Домашнє завдання. Дисоціація кислот, основ і солей.

Завдання 1. Напишіть рівняння дисоціації електролітів, відображених формулами:

І-ІІ рівні

КСl, NaOH, HBr, NaI, LiOH, KBr.

a) KCl  K+ + Cl-;                           б) NaOH  Na+ + OH-;

в) HBr  H+ + Br-;                          г) NaI  Na+ + I-;

ґ) LiOH  Li+ + OH-;                        д) KBr  K+ + Br-.

III рівень

Са(ОН)2, ZnCl2,  H2SO4, Cu(NO3)2,AlCl3, HNO3.

a) Ca(OH)2  Ca2+ + 2OH-;                6) ZnCl2  Zn2+ + 2Cl-;

в) H2SO4  2H+ + SO42-;                   г) Cu(NO3)2  Cu2+ + 2NO3-;

ґ) AlCl3  Al3+ + 3Cl-;                      д) HNO3  H+ + NO3-.

IV рівень

Fe2(SO4)3, К3РO4, Al(NO3)3, Cr2(SO4)3, Na2SiO3, Н3РO4.

a) Fe2(SO4)3  2Fe3+ + 3SO42-;         6) K3PO4  3K+ + PO43-;

B) Al(NO3)3  Al3+ + 3NO3-;              r) Cr2(SO4)3  2Cr3+ + 3SO42-;

ґ) Na2SiO3  2Na+ + SiO32-;              д) H3PO4  3H+ + PO43-.

Завдання 2. Повторіть реакції обміну за 8 клас. Напишіть три рівняння дисоціації за умови, що вони відбуваються до кінця.

а)  молекулярне рівняння: 3BaCl2 + 2H3PO= Ba3(PO4)2+ 6HCl;

    повне йонне: 3Ba2+ + 6Cl- + 6H+ + 2PO43- = 6H+ + 6Cl- + Ba3(PO4)2

    скорочене йонне: 3Ba2+ + 2PO43- = Ba3(PO4)2↓.

   Реакція відбулася, бо випав осад.

б) молекулярне рівняння: Na2CO3 + 2HCl = 2NaCl + CO2+ H2O;

   повне йонне: 2Na+ + CO32- + 2H+ + 2Cl- = 2Na+ + 2Cl- + CO2 + H2O;

   скорочене: CO32- + 2H+ = CO2 + H2O.

   Реакція відбулася, бо виділився газ.

в) молекулярне рівняння: NaOH + HNO3 = NaNO3 + H2O;

    повне йонне: Na+ + OH- + H+ + NO3- = Na+ + NO3- + H2O;

    скорочене: H+ + OH- = H2O.

    Реакція відбулася, бо утворилася малодисоційована речовина (вода).