Самостійна робота. Хімічні властивості метану.

І рівень

Завдання 1. Охарактеризуйте фізичні властивості метану, використовуючи підручник та знання про нього з побуту.

Газ без кольору і запаху, легший за повітря, не розчиняється у воді.

Метан, як і більшість органічних речовин, є горючою речовиною, колір полум'я - блакитний.

II рівень

Завдання 2. Обчисліть відносну молекулярну масу метану. У скільки разів він важчий від: а) водню; б) кисню?

а) Обчислимо відносну молекулярну масу метану і водню.

Mr(CН4)=Ar(C)+4Ar(H)=12+4=16

Mr(Н2)=2Ar(Н)=21=2

Порівняємо відносні молекулярні маси газів.

Mr(CH4)/Mr(H2)=16/2=8 - метан важчий за водень у 8 разів, водень легший за метан у 8 разів.

б) Обчислимо відносну молекулярну масу метану і кисню.

Mr(CН4)=Ar(C)+4Ar(H)=12+4=16

Mr(О2)=2Ar(О)=216=32

Порівняємо відносні молекулярні маси газів.

Mr(СН4)/Mr(О2)=16/32=1/2 - метан легший  за кисень у 2 рази, кисень важчий за метан у 2 рази.

III рівень

Завдання 3. Напишіть рівняння горіння та термічного розкладу метану, вкажіть умови їх перебігу.

CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2

Умови перебігу: на повітрі горить.

2CH4 + 2O2 → 2CO + 4H2

CH4 + O2 → C + 2H2

Умови перебігу: при нестачі повітря (кисню). Може утворюватися чадний газ або навіть вуглець.

CH4 C + 2H2  (над стрілкою напишіть t=12000С). 

Умови перебігу: при сильному нагріванні без доступу повітря.

Завдання 4. Напишіть формули усіх хлоропохідних метану та назвіть їх.

СH3Cl - хлорометан.

CH2Cl2 - дихлорометан.

CHCl3 - трихлорометан.

CCl4 - тетрахлорометан. 

IV рівень

Завдання 5. Напишіть рівняння хлорування метану до утворення тетрахлорометану.

CH4 + Cl2 CH3Cl + HCl

CH3Cl + Cl2 → CH2Cl2 + HCl

CH2Cl2 + Cl2 → CHCl3 + HCl

CHCl3 + Cl2 → CCl4 + HCl