УЗАГАЛЬНЕННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ЗНАНЬ З ТЕМИ «РОЗЧИНИ»

Основні питання теми Відповіді

1. Нарисуйте схему

утворення ковалентних

зв'язків у молекулі води.

Доведіть, що молекула

дипольна.

На атомі Оксигену зосереджений

невеликий негативний заряд (-δ),

а на атомі Гідрогену - позитивний (+δ).

Отже, молекула води з боку атома

Оксигену заряджена негативно, а з

протилежного боку, де розміщені

атоми Гідрогену, позитивно.

Таку молекулу називають полярною;

вона є диполем, тобто має два

різнойменно заряджені полюси.

2. Напишіть визначення:

а) розчину;

б) розчинності.

а) розчини - це однорідні системи

двох або кількох компонентів;

б) розчинністю речовин називають

їх здатність розчинятися в тому чи

іншому розчиннику.

3. Назвіть компоненти розчинів.

Нарисуйте схему, що відображає

склад розчину.

розчин = розчинник (вода) +

розчинені речовини

(тверді, рідини, гази)

4. Назвіть, які дві теорії

розчинів вам відомі.

а) фізична - розглядає процес

розчинення як хаотичний розподіл

частинок розчиненої речовини в

середовищі розчинника;

б) хімічна - між розчинюваною

речовиною й розчинником відбувається хімічна взаємодія.

5. Впишіть чинники, від яких

залежить розчинність речовин:

а) твердих;

б) рідин;

в) газів.

а) від природи розчиненої речовини

і розчинника, температури;

б) від природи розчиненої речовини

і розчинника, температури;

в) від природи розчиненої речовини

і розчинника, температури, тиску.

6. Напишіть визначення поняття

«масова частка речовини в розчині»,

її математичне вираження та

похідні формули.

Це відношення маси розчиненої

речовини до маси розчину.

W = (m(речовини)/m(розчину))•100%;

m(р-ни) =(m(розчину)/100%)W;

m(р-ну) =(m(речовини)/W)•100%.

7. Напишіть визначення:

а) електролітів;

б) неелектролітів.

а) речовини, водні розчини або

розплави яких проводять

електричний струм.

а) речовини, водні розчини або

розплави яких не проводять

електричного струму.

8. Поясніть, на що вказує

ступінь електролітичної дисоціації.

Запишіть його математичне

вираження

Це відношення числа молекул, що

розпалися на йони, до загального

числа молекул розчиненої речовини

в розчинах.    α=n/N

9. Впишіть визначення

йонних реакцій

Реакції обміну між йонами в розчинах

електролітів називають йонними

рівняннями.

 

 

  • Sophia
    Дякую! Завжди користуюсь вашим сайтом!
    4 грудня 2016 21:55