Самостійна робота. Поняття про органічні речовини. Природні та синтетичні органічні речовини.

Завдання 1. До складу природного газу входить найпоширеніший газ - метан (СН4). Напишіть рівняння горіння метану. Назвіть утворені речовини.

СН4 + 2О2  СО2 + 2Н2О

Утворені речовини: карбон (IV) оксид (вуглекислий газ) і вода (водяна пара).

Завдання 2. Як довести, що згоряючи метан утворює карбон(ІV) оксид і воду? Напишіть рівняння реакції.

Виявити продукти реакції горіння метану можна за допомогою досліду (див. у підручнику). Зміна білого кольору безводного купрум (ІІ) сульфату на блакитний свідчить про утворення при горінні метану водяної пари, яка

взаємодіє із сіллю (продукт реакції — мідний купорос).

СuSO4 + 5H2O = CuSO42О - кристалогідрат мідний купорос.

Помутніння ж вапняної води спричиняє кальцій карбонат, що утворюється під час реакції вуглекислого газу з розчином кальцій гідроксиду.

Ca(OH)2 + CO2 = CaCO3+ H2O

Завдання 3. Поясніть, чому органічні речовини мають переважно низькі температури плавлення і кипіння.

Здебільшого - це речовини молекулярної будови, окремі молекули зв'язані між собою слабкими міжмолекулярними силами, значно слабшими, ніж хімічні зв'язки в молекулі, їх легко зруйнувати, тому такі речовини мають переважно низькі температури плавлення і кипіння.

Завдання 3. Впишіть у таблицю відомі вам органічні речовини а) природні; б) синтетичні.

ОРГАНІЧНІ РЕЧОВИНИ

Природні Синтетичні

Волокна 

(бавовна, льон, шерсть)

 Синтетичні волокна 

(нейлон, капрон, лавсан)

Каучук  Синтетичний каучук
 Білки  Пластмаса
 Глюкоза  Харчові добавки
 Крохмаль  Барвники

 Ефірні масла

 Вибухові речовини