Самостійна робота. Швидкість хімічних реакцій. Залежність швидкості реакцій від різних чинників.

І-ІІ рівні

Завдання 1. Вставте пропущені слова, щоб вираз став завершеним:

1.Зміна концентрації однієї з реагуючих речовин за одиницю часу називають швидкістю хімічних реакцій.

2.Швидкість хімічних реакцій залежить від чинників: а) природи реагуючих речовинб) розміру (площі) поверхні зіткнення (для твердих речовин); в) концентрації реагуючих речовин; г) температури.

3. З підвищенням температури швидкість хімічних реакцій зростає.

4. Чим більша площа поверхні реагуючих речовин, тим більша  швидкість хімічних реакцій.

5. Швидкість хімічної реакції прямо пропорційна величині площі зіткнення реагуючих речовин.

Завдання 2. Початкова концентрація речовини А в хімічній реакції А+В=АВ становить 0,3 моль/л, а через 15 с - 0,27 моль/л. . Використовуючи формулу 2, обчисліть, як змінилася концентрація речовини В за даний проміжок часу. Обчисліть середню швидкість хімічної реакції.

Розв'язування:

1) обчислимо зміну кількості речовини за вказаний проміжок часу:

0,3 моль - 0,27 моль = 0,03 моль

2) поділимо знайдену кількість речовини на час перебігу реакції, тобто на 15 секунд:

0,03 моль/л : 15 с = 0,002 моль/лс

Відповідь: 0,002 моль/лс