Лабораторні досліди 9,10.

Дія етанової кислоти на індикатори.

Взаємодія з металами, лугами, солями

Реактиви: цинк, натрій гідрогенкарбонат (харчова сода),

розчини: етанової кислоти, лакмусу універсального (або лакмусовий папірець), метилоранжу, натрій гідроксиду.

Обладнання: пробірки або планшетка із заглибинами, піпетка.

ХІД РОБОТИ

Пригадайте правила безпечного поводження з реактивами.

Дослід 1. У дві заглибини планшетки або пробірки налийте розчину етанової кислоти і крапніть по кілька крапель: в першу - лакмусу універсального, у другу - метилоранжу. Спостереження впишіть у таблицю. Напишіть рівняння дисоціації етанової кислоти.

Дослід 2. До кожної заглибини чи пробірки з попереднього досліду крапніть розчину натрій гідроксиду до відновлення прозорості етанової кислоти. Напишіть рівняння реакції у молекулярній та йонній формах.

Дослід 3. Покладіть у пробірку подрібненого цинку і обережно долийте розчину етанової кислоти. Спостереження та рівняння реакції впишіть у таблицю.

Дослід 4. Насипте у пробірку натрій гідрогенкарбонату і обережно долийте розчину етанової кислоти. Спостереження та рівняння реакції впишіть у таблицю.


Що робили
Спостереження

Рівняння реакції

Висновок           

Дослід 1.

Досліджували

дію етанової

кислоти на

індикатори.

В першій

пробірці

розчин

набуває

червого

кольору,

в другій

- рожевого.

Рівняння дисоціації

етанової кислоти:

CH3COOH ↔ CH3COO-+

H+

Зміна

забарвлення

індикаторів

свідчить про

 кисле сере-

довище, що

створюється

завдяки

електролітичній

дисоціації

етанової кислоти

Дослід 2.

Досліджували

взаємодію 

етанової

кислоти з

лугами. 

Колір 

індикаторів

кислого

середовища

зникає, вони

набувають 

кольору

нейтрального

середовища:

лакмус стає

фіолетовим,

метилоранж -

оранжевим.

СH3COOH + NaОН 

→ CH3COONa + H2О

 

CH3COOH+Na++ОН-

→ CH3COO-+Na++H2О

 

CH3COOH+ОН-

→ CH3COO-+H2О

Взаємодія

етанової

кислоти з

лугами є

реакцією

нейтралізації,

утворюється

сіль і вода

 

Дослід 3.

Досліджували

взаємодію

етанової кис-

лоти з мета-

лами. 

Виділяються

бульбашки

газу - це

водень

2CH3COOH + Zn 

(CH3COO)2Zn + H2

2CH3COOH + Zn 

2CH3COO+ + Zn2+ + H2

 

Етанова

кислота

взаємодіє

з активними

металами

(стоять

до водню в 

ряді актив-

ності металів),

утворюється

сіль і

виділяється 

водень.

Дослід 4.

Досліджували

взаємодію

етанової

кислоти з

солями. 

Суміш "вскипає"

CH3COOH + NaНСО3 

CH3COONa + Н2О+ СО2

CH3COOH+Na++НСО3-

CH3COO-+Na+2О+СО2

CH3COOH+НСО3-

CH3COO-2О+СО2

Етанова

кислота

взаємодіє

з солями

слабших

кислот

(солями-

-карбонатами).