Лабораторний дослід 1. Виявлення йонів гідрогену та гідроксид-іонів у розчині

Речовини: хлоридна та нітратна кислоти, натрій та кальцій гідроксиди в розчинах, індикатори: універсальний, фенолфталеїн, метилоранж, лакмус. 

Обладнання: планшетка або пробірки.

ХІД РОБОТИ

Пригадайте правила безпечного поводження з кислотами та лугами.

1. Налийте у чотири заглибини планшетки або чотири пробірки хлоридної кислоти об'ємом по 0,5 мл. Почергово, як це подано у таблиці, крапніть індикаторів. Що спостерігаєте? Спостереження запишіть у таблицю.

2.  Аналогічно повторіть досліди з розчинами нітратної кислоти, натрій та кальцій гідроксидів. Результати досліджень запишіть у таблицю.

 Індикатор

HCl 

хлоридна

кислота

HNO3 

нітратна

кислота

NaOH 

натрій

гідроксид

Ca(OH)2 

кальцій

гідроксид

Універсальний

колір із зеленого

стає червоним, що

свідчить про

наявність йонів

Гідрогену.

колір із зеленого

стає червоним, що

свідчить про

наявність йонів

Гідрогену.

колір із зеленого

стає синім, що

свідчить про

наявність

гідроксид-іонів

колір із зеленого

стає синім, що

свідчить про

наявність

гідроксид-іонів

Фенолфталеїн

колір

не змінюється

і є безбарвний

 

колір

не змінюється

і є безбарвний

колір із безбарвного

стає малиновим, що

свідчить про

наявність

гідроксид-іонів

колір із безбарвного

стає малиновим, що

свідчить про

наявність

гідроксид-іонів

Метилоранж

колір з оранжевого

стає червоним, що

свідчить про

наявність йонів

Гідрогену.

колір з оранжевого

стає червоним, що

свідчить про

наявність йонів

Гідрогену.

колір з оранжевого

стає жовтим, що

свідчить про

наявність

гідроксид-іонів

колір з оранжевого

стає жовтим, що

свідчить про

наявність

гідроксид-іонів

Лакмус 

колір з фіолетового

стає червоним, що

свідчить про

наявність йонів

Гідрогену.

колір з фіолетового

стає червоним, що

свідчить про

наявність йонів

Гідрогену.

колір з фіолетового

стає синім, що

свідчить про

наявність

гідроксид-іонів

колір з фіолетового

стає синім, що

свідчить про

наявність

гідроксид-іонів

Рівняння дисоціації:

 

кислот: а) HCl =H+ + Cl- б) HNO3 = H+ + NO3-
основ: а) NaOH = Na+ + OH- б) Ca(OH)2 = Ca2+ + 2OH-

Висновок: Наявність йонів Н+ у водних розчинах зумовлює спільні хімічні властивості кислот, наприклад, однакову дію індикаторів. Отже, за допомогою індикатора можна виявити у водному розчині йони Н+, але не певну кислоту.  Індикатором фенолфталеїн не можна виявити йони Гідрогену в кислотах.

Наявність гідроксид-іонів у водних розчинах лугів зумовлює спільні хімічні властивості цих сполук. Так, луги, однаково діють на певний індикатор. Отже, за допомогою індикатора можна виявити у водному розчині лугів йони ОН-, але не саму речовину. Нерозчинні основи на індикатори не діють.

.