ВПРАВИ НА СКЛАДАННЯ РІВНЯНЬ ОКИСНО-ВІДНОВНИХ РЕАКЦІЙ.

Завдання 1. Виконайте тренувальні вправи на складання рівнянь окисно-відновних реакцій. Знайдіть коефіцієнти методом електронного балансу. Укажіть окисник і відновник, процеси окиснення і відновлення:

а) Са + Н2О -> Са(ОН)2 + Н2;

Са0 + 2Н2+1О -> Са+2(ОН)2 + Н20;

Як бачимо, Кальцій підвищив ступінь окиснення від 0 до +2, виступив відновником і окиснився, а Гідроген знизив ступінь окиснення від +1 до 0, виконав роль окисника і відновився.

Са0 (відновник) -2е =Са+2        2│ найменше спіль-│1

2H+1 (окисник) +2е = Н20         2│ не кратне 2      │1

Знайдені числа слід писати здебільшого перед формулами продуктів реакції (у правій частині). Після встановлення основних коефіцієнтів, знаходимо коефіцієнти для формул усіх інших речовин. 

б) CuO + Н2 = Сu + Н2O;

Cu+2O + Н20 = Сu0 + Н2+1O;

Як бачимо, Гідроген підвищив ступінь окиснення від 0 до +1, виступив відновником і окиснився, а Купрум знизив ступінь окиснення від +2 до 0, виконав роль окисника і відновився.

H20 (відновник) -2е =2H+1      2│ найменше спіль-│1

Сu+2 (окисник) +2е = Cu0      2│ не кратне 2      │1

Знайдені числа - це коефіцієнти для окисника і відновника. Після встановлення основних коефіцієнтів, знаходимо коефіцієнти для формул усіх інших речовин.

в) Mg + N2 = Mg3N2;

3Mg0 + N20 = Mg3+2N2-3;

Як бачимо, Магній підвищив ступінь окиснення від 0 до +2, виступив відновником і окиснився, а Нітроген знизив ступінь окиснення від 0 до -3, виконав роль окисника і відновився.

Mg0 (відновник) -2е = Mg+2         2│ найменше спіль-│3

N20 (окисник)   +23е = 2N-3         6│ не кратне 6      │1

Знайдені числа ставимо перед відповідними формулами у лівій частині (у правій частині одна формула і вона не може мати одночасно два різні коефіцієнти). Після встановлення основних коефіцієнтів, знаходимо коефіцієнти для формул усіх інших речовин.

г) Zn + Н3РO4 = Zn3(PO4)2Н2;

3Zn0 + 2Н3+1РO4 = Zn3+2(PO4)2 + 3Н20;

Як бачимо, Цинк підвищив ступінь окиснення від 0 до +2, виступив відновником і окиснився, а Гідроген знизив ступінь окиснення від +1 до 0, виконав роль окисника і відновився.

 (відновник) -32е =3Zn+2      6│ найменше спіль-│1

2H+1 (окисник) +2е = H20       2│ не кратне 6      │3

Знайдені числа - це коефіцієнти для окисника і відновника. Після встановлення основних коефіцієнтів, знаходимо коефіцієнти для формул усіх інших речовин.

ґ) КМпO4 = К2МпO4 + МпO2 + O2;

2КМп+7O4-2 = К2Мп+6O4 + Мп+4O2 + O20;

Як бачимо, Оксиген підвищив ступінь окиснення від -2 до 0, виступив відновником і окиснився, а Манган знизив ступінь окиснення від +7 до +4, виконав роль окисника і відновився. 

Мn+7 (відновник) +1е =Мn+6

Мn+7 (відновник)    +3е =Мn+4          4│ найменше спіль-│1

-2  (окисник)      -22е = О20           4│ не кратне 4       │1

Знайдені числа - це коефіцієнти для окисника і відновника. Після встановлення основних коефіцієнтів, знаходимо коефіцієнти для формул усіх інших речовин.

д) NaNО3 = NaNO2 + O2;

2NaN+5O3-2 = 2NaN+3O2 + O20;

Як бачимо,Оксиген підвищив ступінь окиснення від -2 до 0, виступив відновником і окиснився, а Нітроген знизив ступінь окиснення від +5 до +3, виконав роль окисника і відновився.

N+5 (окисник) +2е =N+3         2│ найменше спіль-│2

2O-2 (відновник)  -4e = O20     4│ не кратне 4      │1

Знайдені числа - це коефіцієнти для окисника і відновника. Після встановлення основних коефіцієнтів, знаходимо коефіцієнти для формул усіх інших речовин.

е) Ag + O2 = Ag2O;

4Ag0 + O20 = 2Ag2+1O-2;

Як бачимо, Аргентум підвищив ступінь окиснення від 0 до +1, виступив відновником і окиснився, а Оксиген знизив ступінь окиснення від 0 до -2, виконав роль окисника і відновився.

Ag0 (відновник) -1е =Ag+1         1│ найменше спіль-│4

2O0 (окисник)   +22е = O-2        4│ не кратне 4      │1

Знайдені числа ставимо перед відповідними формулами у лівій частині (у правій частині одна формула і вона не може мати одночасно два різні коефіцієнти). Після встановлення основних коефіцієнтів, знаходимо коефіцієнти для формул усіх інших речовин.

є) Сu + Н24(конц.) = CuSO4 + SO2 + Н2O; 

Сu0 + 2Н2S+6О4(конц.) = Cu+2SO4 + S+4O2 + 2Н2O; 

Як бачимо, Купрум підвищив ступінь окиснення від 0 до +2, виступив відновником і окиснився, а Сульфур знизив ступінь окиснення від +6 до +4, виконав роль окисника і відновився.

Cu0 (відновник) -2е = Cu+2         2│ найменше спіль-│1

S+6 (окисник) +2е =S+4             2│ не кратне 2       │1

Знайдені числа - це коефіцієнти для окисника і відновника. Після встановлення основних коефіцієнтів, знаходимо коефіцієнти для формул усіх інших речовин.

ж) AgNO3 -> Ag + NO2 + O2;

2Ag+1N+5O3-2 = 2Ag0+ 2N+4O2 + O20;

Як бачимо,Оксиген підвищив ступінь окиснення від -2 до 0, виступив відновником і окиснився, а Аргентум знизив ступінь окиснення від +1 до 0, виконав роль окисника і відновився.

2O-2 (відновник)  -2e = O20      2│ не кратне 2      │1

Ag+1 (окисник) +1е =Ag0        1│ найменше спіль-│2

Знайдені числа - це коефіцієнти для окисника і відновника. Після встановлення основних коефіцієнтів, знаходимо коефіцієнти для формул усіх інших речовин.

з) SO2 + О2 = SO3;

2S+4O2 + O20 = 2S+6O3-2;

Як бачимо, Сульфур підвищив ступінь окиснення від +4 до +6, виступив відновником і  окиснився, а  Оксиген  знизив ступінь окиснення від 0 до -2, виконав роль окисника і відновився.

S+4 (відновник) -2е =S+6         2│ найменше спіль-│2

2O0 (окисник)  +22е = O-2       4│ не кратне 4      │1

Знайдені числа ставимо перед відповідними формулами у лівій частині (у правій частині одна формула і вона не може мати одночасно два різні коефіцієнти). Після встановлення основних коефіцієнтів, знаходимо коефіцієнти для формул усіх інших речовин.

и) Сг + СІ2 = CrCl3;

2Cr0 + 3Cl20 = 2Cr+3Cl3-1;

Як бачимо, Хром підвищив ступінь окиснення від 0 до +3, виступив відновником і окиснився, а Хлор знизив ступінь окиснення від 0 до -1, виконав роль окисника і відновився.

Cr0 (відновник) -3е =Cr+3         3│ найменше спіль-│2

2Cl0 (окисник)  +21е = Cl-1       2│ не кратне 6      │3

Знайдені числа ставимо перед відповідними формулами у лівій частині (у правій частині одна формула і вона не може мати одночасно два різні коефіцієнти). Після встановлення основних коефіцієнтів, знаходимо коефіцієнти для формул усіх інших речовин.

і) Mg + H2SO4 = MgSO4 + H2;

Mg0 + H2+1SO4 = Mg+2SO4 + H20;

Як бачимо, Магній підвищив ступінь окиснення від 0 до +2, виступив відновником і окиснився, а Гідроген знизив ступінь окиснення від +1 до 0, виконав роль окисника і відновився.

Mg0 (відновник) -2е =Mg+2          2│ найменше спіль-│1

2H+1 (окисник)  +21е = H20         2│ не кратне 2      │1

Знайдені числа - це коефіцієнти для окисника і відновника. Після встановлення основних коефіцієнтів, знаходимо коефіцієнти для формул усіх інших речовин. 

ї) Н2S + СІ2 = S + НСІ;

H2S-2 + Cl20 = S0 +2HCl-1;

Як бачимо, Сульфур підвищив ступінь окиснення від -2 до 0, виступив відновником і окиснився, а Хлор знизив ступінь окиснення від 0 до -1, виконав роль окисника і відновився.

S-2 (відновник) -2е = S0                2│ найменше спіль-│1

Cl20 (окисник) +1е = 2Cl-1              1│ не кратне 2      │2

Знайдені числа - це коефіцієнти для окисника і відновника. Після встановлення основних коефіцієнтів, знаходимо коефіцієнти для формул усіх інших речовин. 

й) HgO = Hg + O2.

2Hg+2O-2 = 2Hg0 +O20;

Як бачимо, Оксиген підвищив ступінь окиснення від -2 до 0, виступив відновником і окиснився, а Гідраргірум знизив ступінь окиснення від +1 до 0, виконав роль окисника і відновився.

2O-2  (відновник) -4е = O20              4│ найменше спіль-│1

Hg+2 (окисник)   +2е = Hg0              2│ не кратне 4      │2

Знайдені числа - це коефіцієнти для окисника і відновника. Після встановлення основних коефіцієнтів, знаходимо коефіцієнти для формул усіх інших речовин.