ВАРІАНТ 1

1. Вибери рядок, у якому правильно вказано кількість букв і звуків у кожному слові. Ялинка [йалинка], заєць [зайец’], пальма [пал’ма].

а) Ялинка — 7 зв., 6 б.; заєць — 4 зв., 5 6.; пальма — 5 зв., 6 б.;

б) ялинка — 7 зв., 6 б.; заєць — 5 зв., 5 б.; пальма — 5 зв., 6 б.;

в) ялинка — 6 зв., 6 б.; заєць — 5 зв., 5 б.; пальма — 5 зв., 6 б.;

2. Визнач рядок, у якому всі слова пишуться з апостро­фом.

а) Кур..ява, бур..я, св..ято;                   курява, буря, свято

б) хлоп..ята, цв..ях, довір..я;                хлоп’ята, цвях, довір’я

в) узгір..я, дев..ять, солов..ї.           узгіря, дев'ять, солов'ї

3. Укажи словосполучення, у якому слово горить ужи­то в переносному значенні.

а) Горять щоки;

б) горить вогонь;

в) горять свічки.

4. Вибери рядок, у якому записані дієслова в теперіш­ньому часі.

а) Вщухав, щипав, мерз;                   що робив? Що робив? Що робив?

б) прочитаємо, поїдуть, спинився;     що зробимо? Що зроблять? Що зробив?

в) біжиш, хвалишся, тримає.       Що робиш? Що робиш? Що робить?

5. Вибери речення, в якому однорідні члени виражені прислівниками.

а) Вранці діти вийшли на узлісся і прислухалися до пташиних пісень.(дієслова)

б) Хлопчик виконав завдання швидко і старанно.                    (прислівники)                 

в) Весело йшли польовою стежкою хлопці  і дівчата.                       (іменники)   

6. Утвори й запиши словосполучення.

Порозумітися з (вона) нею.     

почути від (ти) тебе.                       

побачити (вони) їх.                          

7. Пошир речення за допомогою питань і запиши.

Осінні вітри розносять жовті листки.

8. Склади й запиши текст (6—7 речень) на тему «В осін­ньому лісі».

 

ВАРІАНТ 2

1. Вибери рядок, у якому правильно вказано кількість букв і звуків у кожному слові. Яблуня [йаблун’а], низько [низ’ко], п'ять [пйат’].

а) Яблуня — 6 зв., 6 б.; низько — 5 зв., 6 б.; п'ять — 4 зв., 5 б.;

б) яблуня — 7 зв., 6 б.; низько — 6 зв., 6 б.; п'ять — 4 зв., 4 б.;

в) яблуня — 7 зв., 6 б.; низько — 5 зв., 6 б.; п'ять — 4 зв., 4 б.

2. Визнач рядок, у якому всі слова пишуться з апостро­фом.

а) Бур..ян, черв..як, подвір..я;         бур’ян, черв’як, подвір’я

б) мавп..ячий, сузір..я, полум..я;           мавпячий, сузір’я, полум’я

в) р..ядок, м..ята, моркв..яний.             рядок, м’ята, морквяний

3. Укажи словосполучення, у якому слово ллються ужи­то в переносному значенні.

а) Ллються потоки;

б) ллються пісні;

в) ллються сльози.

4. Вибери рядок, у якому записані дієслова в минулому часі.

а) Припікати, цвіте, бачив;          (що робити?, що робить?, що робив?)

б) думав, відкидала, сяяло;    (що робив?, що робила?, що робило?)

в) мрію, возитиме, лежав.            (що роблять? що буде робити? Що робив?)

5. Вибери речення, в якому однорідні члени виражені прислівниками.

а) Дівчинка пише в зошиті красиво і охайно.      Як? Прислівники

б) Погода сьогодні була тихою і сонячною.                 Якою? Прикметники

в) Людина склала про книжку багато загадок,при­казок,прислів'їв. Чого?Іменники

6. Утвори й запиши словосполучення.

Поговорити з (ти) тобою.                

підійти до (я) мене.

розповісти (вони) їм.     

7. Пошир речення за допомогою питань і запиши.

Осінь прикрашає землю фарбами золотими.

8. Склади й запиши текст (6—7 речень) на тему «Пта­шина їдальня».