Лабораторні досліди 14. Кольорові реакції білків

Реактиви: розчини: нітратної кислоти 1:3, натрій гідроксиду, купрум (ІІ) сульфату, білка курячого яйця.

Обладнання: штатив з пробірками або планшетка, пробіркотримачі.

ХІД РОБОТИ

Пригадайте правила безпечного поводження з реактивами і обладнанням.

Дослід 1. Налийте у пробірку або помістіть у заглибину планшетки невелику кількість (по 0,5 мл) розчину білка і нітратної кислоти. Що спостерігаєте? З'являється білий осад.

Осад, що утворився, нагрійте у полум'ї пальника до зміни забарвлення. Що спостерігаєте? Поясніть, що відбулося за нагрівання розчину білка з нітратною кислотою. Назвіть дану пробу на білок. Білок поступово забарвлюється у жовтий колір. Під впливом нітратної кислоти відбувається нітрування бензольного кільця амінокислот з утворенням нітросполук жовтого кольору. Ксантепротеїнова проба.

Висновок: Це так звана кольорова реакція білків за допомогою якої визначається наявність бензольних кілець.

Дослід 2. Налийте у пробірку або помістіть у заглибину планшетки невелику кількість (по 0,5 мл) розчину білка і додайте краплями розчину купрум (ІІ) сульфату. Після цього додайте розчину натрій гідроксиду до утворення забарвлення. Якого кольору став розчин? Поясніть спостереження. Зробіть висновок. Розчин став фіолетово-синім, що обумовлено комплексоутворенням між йонами Купруму та поліпептидами. Це біуретова реакція на пептидні зв'язки. 

Висновок: Це так звана кольорова реакція білків, яка дає змогу виявити у білку пептидний зв'язок.