ЛАБОРАТОРНИЙ ДОСЛІД 7. Ознайомлення із зразками виробів з поліетилену.

Обладнання: поліетиленова плівка, пакет, пляшка, ізоляційне покриття для електропроводів.

ХІД РОБОТИ

*Пригадайте правила безпеки під час роботи з кислотами, лугами та використання нагрівних приладів.

Завдання 1. Розгляньте зразки виробів з поліетену та випробуйте на дотик, міцність, пластичність, стійкість щодо дії кислот, лугів, сильних окисників, водо- і газопроникність.

Дослід 1. Доторкніться руками до зразків поліетену та визначте, що відчуваєте ви на дотик. Потягніть у два боки, приклавши силу. Чи легко розірвати поліетен? Зробіть висновок про його міцність. Дані впишіть у таблицю.

Дослід 2. Шматок поліетену укріпіть у тримач і потримайте над полум'ям спиртівки. Що відбувається? Змініть форму нагрітого шматка і охолодіть. Поясніть спостережуване явище.

Дослід 3. Налийте у три хімічні склянки по черзі розчинів: а) кислоти; б) лугу; в) калій перманганату. Покладіть у них шматочки поліетену. Опишіть ваші спостереження.

Дослід 4. Налийте у пакувальний пакет води. Чи проникає вода крізь пакет? У інший пакет вдуйте повітря і закрийте його. Чи проникає повітря крізь пакет?

Досліди Властивості                            Висновок
Дослід 1.

Етилен в масі - білого кольору,

в тонкому шарі - безбарвний.

На дотик, ніби масний, нагадує 

твердий парафін. Плівку з полі-

етилену можна легко зігнути,

зім'яти, але важко розірвати. 

 

Поліетилен еластичний,

міцний.

Дослід 2.

Плавиться з утворенням без-

барвної рідини. У розплавле-

ному стані поліетилену можна

надати довільної форми, яка

зберігається після охолодження

полімеру. Така властивість

називається термопластичністю. 

Легкоплавкий, не має

стійкої температури 

плавлення, в залежності

від умов плавиться в 

різному інтервалі темпе-

ратур. Це зумовлено тим,

що в розплавлений стан

спочатку переходять

насамперед короткі

молекули, а потім

довгі.

 Термопластичний.

 

Дослід 3.

Не взаємодіє з лугами,

кислотами.

Не знебарвлює перманганат

калію.

Хімічно інертний.

Стійкий до дії окисників.

Дослід 4.

Вода і повітря не проникають

крізь пакет, поліетилен не

розчиняється у воді й газах.

Є водонепроникним й

 газонепроникним.

Загальний висновок: поліетилен - ненасичена сполука і проявляє властивості ненасичених вуглеводнів.

 

  • Наталья
    взагалі не тооооо незходиться з зошитом взагаліііі шо за брєєєєєд??? ------> зошит 2012 року видання, тому дивіться на зміст, а не на сторінки.
    28 лютого 2018 19:09