ВАРІАНТ 1

1.Вибери рядок, у якому правильно записані всі слова.

а) Сказали, схибив, зтиснув;                        сказали, схибив, стиснув

б) змазав, списаний, сфотографувати;  змазав, списаний, сфотографувати

в) злизати, зтиха, скуштували.                     злизати, стиха, скуштувати            

2. Познач рядок, у якому до іменника дібрані спільнокореневі прикметник і дієслово.

а) Риба — рибина, рибальський;      іменник - іменник, прикметник

б) дуб — дубовий, дубочок;           іменник - прикметник, іиенник

в) ніч — нічний, ночувати.          іменник - прикметник, дієслово

3. Визнач речення, в якому іменник 3-ї відміни в оруд­ному відмінку записаний правильно.

а) Україна пишається своєю талановитою молоддю.         Молоддю

б) 3 великою радісттю будемо зустрічати гостей.                   Радістю

в) Грицько хвалився подорож'ю до Києва.                          Подорожжю

4. Познач рядок, у якому правильно зроблено розбір діє­слова.

а) Зрадію — зрадіти, І дієв., одн., тепер. час, 1 особа;

б) перевіряють — перевіряти, II дієв., тепер. час, З особа;

в) хвалиш — хвалити, II дієв., одн., тепер. час, 2 особа.

5. Вибери рядок, у якому до прислівника дібрано анто­нім.

а) Вороже — агресивно;

б) щедро — рясно;

в) сьогодні — завтра.

6. Від поданих слів утвори числівники, що відповідають на питання котрий?

Один — перший.

Шістнадцять — шістнадцятий.

П'ятдесят чотири — п’ятдесят четвертий.                                              

7. Запиши займенники, розкриваючи дужки. Укажи особу займенників.

У (воно) нього (ІІІ особа однини) такі теплі промінчики!

Марійка перепрошує (ви) вас (ІІ особа множини).

Повсякчас до (він) нього (ІІІ особа однини) заходили відвідувачі.

8. Склади й запиши текст (6—7 речень) за поданим по­чатком.

Весна

Весна. Сонце зігнало сніги. Із торішньої трави виліз­ли молоді травинки.

 

ВАРІАНТ 2

1. Вибери рядок, у якому правильно записані всі слова.

а) Сходинка, зкупи, сповістила;               сходинка, з купи, сповістила

б) спитав, збудує, скинути;                  спитав, збудує, скинути

в) зробити, схвалює, сберіг.                    зробити, схвалює, зберіг

2. Познач рядок, у якому до іменника дібрані спільнокореневі прикметник і дієслово.

а) Дорога — доріженька, доріжка;              іменник - іменник, іменник

б) холод — холодний, прохолодний;           іменник - прикметник, прикметник

в) радість — радісний, зрадіти.              іменник - прикметник, дієслово

3. Визнач речення, в якому іменник 3-ї відміни в оруд­ному відмінку записано правильно.

а) Молода балерина пишалася своєю постатю.              постаттю

б) Оленка майнула до кімнати непомітною тін'ю.           тінню

в) Що хотів сказати автор цією повістю?                повістю

4. Познач рядок, у якому правильно зроблено розбір діє­слова.

а) Висаджує — висаджувати, І дієв., одн., майб. час, З особа;

б) носите — носити, II дієв., множ., тепер. час, 2 особа;

в) згорять — згоріти, II дієв., множ., тепер. час, 3 особа.

5. Вибери рядок, у якому до прислівника дібрано анто­нім.

а) Бадьоро — мляво;

б) порожньо — пусто;

в) радісно — весело.

6. Від поданих слів утвори числівники, що відповідають на питання котрий?

Два – другий.      

Вісімнадцять — вісімнадцятий.

Сімдесят три — сімдесят третій.

7. Запиши займенники, розкриваючи дужки. Укажи особу займенників.

У (вона) неї (ІІІ особа однини) була чудова пам'ять.

Вчитель запитав (я) мене (І особа однини) лише на остан­ньому уроці.

Діти дякують (ви) вам (ІІ особа множини) за цікаву розпо­відь.

8. Склади й запиши текст (6—7 речень) за поданим по­чатком.

Весняний дощик

Прилинули здалеку хмари. Вони принесли лагідний дощ.

   

  • диана
    recourse а где продолжение
    31 березня 2015 16:30
  • ленуся
    :сад: не то што я хотела
    14 квітня 2015 18:16