Лабораторні досліди 9,10. Дія етанової кислоти на індикатори. Взаємодія з металами, лугами, солями

Реактиви: цинк, натрій гідрогенкарбонат (харчова сода),

розчини: етанової кислоти, лакмусу універсального (або лакмусовий папірець), метилоранжу, натрій гідроксиду.

Обладнання: пробірки або планшетка із заглибинами, піпетка.

ХІД РОБОТИ

Пригадайте правила безпечного поводження з реактивами.

Дослід 1. У дві заглибини планшетки або пробірки налийте розчину етанової кислоти і крапніть по кілька крапель: в першу - лакмусу універсального, у другу - метилоранжу. Спостереження впишіть у таблицю. Напишіть рівняння дисоціації етанової кислоти.

Дослід 2. До кожної заглибини чи пробірки з попереднього досліду крапніть розчину натрій гідроксиду до відновлення прозорості етанової кислоти. Напишіть рівняння реакції у молекулярній та йонній формах.

Дослід 3. Покладіть у пробірку подрібненого цинку і обережно долийте розчину етанової кислоти. Спостереження та рівняння реакції впишіть у таблицю.

Дослід 4. Насипте у пробірку натрій гідрогенкарбонату і обережно долийте розчину етанової кислоти. Спостереження та рівняння реакції впишіть у таблицю.

 


Що робили
Спостереження Рівняння реакцій Висновок           

Дослід 1.

Досліджували

дію етанової

кислоти на

індикатори.

В першій

пробірці

розчин

набуває

червого

кольору,

в другій

- рожевого.

CH3-OOH ↔ CH3-OO-H+

Зміна

забарвлення

індикаторів

свідчить про

 кисле сере-

довище, що

створюється

завдяки

електролітичній

дисоціації

етанової кислоти

Дослід 2.

Досліджували

взаємодію 

етанової

кислоти з

лугами. 

Колір 

індикаторів

кислого

середовища

зникає, вони

набувають 

кольору

нейтрального

середовища:

лакмус стає

фіолетовим,

метилоранж -

оранжевим.

СH3-OOH + NaОН 

CH3-OONa + H2О

Оцтова кислота - слабкий

електроліт, через це в

йонних рівняннях реакцій

її  формула записується в 

молекулярному вигляді.

CH3-OOH+Na++ОН-=

=CH3-OO-+Na++H2О

Взаємодія

етенової

кислоти з

лугами є

реакцією

нейтралізації,

утворюється

сіль і вода

 

Дослід 3.

Досліджували

взаємодію

етанової кис-

лоти з мета-

лами. 

Виділяються

бульбашки

газу - це

водень

2CH3-OOH + Zn 

(CH3-OO)2Zn + H2

Оцтова кислота - слабкий

електроліт, через це в

йонних рівняннях реакцій

її  формула записується в 

молекулярному вигляді.

2CH3-OOH + Zn 

2CH3-OO+ + Zn2+ + H2

 

Етанова

кислота

взаємодіє

з активними

металами

(стоять

до водню в 

ряді актив-

ності металів),

утворюється

сіль і

виділяється 

водень.

Дослід 4.

Досліджували

взаємодію

етанової

кислоти з

солями. 

Суміш "вскипає"

CH3-OOH + NaНСО3 

CH3-OONa + Н2О+ СО2

Оцтова кислота - слабкий

електроліт, через це в

йонних рівняннях реакцій

її  формула записується в 

молекулярному вигляді.

CH3-OOH+Na++НСО3-

CH3-OO-+Na+2О+СО2

Етанова

кислота

взаємодіє

з солями-

-карбонатами.