ВАРІАНТ 1

1. Вибери синонім до слова жбурляти.

а) Носити;

б) журитися;

в) кидати.

2. Познач рядок, у якому всі слова є спільнокореневими.

а) Світанок, світанку, світанком;

б) сіль, сільничка, солити;

в) трудолюбивий, працьовитий, роботящий.

3. Визнач рядок, у якому всі іменники уживаються тіль­ки в однині.

а) Вугілля, смородина, сани;

б) книга, земля, поверх;

в) сметана, молоко, цукор.

4. Вибери рядок, у якому всі числівники відповідають на питання котрий (порядкові числівники)?

а) Сьомий, дев'ятнадцятий, сотий;

б) одинадцять, сорок, дев'яносто;

в) жовтий, смачний, особливий.

5. Визнач рядок, у якому всі дієслова належать до І діє­відміни.

До першої дієвідміни належать дієслова з особовими закінченнями: -у (-ю), -еш (-єш), -е (-є), -емо (-ємо), -ете (-єте), -уть (-ють). До другої дієвідміни належать дієслова з особовими закінченнями: -у (-ю), -иш (-їш), -ить (-їть), -имо (-їмо), -ите (-їте), -ать (-ять).

а) Встають, будують, знайомляться;

б) несуть, кажуть, копають;

в) хвалять, зашелестять, кричать.

6. Розкрий дужки, запиши прикметники у формі відпо­відного відмінка. Вкажи відмінок.

З (високі) високих (яких? Р.в.) беріз обсипався іній.

У (сусіднє) сусідньому (у якому? М.в.) озері водилося багато риби.

Майданчик задзвенів (дитячі) дитячими (якими? Ор.в.) голосами.

7. Склади й запиши речення з однорідними членами, вираженими дієсловами.

Сніжинки летіли та повільно падали на землю.

8. Склади й запиши текст на тему «Птахи» (6—7 речень) за поданим планом.

План

1) Весна прийшла.

2) Перші вісники весни.

3) Загомоніла природа.

 

ВАРІАНТ 2

1. Вибери синонім до слова міркувати.

а) Говорити;

б) мислити;

в) сказати.

2. Познач рядок, у якому всі слова є спільнокореневими.

а) Свічка, свічкою, свічці;

б) робота, праця, труд;

в) берізка, береза, підберезник.

3. Визнач рядок, у якому всі іменники уживаються тіль­ки в множині.

а) Окуляри, граблі, двері;

б) мед, малина, взуття;

в) мурашки, зошити, годинники.

4. Вибери рядок, у якому всі числівники відповідають на питання скільки? (кількісні числівники).

а) Два, триста, двадцятий;

б) три, дванадцять, двадцять;

в) третій, дванадцятий, двадцятий.

5. Визнач рядок, у якому всі дієслова належать до II діє­відміни.

До першої дієвідміни належать дієслова з особовими закінченнями: -у (-ю), -еш (-єш), -е (-є), -емо (-ємо), -ете (-єте), -уть (-ють). До другої дієвідміни належать дієслова з особовими закінченнями: -у (-ю), -иш (-їш), -ить (-їть), -имо (-їмо), -ите (-їте), -ать (-ять).

а) Учать, пишуть, читають;

б) спілкуються, лунають, сплять;

в) бачать, стоять, горять..

6. Розкрий дужки, запиши прикметники у формі відпо­відного відмінка. Вкажи відмінок.

На (синє) синьому (на якому? М.в.) небі не було жодної хмаринки.

У (дзвінка) дзвінкій (у якій? М.в.) пісні жайворонка звучить сама весна.

На (стрункі) струнких (на яких? М.в.) деревцях зазеле­ніли листочки.

7. Склади й запиши речення з однорідними членами, вираженими дієсловами.

Василько першим схопив м’яч і передав іншому гравцеві.

8. Склади й запиши текст (6—7 речень) за поданим планом.

 У весняному лісі

План

1) Прихід весни.

2) Нове вбрання лісу.

3) Пробудження природи.