             Б. 12 г.           В. 11 г.     Г. 10,8 г.(правильно 108 г.)   

Відповідь: Г. 108 г.

Відомо: m(води)=60г; m(солі)=65г; t0=450C.   Знайти: розчинність -?

Розв'язання.

1. Знаходимо розчинність за даної температури, яку виражають масою речовини, що може розчинитися у розчиннику (воді) масою 100 г за даної температури.

у 60 г води - 65 г солі

100 г води - х г солі.

Складаємо пропорцію і розв'язуємо її.

60 г : 100 г = 65 г : х г, звідси 60 г • х г = 100 г • 65 г, х = (100 • 65) : 60 = 108 г.

Відповідь: Г. 108 г.

5. Допишіть вираз. Розчинність виражають масою речовини , що може розчинитися у розчиннику (воді) масою 100 г за даної температури.