Самостійна робота. Особливості будови атома Карбону в основному і збудженому станах. Утворення ковалентних зв'язків між атомами Карбону.

1.Напишіть електронні формули будови атома Карбону в: а) основному; б) збудженому станах.

а) 1s2 2s2 2p2             б) 1s2 2s1 2p3

2.Нарисуйте схеми розподілу електронів за енергетичними комірками для атома Карбону в:

а) основному


б) збудженому станах.

 

3.Поясніть, чому атом Карбону в органічних сполуках - чотиривалентний.

У молекулах органічних речовин атом Карбону перебуває у збудженому стані, на зовнішньому енергетичному рівні в збудженому стані є чотири неспарені електрони.

4. Охарактеризуйте утворення: а) одинарних; б) подвійних; в) потрійних зв'язків між атомами Карбону в молекулах органічних речовин.

а) якщо в утворенні зв'язку беруть участь по одному неспареному р-електрону двох атомів Карбону, то утворюється одинарний р-р ковалентний зв'язок. У електронних формулах його зображають двома крапками, у структурних - рискою. Напр.,  С:С; С-С.

б) якщо в утворенні зв'язку беруть участь по два неспарених р-електрона кожного з атомів Карбону, то утворюється подвійний ковалентний зв'язок. У електронних формулах його зображають чотирма крапками, у структурних - двома рисками. Напр.,  С::С; С=С;

б) якщо в утворенні зв'язку беруть участь по три неспарених р-електрона кожного з атомів Карбону, то утворюється потрійний ковалентний зв'язок. У електронних формулах його зображають шістьма крапками, у структурних - трьома рисками. Напр.,  С:::С; СС.