Домашнє завдання. Вплив каталізаторів на швидкість хімічних реакцій. Реакції каталітичні та некаталітичні.

І рівень

Завдання 1. Вставте пропущені слова, щоб вираз став завершеним:

1. На швидкість хімічної реакції впливають каталізатори.

2. Каталізатори - це речовини, що змінюють швидкість хімічної реакції, але самі в них не витрачаються.

3. Як каталізатори в промисловості використовують речовини: а)  б), ; в); г)

4. Каталізатори, як і реагуючі речовини, можуть перебувати в: а) рідкому б) твердому  і в) газоподібному станах.

5. Реакції, коли реагуючі речовини і каталізатор перебувають в однаковому агрегатному стані, називають гомогенними.

6. Реакції, коли реагуючі речовини і і каталізатор перебувають у різних агрегатних станах, називають гетерогенні.

II рівень

Завдання 2. Запишіть рівняння реакції та поясніть, для чого під час добуванні кисню з гідроген пероксиду використовують манган (ІV) оксид. Як довести, що манган (ІV) оксид під час реакції не витратився?

2H2O2 = 2H2O + O2↑ (над знаком рівності напишіть MnO2)

За звичайних умов ця реакія розкладу відбувається дуже повільно, якщо додамо каталізатор - манган (IV) оксид, реакція буде протікати дуже швидко, відразу починається бурхливе виділення кисню (ефект закипання). Манган (IV) оксид під час реакції не витрачається, бо при інтенсивному виділення кисню кольору забарвлена рідина не змінює.

III рівень

Завдання 3. Напишіть рівняння реакцій між речовинами та поясніть, від яких чинників залежить швидкість їх перебігу:

а) СаСО3 і H24, розбавлена 1:5; б) CaCО3 і H24, розбавлена 1:10;

CaCO3 + H2SO4 = CaSO4 + H2O + CO2

Чинник: концентрація реагуючих речовин. У випадку а) концентрація кислоти є більшою, тому вуглекислий газ виділяється  швидше.

в) СаСО3, взятий шматком масою 2 г, і H24, розбавлена 1:5; г) СаСО3, взятий у порошку масою 2 г, і H24, розбавлена 1:5.

CaCO3 + H2SO4 = CaSO4 + H2O + CO2

Чинники: розміри поверхні зіткнення реагуючих речовин. У випадку г) розміри поверхні зіткнення є більшими, тому вуглекислий газ виділяється швидше

IV рівень

Завдання 4. Напишіть рівняння реакції, що відбувається за участю каталізатора в організмі людини та поясніть біологічну роль цього ферменту.

 

Завдання 5. Дано речовини: вода, карбон (ІV) оксид, калій гідроксид, барій оксид, хлоридна кислота. Добудьте дві прості та шість складних речовин серед даних речовин та продуктів їхньої взаємодії. Поясніть, за якими ознаками можна класифікувати ці реакції та вкажіть тип.

1) СО2 + Н2О  Н2СО3

Ознака: зміна числа речовин, що вступають у реакцію і утворюються після реакції. Тип реакції: сполучення. 

Ознака: оборотність хімічної реакції. Тип реакції: оборотна. 

2) H2CO3 = H2O + CO2

Ознака: зміна числа речовин, що вступають у реакцію і утворюються після реакції. Тип реакції: розкладу. 

3) BaO + CO2 = BaCO3

Ознака: зміна числа речовин, що вступають у реакцію і утворюються після реакції. Тип реакції: сполучення. 

Ознака: тепловий ефект хімічної реакції. Тип реакції: екзотермічна.

4) KOH + HCl = KCl + H2O

Ознака: зміна числа речовин, що вступають у реакцію і утворюються після реакції. Тип реакції: обміну. 

Ознака: оборотність хімічної реакції. Тип реакції: необоротна. 

Ознака: тепловий ефект хімічної реакції. Тип реакції: екзотермічна.

5) BaCO3 = BaO + CO2

Ознака: зміна числа речовин, що вступають у реакцію і утворюються після реакції. Тип реакції: розкладу. 

Ознака: тепловий ефект. Тип реакції: ендотермічна.

Добули шість складних речовин:  Н2СО3CO2H2O, BaCO3KCl, BaO.

6) 2H2O = 2H2 + O2

Ознака: зміна числа речовин, що вступають у реакцію і утворюються після реакції. Тип реакції: розкладу.

Ознака: тепловий ефект хімічної реакції. Тип реакції: ендотермічна.

Ознака: зміна ступеня окиснення елементів. Тип реакції: окисно-відновна.

2H+12O-2 = 2H20 + O20

Добули дві прості речовин: водень і кисень.