Самостійна робота (фронтальна). Ступінь електролітичної дисоціації. Сильні й слабкі електроліти.

Завдання 1. Обчисліть ступінь дисоціації речовин, якщо:

І варіант                                                II варіант

а) з кожних 70 молекул 21 продисоціювали а) з кожних 150 молекул 30 продисоціювали
б) з кожних 120 молекул 6 продисоціювали б) з кожних 80 молекул 60 продисоціювали

 

І варіант                                                II варіант

Ступінь дисоціації (α - "альфа" - це відношення числа молекул, що розклалися на йони (продисоціювали), до загального числа молекул розчиненої речовини в розчині:   α=n/N.

а) Дано:  N=70; n=21.   Знайти: α-?      а) Дано:  N=150; n=30.   Знайти: α-?

   α=21/70=0,3 або 30%.                      α=30/150=0,2 або 20%.                          

б) Дано:  N=120; n=6.   Знайти: α-?     б) Дано:  N=80; n=60.   Знайти: α-?

   α=6/120=0,05 або 5%.                     α=60/80=0,75 або 75%.

Завдання 2. Поясніть, до якої з груп електролітів можна віднести їх за ступенем дисоціації.

За ступенем дисоціації їх можна віднести до групи сильні електроліти.